Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ικανοποιημένη η ΕΕ από τις δεσμεύσεις της Ελλάδας

ΕU,Ελλαδα στις 23/09/2020

Τα ζητούμενα: ληξιπρόθεσμες οφειλές, υγεία, ιδιωτικοποιήσεις, χρηματοπιστωτικές δεσμεύσεις

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έβδομη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού, η Ελλάδα σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο στην υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών της δεσμεύσεων.

Ωστόσο, ορισμένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την έξαρση του κορωνοϊού, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις επιτείνει προηγούμενες καθυστερήσεις.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της πριν από την όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, την οποία η Επιτροπή θα δημοσιεύσει εντός του τρέχοντος έτους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις:

  1. ληξιπρόθεσμες οφειλές,
  2. υγειονομική περίθαλψη,
  3. ιδιωτικοποιήσεις,
  4. δεσμεύσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, ζητήματα στα οποία οι ελληνικές αρχές πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Η έκθεση χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να λαμβάνει προπαρασκευαστικά μέτρα για την υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σημειώνεται ότι η έκθεση (είναι διαθέσιμη ΕΔΩ στα αγγλικά) δεν αποτελεί βάση για την εκταμίευση υπό όρους μέτρων για το χρέος.

Απάντηση