Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τελειώνουν οι έρευνες της ΕΕ για υπηρεσίες της Microsoft και της Apple

ΕU στις 14/02/2024

Δεν θα πρέπει να οριστούν ‘’πυλωροί’’ οι:  iMessage, Bing, Edge, Microsoft Advertising

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αποφάσεις, με τις οποίες περατώθηκαν τέσσερις έρευνες αγοράς, τις οποίες ξεκίνησε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 βάσει του κανονισμού για τις ψηφιακές αγορές.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, η Apple και η Microsoft δεν θα πρέπει να οριστούν ως «πυλωροί» για τις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας:

  • την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων iMessage της Apple,
  • τη διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης Bing της Microsoft,
  • το πρόγραμμα πλοήγησης Edge και
  • την υπηρεσία διαφήμισης Microsoft Advertising.

Οι αποφάσεις περατώνουν τις έρευνες της Επιτροπής που ξεκίνησαν κατόπιν της κοινοποίησης από την Apple και τη Microsoft, τον Ιούλιο του 2023, των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που πληρούσαν τα ποσοτικά όρια.

Μεταξύ των κοινοποιηθεισών υπηρεσιών περιλαμβάνονταν και οι τέσσερις υπηρεσίες τις οποίες αφορούν οι σημερινές αποφάσεις.

Μαζί με τις κοινοποιήσεις, η Apple και η Microsoft υπέβαλαν επίσης αντεπιχειρήματα, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους, παρότι πληρούν τα ποσοτικά όρια, οι τέσσερις αυτές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας δεν θα πρέπει, κατά την άποψή τους, να χαρακτηριστούν ως πύλες.

Στην απόφαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2023, η Επιτροπή έκρινε ότι τα αντεπιχειρήματα που υπέβαλαν η Apple και η Microsoft έπρεπε να αναλυθούν σε βάθος. Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης όλων των επιχειρημάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, και έπειτα από ακρόαση της συμβουλευτικής επιτροπής για τις ψηφιακές αγορές, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι υπηρεσίες iMessage, Bing, Edge και Microsoft Advertising δεν μπορούν να χαρακτηριστούν υπηρεσίες πυλωρού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, μήπως προκύψουν ουσιαστικές αλλαγές, ενώ οι αποφάσεις ουδόλως επηρεάζουν τον ορισμό της Apple και της Microsoft ως πυλωρών στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 όσον αφορά άλλες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχουν.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: