Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τα 24 θέματα που θα απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο του Πειραιά

Χωρίς κατηγορία στις 26/08/2016

Την Δευτέρα 5 μμ

Επέστρεψαν από τις διακοπές τους τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά και την Δευτέρα 29/8 στις 5 μμ, καλούνται να προσέλθουν για να συνεδριάσουν, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 • «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016».
 • Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016».
 • «Τροποποίηση της με αριθ. 1/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στον καθορισμό των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2420/913/4-2-16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
 • «Ορισμός ενός αιρετού  εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων, για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στο χώρο του Λιμένα του Μικρολίμανου (πρώην ΕΚΙΠ) εποπτείας & διαχείρισης ΕΑΚΝ/ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ».
 • «Έγκριση σχεδίου σύμβασης εκχώρησης, παράδοσης και μεταβίβασης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των χρηματικών διαθεσίμων της υπό ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ «Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής και Επικοινωνίας Δήμου Πειραιά», από τη Δημοτική Επιχείρηση στο Δήμο Πειραιά, σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου».
 • «Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»  και το διακριτικό τίτλο ECOELASTIKA Α.Ε. και του Δήμου Πειραιά για την διαχείριση-ανακύκλωση των αποβλήτων ελαστικών των οχημάτων του δήμου μας».
 • «Έγκριση σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης των κάτωθι ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής: α) Έργα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά, ποσού 1.230.000 με ΚΑΕ  9781.07.022 β) Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Πειραιά, ποσού 500.000 με ΚΑΕ 9775.07.008 γ) Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Κοινότητες Δήμου Πειραιά, ποσού 200.000 με ΚΑΕ 9775.07.005».
 • «Έγκριση σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης των κάτωθι προς ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής: α) Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Θεμιστοκλείου Σταδίου, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 1.373.721,69€ β) Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδού Υμηττού και Μουτσοπούλου, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 716.076,45€ γ) Αναβάθμιση ανοικτών γηπέδων σκουος και τένις στα Βοτσαλάκια, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 111.878,23€ δ) Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος γυμναστηρίων ΣΑΠΛΕΑ, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 692.697,63€».
 • «Παράταση του συμβατικού χρόνου  του έργου Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής Α. Α.Ε. 4/2015, κατά έξι μήνες δηλαδή έως τις 1-6-2017».
 • «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ. Α.Α.Ε.12/2009».
 • «Καθορισμός των ειδικοτήτων τριάντα ατόμων, των οποίων εγκρίθηκε η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./110/16848/21.7.16 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ)280/Α΄) όπως ισχύει».
 • «Λήψη απόφασης περί καταγγελίας της από 22/6/1998 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και των κ.κ. ΚΟΥΚΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΚΟΥΚΙΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ».
 • «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και αντιπροσωπείας του Δήμου, στην αδελφοποιημένη πόλη της ΟΔΗΣΣΟΥ από 1 έως 3/9/2016, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις εορτασμού της ίδρυσης της πόλης».
 • «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
 • «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε οκτώ  άπορους κατοίκους».
 • «Λύση της σχέσης έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία της δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Νικολάου Ελένης του Κωνσταντίνου».
 • «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1200/2015 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κας Hymeti Klotilda».
 • «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δημ.Τελών και Δημ.Φόρου  ποσού 278,17 ευρώ στον κ. ΚΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ιδιοκτήτη του  ακινήτου επί της οδού  Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 23.».
 • «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ και Δ.Φ  ποσού 15.179,94 € στην εταιρεία ΑΚΡΟΠΟΛ-ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ Α.Ε  ιδιοκτήτρια του  ακινήτου επί της οδού  ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 22-24».
 • «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ και Δ.Φ  ποσού 3.454,20 € στην εταιρεία ΑΚΡΟΠΟΛ-ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ Α.Ε  ιδιοκτήτρια του  ακινήτου επί της οδού ΦΙΛΩΝΟΣ 67».
 • «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ και Δ.Φ  ποσού 240,45 € στην κα. ΑΒΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚ.  ιδιοκτήτη του  ακινήτου επί της οδού  ΦΙΛΩΝΟΣ 22».
 • «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ και Δ.Φ  ποσού 700,79 € στον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΝΕΟΚΛΗ ιδιοκτήτη του  ακινήτου επί της οδού  ΣΑΧΤΟΥΡΗ 48».
 • «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ και Δ.Φ  ποσού 79,82 € στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΛΙΩΡΑ ΕΠΕ  για ανείσπρακτες οφειλές που πλήρωσε στο ταμείο του Δήμου μας για τον  ΑΠ 12006979, το ακίνητο βρίσκεται μέσα στα όρια του  Δήμου Μοσχάτου».
 • «Ανακύκλωση- καταστροφή άχρηστου υλικού που υπάρχει στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας επί της οδού Δραγάτση 12».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: