Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Θέσπιση πλαισίου ελάχιστης σύνθεσης προσωπικού, ζητείται από τη ΓΣΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ στις 08/10/2015

Επιστολή σε Κατρούγκαλο

Την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των δράσεων του υπουργείου για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και μερικώς δηλωμένης εργασίας, ζητεί από τον υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο  η ΓΣΕΕ.  Σσυγκεκριμένα η συνομοσπονδία ζητά την άμεση θέσπιση πλαισίου ελάχιστης σύνθεσης προσωπικού, στην βάση των επιμέρους χαρακτηριστικών κάθε κλάδου.

Η σχετική επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γ.γ. της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο και Νίκο Κιουτσούκη, αντίστοιχα, αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Θέσπιση κανονιστικού πλαισίου
για την ελάχιστη σύνθεση προσωπικού
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
της αδήλωτης και της μερικώς δηλωμένης εργασίας

Κύριε Υπουργέ,

Όπως σας είναι γνωστό, οι εκτεταμένες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις της τελευταίας πενταετίας στο προστατευτικό πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, έχουν οδηγήσει αποδεδειγμένα σε αύξηση της εργοδοτικής παραβατικότητας με δραματικές επιπτώσεις στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, πέραν των σταθερά υψηλών ποσοστών αδήλωτης εργασίας, η μερικώς ή ψευδώς δηλωμένη εργασία έχει πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις με ολέθριες συνέπειες για την απόδοση των οφειλόμενων εισφορών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφάλειας.

Δυστυχώς αυτή η κατάσταση της αυθαιρεσίας λαμβάνει στοιχεία «κανονικότητας», λαμβάνοντας υπόψη και την αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του στελεχιακού τους δυναμικού, να ανταποκριθούν σε ένα δυσχερέστατο ελεγκτικό έργο που παρέχεται σε συνθήκες υποστελέχωσης και έλλειψης της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις κύριες διαπιστώσεις της τριμερούς διαβούλευσης για την αδήλωτη εργασία η οποία έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2015, στην οποία η ΓΣΕΕ έλαβε μέρος μαζί με 16 κλαδικές και επαγγελματικές Ομοσπονδίες μέλη της, προκειμένου να συζητηθούν σε βάθος οι εκφάνσεις της εργοδοτικής παραβατικότητας σε 10 και πλέον κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και τεχνικά επαγγέλματα (τουρισμός, επισιτισμός, εμπόριο, ιδιωτική υγεία, ιδιωτική εκπαίδευση, μεταποίηση, φάρμακο, κατασκευαστικός τομέας, εργολαβίες φύλαξης και καθαρισμού, μέταλλο, τρόφιμα/ποτά).

Στο πλαίσιο αυτό και ύστερα από αξιολόγηση των στοιχείων που καταδεικνύουν την έκταση του φαινομένου της αδήλωτης και της μερικά (ψευδώς) δηλωμένης εργασίας, η ΓΣΕΕ προτείνει και ζητά την άμεση διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τη θέσπιση πλαισίου ελάχιστης σύνθεσης προσωπικού, με εξειδίκευση στη βάση των επιμέρους χαρακτηριστικών κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας (πχ είδος, αντικείμενο εργασιών και απαιτούμενες εργασίες κλπ), αλλά και άλλων αντικειμενικών κριτηρίων (πχ μέγεθος-έκταση επιχείρησης, προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας κλπ).

Η διαμόρφωση του πλαισίου αντικειμενικών κριτηρίων για τη δήλωση της απασχόλησης και της ασφάλισης πρέπει να προκριθεί ως άμεση προτεραιότητα των νομοθετικών παρεμβάσεων του Υπουργείου σας, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία που ήδη υπάρχει από υπάρχοντα συναφή συστήματα, όπως πχ αυτά που αφορούν στα οικοδομοτεχνικά έργα. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας παρέμβασης κρίνεται και από την αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων που ήδη υπάρχουν διαθέσιμα, αλλά δεν μπορούν να συνεκτιμηθούν και διασταυρωθούν λόγω της αδικαιολόγητης έλλειψης διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν σε επιμέρους φορείς τόσο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ κλπ), όσο και άλλων Υπουργείων (Οικονομικών, Ανάπτυξης – Τουρισμού, Υγείας, Παιδείας κλπ).

Κύριε Υπουργέ,

Για μία ακόμα φορά, η Ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα πρόσθετα μέτρα ακραίας λιτότητας, που της δίνουν πλέον τη χαριστική βολή, ενώ  επικίνδυνα αυξανόμενες κατηγορίες του εργατικού δυναμικού και των ανέργων της χώρας μας  εργάζονται ή καλούνται να εργαστούν σε ιδιαίτερα επισφαλείς συνθήκες εργασίες με ταυτόχρονη δραματική μείωση του βιοτικού τους επιπέδου και ολοένα και υποβαθμιζόμενα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα.

Η ΓΣΕΕ ζητά την εντατικοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Εργασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και της μερικώς δηλωμένης εργασίας, με αφετηρία τη θέσπιση πλαισίου κανόνων για την ελάχιστη σύνθεση προσωπικού στις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόσω οφείλει να επιδιώκεται η αλλαγή της κοινωνικής πολιτικής στο σύνολό της, η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων προστασίας της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει μόνο να διακηρύσσεται, αλλά και να προωθείται έμπρακτα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: