Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας, σε λειτουργία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 27/11/2021

Συστάθηκε με απόφαση Μώραλη και είναι υπό την εποπτεία του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου

|> Η ειδική Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (ΜΕΘΕ) που συστάθηκε με απόφαση του δημάρχου Γιάννη Μώραλη, στις 25 Μαΐου 2021, έχει ξεκινήσει και επίσημα τη λειτουργία της.

Η Μονάδα ιδρύθηκε υπό την επιστημονική διεύθυνση του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος BeSecure-FeelSecure (BSFS), συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και φορέας υποδοχής του είναι ο Δήμος Πειραιά.

Σκοπός της είναι να παρέχει ολιστική υποστήριξη σε θύματα κάθε τύπου εγκλήματος και στο περιβάλλον τους παρέχοντας  χρήσιμες πληροφορίες για την περίοδο αμέσως μετά την τέλεση ενός εγκλήματος, ψυχολογική υποστήριξη, ενημέρωση και κατευθύνσεις προς άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και νομική συμβουλευτική.

Στελεχώνεται από μια έγκριτη διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς, μια ψυχολόγο και μια δικηγόρο. Η δράση της Μ.Ε.Θ.Ε υποστηρίζεται επίσης από δύο εθελοντές.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • την ατομική αξιολόγηση από κοινωνικό λειτουργό,
  • συνεδρίες µε ψυχολόγο ή και κοινωνικό λειτουργό,
  • παραπομπές σε αρμόδιους φορείς,
  • νομική συμβουλευτική, ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά µε τα δικαιώματα, τις διαδικασίες, τους νόμους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με  το πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης (δεν θα παρέχονται νομικές υπηρεσίες).

Παράλληλα, δεδομένου ότι θα υπάρχει τροφοδότηση και ανατροφοδότηση μέσω αμφίδρομων παραπομπών, η δράση και η αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας στηρίζεται σε ένα σταθερό δίκτυο συνεργειών με τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Πειραιά.

Ήδη τον παρελθόντα Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μια ευρεία συνάντηση με σημαντικούς θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Πειραιά, ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ΜΕΘΕ και να οριστεί το πλαίσιο συνεργασίας.

> Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (ΜΕΘΕ)
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00
Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος, Γραφεία Β1 & Β2
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 214.4053500
Email: methe@piraeus.gov.gr

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: