Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

“Word Shipping Forum” στις 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 19/12/2018

Συνέδριο επαγγελματιών για εξέταση και συζήτηση τρεχόντων ζητημάτων στο ναυτιλιακό δίκαιο

|> Η Palladian Conferences, διοργανώνει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza , το “Word Shipping Forum”(WSLF). Στο συνέδριο επαγγελματίες του κλάδου θα συνεξετάσουν και θα συζητήσουν τα τρέχοντα ζητήματα στο ναυτιλιακό δίκαιο.

Η εκδήλωση έχει σκοπό να αποτυπώσει τα νομικά ζητήματα του κλάδου και να παρουσιάσει το ρόλο που διαδραματίζει η νομοθεσία και τα ρυθμιστικά πλαίσια στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και στην προώθηση των μελλοντικών ευκαιριών.

Οι συμμετέχοντες  θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν βάση νομοθεσίας και κανονισμών.  Πρόσθετα, το συνέδριο θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης για όλους τους συμμετέχοντες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Τρέχοντα Ζητήματα στο Ναυτιλιακό Δίκαιο
 • Ναυτιλιακή Οικονομία
 • Κανονιστικό Πλαίσιο και Διεθνές Περιβάλλον
 • Η ναυτιλία από την πλευρά των πλοιοκτητών

Επιβεβαιωμένοι oμιλητές

 • Lascarina Karastamati, President, Eletson Holdings Inc.
 • Yannis Triphyllis, Executive Committee, Hellenic Chamber of Shipping
 • Emmanouil (Manolis) Andreoulakis, Lawyer, Eletson Corporation
 • Michael Antapasis, Legal Counsel at TMS Offshore Services Ltd
 • George Chalos, Principal and founding member of Chalos & Co, P.C.
 • Stephen Drury, Partner, Holman Fenwick Willan LLP
 • Dimitris Exarchou, Partner, Holman Fenwick Willan LLP
 • Stamatis Fradelos, Director, Business Development at American Bureau of Shipping (ABS)
 • Dimitri Georgantas, of Counsel, Royston Rayzor
 • Anna Kalathakis, Chief Legal Risk, Navios Maritime Holdings
 • Lascarina Karastamati, President, Eletson Holdings Inc.
 • Manolis Konstantinidis, Attorney at law, LL.M., PhD. Manager of the Legal Department of Eastern Mediterranean Maritime Limited
 • Daniel Martin, Partner, Holman Fenwick Willan LLP
 • Stuart McAlpine, Partner, Clyde & Co
 • John Trampaklos, Insurance and Claims Manager, Avin International Ltd
 • Haris Zografakis, Partner, Stephenson Harwood LLP

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: