Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συμφωνία-σταθμός Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής

ΕΠΙΣΤΗΜΗ στις 20/09/2022

Συνεργασία με εφόδια την έρευνα και την εκπαίδευση, για ανάπτυξη δράσεων σε δώδεκα κατευθύνσεις – Ενίσχυση νεανικoύ επιχειρείν

|> Στη λειτουργική συνεργασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων δράσεων και συνεργειών, προκειμένου να ενισχυθούν κρίσιμοι τομείς, όπως η νεανική επιχειρηματικότητα, οι τοπικές επιχειρήσεις, οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προσβλέπει, μεταξύ άλλων, το σύμφωνο συνεργασίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, το οποίο υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με τον πρύτανη καθηγητή Παναγιώτη Καλδή.

Ειδικότερα, μέσα από τη λειτουργική συνεργασία των δύο φορέων θα προωθηθεί η ανάπτυξη δράσεων στις εξής γενικές κατευθύνσεις:

 1. Εκτίμηση μέτρων και πρωτοβουλιών για την προώθηση συνεργασιών και την οργάνωση συμμετοχικών διαδικασιών με τοπικούς φορείς για το σχεδιασμό σχεδίων δράσεων προτεραιότητας και δυνατότητα συνεργειών με άλλους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
 2. Διερεύνηση της βιωσιμότητας της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στη Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα.
 3. Εκτίμηση του τοπικού δυναμικού συμπεριλαμβανομένου του τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες χωροταξικές και οικονομικές παραμέτρους.
 4. Σχεδιασμός, επεξεργασία και υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, για την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την εξασφάλιση υψηλότερου επίπεδου ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.
 5. Ανάπτυξη δράσεων διερεύνησης και εξέλιξης «κρίσιμων» επιχειρηματικών κλάδων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής στη βάση παρακολούθησης μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και θεσμικών αλλαγών καθώς και εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων στόχων για τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί με ορίζοντα το 2030, με έμφαση στη στοχευμένη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας και της αγοράς εργασίας.
 6. Σχεδιασμός μηχανισμού αποτύπωσης και παρακολούθησης των μεταβολών του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων υποστήριξης και ενδυνάμωσης των τοπικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη περιοχών της περιφέρειας και ειδικότερα της Δυτικής Αττικής και Δυτικής Αθήνας και την επιχειρηματική δραστηριότητα, τον κλάδο των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), του τουρισμού, των επιστημών των τροφίμων, της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, της  ενέργειας.
 7. Ανάπτυξη δράσεων ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας και της αναβάθμισης του ψηφιακού επιπέδου στο πλαίσιο της νέας «ψηφιακής εποχής».
 8. Ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και των συνεργατικών σχηματισμών (clusters), μέσω και της δημιουργίας κέντρου αριστείας στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων (datascience) και της τεχνητής νοημοσύνη
 9. Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών άλλων περιφερειών και πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 10. Συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων εκμάθησης δια βίου μάθησης, προγραμμάτων e-learning, επιστημονικών συναντήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και συμμετοχών σε διεθνή fora και διεθνείς θεματικές εκθέσεις.
 11. Συνεργασία-δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων, ομάδων, υπηρεσιών των Μερών, και από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας.
 12. Συνεργασία για θέματα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027, όσον αφορά σε δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών επιχειρήσεων και εξωστρέφειας, από κοινού συμμετοχής στη διερεύνηση/ωρίμανση προτάσεων έργων, τα οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες, ερευνητικά ή άλλα Προγράμματα όπως π.χ. ErasmusPlusKA2, HORIZON, MED, ΙΝΤΕRREGEurope, που αποτελούν έναν δυνητικά αναπτυξιακό μηχανισμό και επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, με αντίστοιχη πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, και σύμφωνα με προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, δρομολογήθηκε η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του δημόσιου Λυσσιατρείου και Απολυμαντηρίου με την ίδρυση ‘’Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων’’, αλλά και την λειτουργία του ως Πολυχώρος Πολιτισμού.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της επιστημονικής κοινότητας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, οι οποίες αφενός θα διασυνδέσουν την πανεπιστημιακή έρευνα με την αγορά εργασίας, αφετέρου θα ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μετέχουν στον επιχειρηματικό στίβο. Δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση, προχωρούμε στην στενή, λειτουργική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προκειμένου, να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό σε επίπεδο επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων και να ενισχύσουμε την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, με στόχο την βιωσιμότητα της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Περιφέρειά μας και ειδικότερα στη Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: