Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Β. Κορκίδης: Απαραίτητο το Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 06/12/2018

Τάσσεται υπέρ του κοινού ταμείου αυτοαπασχολούμενων και εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα

|> Υπέρ ενός Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τάσσεται ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και μέψρι προ ημερών πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, Σε σχετικό σημείωμά του, αναφέρει:

Σε προχωρημένο στάδιο συζήτησης είναι η δημιουργία ενός νέου πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης για περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολουμένους, με συμπληρωματικές παροχές είτε εφάπαξ βοηθήματος είτε συμπληρωματικής επικουρικής μηνιαίας σύνταξης. Πρόκειται για ένα Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο, το οποίο πρωτοαναφέρθηκε στην τελευταία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τον Μάρτιο του 2018, όταν οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να διερευνήσουν τη δυνατότητα σύστασής του.

Στις άλλες χώρες της Ε.Ε. τα επαγγελματικά ταμεία ανέρχονται σε 155.451 και τα συνολικά κεφάλαια που διαχειρίζονται ξεπερνούν τα 3,8 τρις ευρώ.

Οι συζητήσεις μεταξύ εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, έχουν προχωρήσει αρκετά και παρά τις όποιες ενστάσεις, ποιούς καλύπτει, τι παρέχε και ποιό το κόστος χρηματοδότησης του εγχειρήματος θεωρείται εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο το νέο Ταμείο να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2020 με βάση ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών.

Οι ενστάσεις των εργοδοτών επικεντρώνονται στην επιπλέον επιβάρυνση του μη μισθολογικού κόστους που θα προκύψει με τη νέα εισφορά η οποία θα προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση του Ταμείου. Και αυτό σε μια εποχή που οι οργανώσεις προβάλλουν ως κεντρικό αίτημα την ανάγκη μείωσης των εισφορών και κατ’ επέκταση του εργατικού κόστους. Για τον λόγο αυτόν αναζητούνται μέτρα ελάφρυνσης, τα οποία θα εφαρμοστούν από κοινού με τη λειτουργία του Ταμείου και την επιβολή μίας εισφοράς της τάξης του 2%, από 1% για κάθε μέρος, θα μπορεί στη φάση της ωρίμανσης να συγκεντρώσει σημαντικό κεφάλαιο.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και έχουν καταλήξει σε ένα πρώτο «κείμενο θέσεων και προτάσεων», το οποίο βεβαίως δεν δεσμεύει τις οργανώσεις αλλά αποτελεί μια «πρώτη προσέγγιση» του θέματος. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανατεθεί – από κοινού από όλους τους κοινωνικούς εταίρους – η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, για την οποία αναζητείται χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η μελέτη θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των εναλλακτικών επιλογών για διάφορα χαρακτηριστικά του νέου Ταμείου, και ταυτοχρόνως τη διαμόρφωση του περιεχομένου του Καταστατικού του. Μάλιστα για την παρακολούθηση του έργου κάθε οργάνωση θα ορίσει τεχνικό εκπρόσωπο με τις απαραίτητες γνώσεις

Ο στόχος του χρονοδιαγράμματος των κοινωνικών εταίρων είναι τόσο το Καταστατικό όσο και το «λεγόμενο οικονομικό σενάριο βάσης» του νέου Ταμείου να είναι έτοιμα και να παρουσιαστούν στη συνεδρίαση των προέδρων των οργανώσεων τον Ιούνιο του 2019. Κατά τη συνεδρίαση αυτή θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του επαγγελματικού ταμείου, αλλά και για τις τελικές οικονομικές παραμέτρους του (εισφορές, παροχές κ.λπ.). Η πρώτη προσέγγιση προβλέπει τη λειτουργία του Ταμείου στις αρχές του 2020, ώστε να σχεδιαστεί με τις καλύτερες επιλογές από ευρωπαϊκές πρακτικές.

