Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΕ: Πίνακας αποτελεσμάτων τής ενιαίας αγοράς κατά το 2021

ΕU στις 22/12/2021

Τα κράτη-μέλη είναι αναγκαίο να προχωρήσουν στην καλύτερη εφαρμογή των κανόνων για μια πιο ανθεκτική Ευρώπη

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021, από τον οποίο προκύπτει ότι, παρά τις βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς, απαιτείται καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς στην πράξη. Οι βελτιώσεις αυτές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ να επωφεληθούν πλήρως από τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που τους παρέχει η ενιαία αγορά, ώστε να διευκολυνθεί η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Χάρη στην ενιαία αγορά, η ΕΕ περιορίζει τις επιπτώσεις των ελλείψεων, προωθώντας την καινοτομία και διαφοροποιώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια ενιαία αγορά, η οποία λειτουργεί εύρυθμα και στην οποία η καινοτομία μπορεί να ακμάσει, είναι ο καλύτερος σύμμαχος για μια ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία. Σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, το πεδίο εφαρμογής του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021 επεκτάθηκε σε τρεις νέους τομείς πολιτικής και δείκτες. Οι εν λόγω τομείς και δείκτες αφορούν την κυκλική οικονομία / τον οικολογικό προσανατολισμό της βιομηχανίας, την εποπτεία της αγοράς και το επιχειρηματικό περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα κύρια πορίσματα παρουσιάζονται με τη μορφή διαγράμματος «φωτεινού σηματοδότη», όπου απονέμονται κόκκινες (κάτω του μέσου όρου), κίτρινες (μέσος όρος) και πράσινες (άνω του μέσου όρου) κάρτες ανά εργαλείο ή περιοχή, ενώ τα βέλη στον πίνακα που ακολουθεί αντιπροσωπεύουν τις βελτιώσεις που σημειώνονται από χρόνο σε χρόνο.

Σε σύγκριση με το 2019, ο φετινός πίνακας αποτελεσμάτων καταγράφει σταθερή κατάσταση στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ παρατηρεί πολύ μικρή βελτίωση στις συνολικές επιδόσεις των παρακολουθούμενων τομέων.

> Πιο λεπτομερή στοιχεία ανά χώρα και τομείς παρέχονται στο σχετικό διαδικτυακό εργαλείο.

> Σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021 εδώ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: