Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συστήματα ασφάλισης υγείας και η ολλανδική εμπειρία

ΥΓΕΙΑ στις 11/02/2015

Ιδέες για διεξοδικές λύσεις στα προβλήματα του συστήματος υγείας στη χώρα μας έδωσε η εκδήλωση που οργανώθηκε στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της Interamerican, με συνεργαζόμενους φορείς τον Ελληνο-Ολλανδικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Σύνδεσμο (HeDA), τον ΣΕΒ και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Το ενδιαφέρον για μια νέα «αφήγηση» της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, ώστε να καταστεί αποτελεσματικά επαρκές και ελεγχόμενου κόστους για την εθνική οικονομία, χαρακτήρισε τον άξονα των προσεγγίσεων όλων των ομιλητών, που συνέκλιναν στην αναγκαιότητα συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Ειδικότερα, οι προσκεκλημένοι εισηγητές J. Breit, σύμβουλος ασφαλίσεων υγείας της Ολλανδικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και ο T. Sackville, διευθύνων σύμβουλος του παγκόσμιου οργανισμού International Federation of Health Plans, αναφέρθηκαν στα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ολλανδία ο πρώτος και ευρύτερα στη διεθνή εμπειρία ο δεύτερος, με την οποία αποδεικνύεται ότι η ιδιωτική επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλει για καλύτερα αποτελέσματα στη διαχείριση και οργάνωση ενός συστήματος υγείας. Τις ομιλίες της εκδήλωσης, που συντόνισε ο Γ. Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων ζωής και υγείας της Interamerican, έκλεισε η Μπ. Αθανασοπούλου, Indirect Channels Manager της PHILIPS σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα και Account Manager IS, η οποία παρουσίασε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα τηλε-παρακολούθησης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.

Το Ολλανδικό Μοντέλο

Οι βασικές γραμμές του μοντέλου που εφαρμόζεται στην Ολλανδία, όπως παρουσιάστηκε κατά την εκδήλωση, συνοψίζονται στα εξής:

  • Η εφαρμογή του συστήματος συνιστά μια πραγματική συνέργεια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δοκιμασμένη με επιτυχία κατά την τελευταία δεκαετία.
  • Το σύστημα καλύπτει το σύνολο των Ολλανδών, όχι μέσω ενός κρατικού μηχανισμού αλλά μέσω μιας ασφαλιστικής αγοράς που διατηρεί τον ανταγωνιστικό προσανατολισμό της, έχοντας στο επίκεντρο τον ασφαλισμένο. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αποτελεί τον ρυθμιστή του συστήματος όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και το εύρος τη κάλυψης, αλλά δεν ασκεί τη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων ούτε ελέγχει τον «όγκο» και τις τιμές των υπηρεσιών υγείας ή την παραγωγική δυνατότητα των προμηθευτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας.

Συμπερασματικά, ο ανταγωνισμός και η ποιότητα της περίθαλψης και των υπηρεσιών υγείας στο ολλανδικό σύστημα καθοδηγούνται και επιτάσσονται από τη ζήτηση και όχι από την κεντρική κρατική διοίκηση. Έτσι, έχει θεμελιωθεί ένα σύστημα ασφάλισης και υπηρεσιών υγείας που στηρίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας, της επιλογής, της ποιότητας και της αποδοτικότητας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα χαμηλότερο κόστος.

Σημειώνεται ότι στην Ολλανδία, ο ρόλος του παρόχου της ασφαλιστικής κάλυψης της υγείας εκπληρώνεται κυρίως από την ACHMEA, εταιρεία με εξελιγμένη τεχνογνωσία και μακρά εμπειρία, που αποτελεί τον κορυφαίο ασφαλιστή υγείας πανευρωπαϊκά. Η ACHMEA έχει μεταγγίσει στη θυγατρική Interamerican την τεχνογνωσία και τη στρατηγική εστίασης στην υγεία, που ελληνική εταιρεία έχει εξελίξει με σημαντικές επενδύσεις, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα με πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών στην πρωτοβάθμια υγεία καθώς και στη νοσηλεία, ιδιόκτητες υποδομές και σύστημα ασφαλιστικών προγραμμάτων με πληρότητα καλύψεων. Πρόκειται για σύστημα που θα μπορούσε να συνδεθεί με τις κρατικές δομές στο πλαίσιο ενός σχεδίου σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με επίτευξη οικονομιών κλίμακος και με ικανοποίηση των συγχρόνων αναγκών ασφάλισης της υγείας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: