Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συνεχίζει να λειτουργεί η επιτροπή του ΕΚ για τις φορολογικές αποφάσεις

ΕU στις 03/12/2015

Υπερψηφίστηκε χθες

Το έργο της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις φορολογικές αποφάσεις θα συνεχιστεί στο πλαίσιο μιας νέας εξάμηνης εντολής, η οποία άρχισε χθες 2/12. Αυτό αποφάσισε με ομοφωνία η Διάσκεψη των Προέδρων και υπερψήφισε η σύνοδος ολομέλειας του ΕΚ. Οι εργασίες της επιτροπής θα επικεντρωθούν στα επιζήμια εταιρικά φορολογικά καθεστώτα και πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η απόφαση για τη σύσταση της νέας ειδικής επιτροπής ελήφθη από την ολομέλεια με 561 ψήφους υπέρ, 69 κατά και 5 αποχές.

Η δεύτερη ειδική επιτροπή για τις φορολογικές αποφάσεις θα έχει την ίδια δομή με την πρώτη. Η νέα επιτροπή θα συνεχίσει το έργο που έχει ήδη γίνει, ιδίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ανεπίλυτων ζητημάτων όπως αυτά επισημάνθηκαν στο ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου.

Μεταξύ άλλων, η ειδική επιτροπή θα εξετάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων και της φορολογίας, τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την φορολογική νομοθεσία και τις πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.

Η νέα επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά την εφαρμογή των συστάσεων της πρώτης επιτροπής από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Θα εργαστεί επίσης και επί των εν εξελίξει εργασιών των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ΟΟΣΑ και της G20.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: