Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Περισσότερη ευελιξία για τη λειτουργία της Europol  

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 02/02/2022

Συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για ενισχυμένη εντολή δράσης της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας κατά του σοβαρού εγκλήματος

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωσή της, χαιρετίζει τη πολιτική συμφωνία που επετεύχθη χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ενίσχυση της εντολής της Europol – του οργανισμού της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτής της ενισχυμένης εντολής, η Europol θα μπορεί να εντείνει τη στήριξή της προς τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών κατά της ασφάλειας. Η Europol θα μπορεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά με ιδιωτικούς φορείς.

Οι επικαιροποιήσεις της εντολής ορίζουν επίσης σαφείς κανόνες για την επεξεργασία μεγάλων και πολύπλοκων συνόλων δεδομένων και επιτρέπουν στον οργανισμό να αναπτύξει νέες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιβολής του νόμου.

Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας των δεδομένων, καθώς και από ισχυρότερη κοινοβουλευτική εποπτεία και λογοδοσία.

> Ο κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Απάντηση