Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τι θέματα θα συζητηθούν αύριο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Χωρίς κατηγορία στις 27/09/2015

Με 20 θέματα η Η/Δ

Σε συνεδρίαση καλούνται αύριο Δευτέρα 28/9 στις 5 μμ, οι δημοτικοί σύμβουλοι Πειραιά, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για 20 θέματα που περιέχονται στην Ημερήσίια Διάταξη. Τα θέματα είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Συνοπτικού Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της παράτασης των υφιστάμενων σήμερα συμβάσεων δέκα (10) οδηγών Δ΄ κατηγορίας οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην καθαριότητα του Δήμου μας, από τη λήξη τους μέχρι και τις 31/12/15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47Α΄/11-5-15) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

ΘΕΜΑ 4ο: «Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού του οποίου εγκρίθηκε η πρόσληψη με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/102/25622/20-8-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών».

ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισμός των ειδικοτήτων των δύο ΠΕ Ιατρών, των οποίων εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δημότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/09 και το άρθρο 1 του Ν. 4147/13».

ΘΕΜΑ 6ο: «Παράταση της σύμβασης που αφορά στη μεταφορά των ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου κατά δύο (2) μήνες».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 8ο: «Καθιέρωση χώρου στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού 2ας Μεραρχίας 17, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του φυσικοθεραπευτηρίου, προκειμένου να μπορούν να σταθμεύουν τα αναπηρικά οχήματα».

ΘΕΜΑ 9ο: «Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΚΧ-2760 αυτοκίνητο του κ. Χατζηνικολάου Αναστασίου επί της οδού Ζέας έμπροσθεν του αρ. 50».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ορθή επανάληψη της με αρ. 202/10-6-15 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στην αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο μας».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης ποσού 1.200 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 2015 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης ποσού 520 € (συν Φ.Π.Α.) για τη Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 246 € για την “Επίσκεψη Κυβερνήτου εκπαιδευτικού πλοίου Τυνησίας KHAIREDDINE A700 (7/8/15)».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 98,40 € για την “Επίσκεψη Κυβερνήτου εκπαιδευτικού πλοίου Ι/Φ Μεξικού ARM CUAUHEMOC (3/8/15)».

ΘΕΜΑ 15ο: «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στη συνδρομητική ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔήμοςΝΕΤ».

ΘΕΜΑ 16ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε δέκα (10) άπορους δημότες και κατοίκους».

ΘΕΜΑ 17ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών των κ.κ. Αργυροπούλου Αναστασίας, Καβάλη Ελένης & Καραγιώργου Κασσάνδρας, συνολικού ποσού 538,36 € ».

ΘΕΜΑ 18ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ποσού 853,24 € του κ. Κασέτα Κωνσταντίνου, μετά τη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 & Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ 19ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 230,00 €, που έχουν εξοφληθεί και στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι ανεξόφλητες».

ΘΕΜΑ 20ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 4.490,04 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση τους σε νέους υπόχρεους».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: