Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τι πληρωμές από  e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα γίνουν από σήμερα έως και την Παρασκευή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 03/04/2023

Σε 95.931 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, ανεργίας, ασθενείας, εφάπαξ, επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης κ.ά.

|> Συνολικά 65,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 95.931 δικαιούχους κατά την εβδομάδα που αρχίζει σήμερα (3-7 Απριλίου) στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ  θα καταβληθούν:

  • 13,9 εκατ. ευρώ σε 34.862 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
  • 13,5 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • 345.640 ευρώ σε 469 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.
  1. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 15  εκατ. ευρώ σε  28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 18 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 22.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Απάντηση