Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το κείμενο Συμπερασμάτων για την εισβολή της Τουρκίας

ΕU στις 16/10/2019

Τι εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ – Θα γίνει και άλλη συνεδρίαση

Μαρίνα Κουρμπέλα |> Στα Συμπεράσματα που ενέκρινε, το Συμβούλιο, σχετικά με τη στρατιωτική δράση της Τουρκίας στη Συρία, υπενθυμίζει, ότι δεν θα παράσχει σταθεροποιητική ή αναπτυξιακή βοήθεια σε περιοχές όπου δεν λαμβάνονται υπόψη ή παραβιάζονται τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών, Επίσης,  υπενθυμίζει την απόφαση που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη να αναστείλουν αμέσως τις άδειες εξαγωγής όπλων στην Τουρκία., και μεταξύ άλλων αναφέρει, πως η αρμόδια Ομάδα του Συμβουλίου θα συνεδριάσει αργότερα μέσα στην εβδομάδα για να συντονίσει και να αξιολογήσει τις θέσεις των κρατών μελών στο θέμα αυτό.

Tο κείμενο των Συμπερασμάτων

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

1. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της 9ης Οκτωβρίου 2019 εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παροτρύνει εκ νέου την Τουρκία να σταματήσει τη μονομερή στρατιωτική της δράση στη βορειοανατολική Συρία και να αποσύρει τις δυνάμεις της.

2. Η ΕΕ καταδικάζει τη στρατιωτική δράση της Τουρκίας η οποία υπονομεύει σοβαρά τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα δεινά και εκτοπισμούς για τους άμαχους και εμποδίζοντας σοβαρά την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Οι ενέργειες αυτές δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την προοπτική ειρήνευσης στη Συρία μέσω της πολιτικής διαδικασίας που διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Υπονομεύουν επίσης σοβαρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής από τον παγκόσμιο συνασπισμό του αγώνα κατά της Ντάες, τονίζοντας ότι η Ντάες εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς και της Τουρκίας, της ευρύτερης περιοχής και της διεθνούς κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του συριακού κράτους. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω μιας πραγματικής πολιτικής μετάβασης, σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012, το οποίο διαπραγματεύθηκαν τα εμπλεκόμενα μέρη της Συρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

3. Η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα στη συριακή κρίση και στην περιοχή. Η Τουρκία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της όσον αφορά την ασφάλεια στη βορειοανατολική Συρία με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και όχι με στρατιωτική δράση, καθώς και σε συμφωνία με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

4. Είναι απολύτως επείγον και αναγκαίο να συνεχισθούν οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, μεταξύ άλλων στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για να τερματισθεί αυτή η μονομερής στρατιωτική δράση. Το Συμβούλιο ζητεί να συγκληθεί υπουργική σύνοδος του διεθνούς συνασπισμού κατά της Ντάες με σκοπό να εξετασθούν τα μέσα για τη συνέχιση των προσπαθειών του στη σημερινή συγκυρία.

5. Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η στρατιωτική δράση της Τουρκίας με τις δραματικές της συνέπειες βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η ΕΕ υπενθυμίζει την απόφαση που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη να αναστείλουν αμέσως τις άδειες εξαγωγής όπλων στην Τουρκία. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να υιοθετήσουν ισχυρές εθνικές θέσεις όσον αφορά την πολιτική τους για τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία με βάση τις διατάξεις της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής εφαρμογής του κριτηρίου 4 για την περιφερειακή σταθερότητα. Η αρμόδια Ομάδα του Συμβουλίου θα συνεδριάσει αργότερα μέσα στην εβδομάδα για να συντονίσει και να αξιολογήσει τις θέσεις των κρατών μελών στο θέμα αυτό.

6. Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι δεν θα παράσχει σταθεροποιητική ή αναπτυξιακή βοήθεια σε περιοχές όπου δεν λαμβάνονται υπόψη ή παραβιάζονται τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών. Συνεχίζει τις προσπάθειες για την ουσιαστική επίλυση της σοβαρής ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης σε συνάρτηση με τις ανάγκες

Απάντηση