Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σύναψη συνεργασίας του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ με τους Δήμους Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Μύκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 02/11/2017

Για συνένωση δυνάμεων

|> Η πολύμορφη κρίση και οι ακολουθούμενες πολιτικές στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής συνθέτουν ένα δυσμενές περιβάλλον για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας που έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά επώδυνων αλλαγών και ανακατατάξεων, βλαπτικών μεταβολών και ανατροπών σε εργασιακά, ασφαλιστικά, συλλογικά, κοινωνικά, αλλά και ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ περί συνένωσης δυνάμεων για την ενίσχυση της θέσης του εργατικού δυναμικού της χώρας και την αναβάθμιση της επαγγελματικής ζωής. Και ανακοίνωση συνεχίζει:

Η εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, οι έντονες δυσκολίες πρόσβασης ή επανένταξης στη συρρικνωμένη αγορά εργασίας, η μαζική επέκταση της εργασιακής επισφάλειας και ανασφάλειας, η γενικευμένη διάδοση της παραβατικότητας, η διόγκωση της απλήρωτης απασχόλησης (φαινόμενο των «εγκλωβισμένων μισθωτών») και η αποδιάρθρωση του Ασφαλιστικού Συστήματος είναι οι κύριες όψεις ενός αποτυπώματος υποβάθμισης στο σύνολο του επαγγελματικού βίου, καθώς και ευρύτερα στην κοινωνική ζωή.

Αυτή η ισχυρή νομοθετική κινητοποίηση της τελευταίας επταετίας έχει διαμορφώσει και συνθήκες πλήρους σύγχυσης στο εργατικό δυναμικό της χώρας.

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ανταποκρινόμενο σε αυτές τις αγωνιώδεις ανάγκες ανέπτυξε και ανατροφοδοτεί ένα σύνολο δωρεάν υπηρεσιών εξατομικευμένης ή ομαδικής ενημέρωσης-πληροφόρησης και συμβουλευτικής καθοδήγησης με έμφαση στα κρίσιμα ζητήματα:

  • των εργασιακών σχέσεων,
  • της κοινωνικής ασφάλισης/ασφαλιστικής νομοθεσίας,
  • της ενίσχυσης της απασχόλησης και της ικανότητας επωφελούς διαχείρισης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
  • της ενδυνάμωσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας με όρους συμβολής στην αντιμετώπιση της ανεργίας, της «διαρροής εγκεφάλων» και του φαινομένου των NEETs.

Κατά αυτό τον τρόπο έχει δημιουργηθεί ένας απόλυτα προσβάσιμος «κόμβος» αξιόπιστης, έγκυρης και ποιοτικής υποστήριξης των εργαζομένων και ανέργων. Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της όλης προσπάθειας και της προστιθέμενης αξίας των παρεμβάσεων, προχωράμε σε συνέργειες, δικτυώσεις και συνένωση δυνάμεων με σημαντικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Σε αυτή την κατεύθυνση:

  • υπεγράφη, στις 25.10.2017, σχετικό συμφωνικό συνεργασίας με το Δήμαρχο Πειραιά κ. Γ. Μώραλη για την έναρξη της συνεργασίας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με το Δήμο Πειραιά,
  • συνεχίζουμε, με την υπογραφή νέου συμφωνητικού συνεργασίας με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη, την ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία διευρύνεται και με δράσεις χαρτογράφησης των τάσεων και διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας,
  • συνάψαμε ειδική συνεργασία, στις 17.10.2017, με το Δήμο Μύκης (Ν. Ξάνθης), μια περιοχή θύλακα ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης-πληροφόρησης και συμβουλευτικής, στις οποίες έχει δωρεάν πρόσβαση κάθε εργαζόμενος και άνεργος σε όλη την ελληνική επικράτεια, παρέχονται από ομάδα εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών και νομικών συμβούλων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, ατομικά ή ομαδικά, καθώς και με την αποστολή θεματικών ενημερωτικών δελτίων για την ισχύουσα εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία ενώ συνοδεύονται και από αντίστοιχου χαρακτήρα κοινωνικές δράσεις.

 

Απάντηση