Μετά την κατάρρευση του λεγόμενου δεύτερου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, οι κοινωνικοί εταίροι αποφάσισαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες δημιουργίας ενός πρόσθετου, αξιόπιστου διχτυού ασφαλείας για τους «απομάχους της εργασίας». Για τον λόγο αυτόν στην τελευταία σύμβαση (ΕΓΣΣΕ) συμπεριέλαβαν την ανάγκη διερεύνησης της δυνατότητας δημιουργίας ενός νέου Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου με στόχο την υποστήριξη των κατηγοριών εκείνων των μισθωτών που αναμένεται να έχουν περισσότερη ανάγκη πρόσθετου εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση. Ταυτοχρόνως, στο ίδιο κείμενο συμφωνήθηκε «οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης ενός τέτοιου Ταμείου να λάβουν υπ’ όψιν τους ασφυκτικούς περιορισμούς της τρέχουσας συγκυρίας από την πλευρά τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών».

Η τελική απόφαση για τη δημιουργία του νέου Ταμείου πρόκειται να συμπεριληφθεί σε επόμενη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ώστε να δρομολογηθεί με ευρεία αποδοχή και να καταστεί υποχρεωτική στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Παραλλήλως, επειδή η σύσταση και ένταξη σε επαγγελματικό ταμείο είναι εκ του νόμου εθελοντική, η υπογραφή σύμβασης (ΕΓΣΣΕ) η οποία επέχει θέση εθελοντικής συλλογικής συμφωνίας θα καλύπτει πλήρως αυτό το στοιχείο. Εκεί θα συμπεριληφθούν οι πόροι χρηματοδότησης του Ταμείου που θα συμφωνηθούν, οι παροχές που θα καταβάλλει, ο τρόπος διαχείρισης των κεφαλαίων του και το εύρος κάλυψης του νέου Ταμείου.

Το νέο Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο (ΕΘΕΤ) θα είναι «πολυεπαγγελματικό», θα μπορεί να καλύψει πολλές επαγγελματικές τάξεις και θα στηρίζεται στο νομικό πλαίσιο που υπάρχει από το 2002 (Ν. 3029/2002). Η νομική του μορφή θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η ασφάλιση που θα παρέχει θα είναι συμπληρωματική των παροχών που χορηγούνται από τους φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, και συγκεκριμένα του δεύτερου πυλώνα, όπως ορίζεται στην ΕΕ. Θα ασφαλίζονται οι μισθωτοί των επιχειρήσεων, ενώ υπάρχει πρόταση για την ένταξη σε αυτό και των αυτοαπασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών με το σύστημα της αυτασφάλισης.

Το ΕΘΕΤ θα χορηγεί κατ’ επιλογή του εργαζομένου είτε εφάπαξ παροχή είτε μηνιαία περιοδική παροχή για τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. Η παροχή θα δίδεται με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής δεν θα σχετίζονται με τις προϋποθέσεις της κύριας σύνταξης (πρώτος πυλώνας) της κοινωνικής ασφάλισης, κάτι που συμβαίνει με την επικουρική σύνταξη. Επίσης το δικαίωμα παροχής που προέρχεται από το νέο Ταμείο θα κληρονομείται. Η τελική παροχή εξαρτάται από τις αποδόσεις και ως εκ τούτου απαιτούνται αυξημένοι κανόνες διαχείρισης και δημοσιότητας – διαφάνειας αλλά και εποπτείας, οι οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί με ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το νέο Ταμείο προτείνεται να διοικείται από δύο όργανα: το Συμβούλιο Ιδρυτών, το οποίο θα αποτελείται από τους κοινωνικούς εταίρους με τετραετή θητεία και εναλασσόμενη – κατ’ έτος προεδρία. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών και οι αρμοδιότητές του θα είναι η επιλογή μελών ΔΣ και ελεγκτών, όπως και η αλλαγή του καταστατικού. Το άλλο όργανο θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που θα συγκροτείται από επαγγελματίες με αποδεδειγμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

Το εγχείρημα του ΕΘΕΤ δεν είναι εύκολο, αλλά αποτελεί μία πρόκληση για όλους!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: