Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τα Άγια Θεοφάνεια γιορτάζει σήμερα η Ορθοδοξία

FLASH στις 06/01/2019

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η τής Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις. Τού γάρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα. Καί τό Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου τού λόγου τό ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας, δόξα Σοι.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: