Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Όλα όσα ενδιαφέρουν τον ναυτικό, με ένα κλικ στο kesen.hcg.gr (χωρίς www)

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 31/03/2016

Πρωτοβουλία ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Χωρίς χρηματική δαπάνη και με γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων στην αναζήτηση πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν, σχεδιάστηκε ιστοσελίδα για τα τρία Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ-ΡΕ). Αυτό έγινε μετά από πρωτοβουλία στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, με τη συνεργασία ΚΕΣΕΝ Μηχανικών και ΚΕΣΕΝ Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών και την υποστήριξη της διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Η ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση kesen.hcg.gr (χωρίς www), παρέχει πληροφορίες, προϋποθέσεις εγγραφής, προγράμματα, απαραίτητα έντυπα, ανακοινώσεις και στοιχεία επικοινωνίας. Οι πληροφορίες και τα έντυπα που παρέχονται, είναι ταξινομημένα για αναζήτηση κυρίως με βάση την ειδικότητα των χρηστών (Πλοίαρχοι, Μηχανικοί, Κατώτερα Πληρώματα), ενώ υπάρχει αναφορά των επιμορφώσεων και με τις γνώριμες ονομασίες στους Ναυτικούς («με απλά λόγια»). Η ενότητα «συχνές ερωτήσεις» απαντά στα πιο συνηθισμένα ερωτήματα που υποβάλλονται στις Γραμματείες των Κέντρων και θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Εκτιμάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα της αναζήτησης πληροφοριών και θα αποσυμφορήσει τη λειτουργία του υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου. Επιπρόσθετα, θα βοηθήσει στην κατεύθυνση της προετοιμασίας των ενδιαφερομένων, ώστε να προσέρχονται στις θυρίδες εξυπηρέτησης μόνο μία φορά, για την εγγραφή τους, με έτοιμες τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τέλος, στην ιστοσελίδα kesen.hcg.gr, υπάρχει ειδική ενότητα, maredu.gunet.gr, για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τη Ναυτική Εκπαίδευση καθώς και ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι.

Απάντηση