Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ο Πειραιάς δεν παραχωρεί κανένα ακίνητο στο Δημόσιο

Εν Δημω στις 26/10/2018

Το δημοτικό συμβούλιο εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του με την κυβερνητική απόφαση

|> Το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά, ενέκρινε  ομόφωνα και εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει τα ακίνητα του Δημοσίου στην ΕΤΑΔ  και στο Υπερ-ταμείο (ΕΕΣΥΠ).

Το ψήφισμα αναφέρει:

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2317/τ.Β’/19-6-2018 και ΦΕΚ 2320/τ.Β’/19-6-2018 Υπουργικές Αποφάσεις δημοσιεύτηκε η λίστα των ακινήτων του δημοσίου και η απόφαση παραχώρησής τους στην ΕΤΑΔ.  Το συγκεκριμένο έγινε κατόπιν αιτήματος του υπέρ – ταμείου ΕΕΣΥΠ την 14-6-2018.

Η παραχώρηση αυτή των ακινήτων του δημοσίου στην ΕΤΑΔ και ταυτόχρονα στο υπέρ – ταμείο, σημαίνει παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας ως εγγύηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους δανειστές για 99 χρόνια, παραχωρώντας τους συγχρόνως τη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους και σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των δυσβάστακτων μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, ακόμα και την πώλησή τους.

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε αυτήν την εξέλιξη, αφού πέραν των μνημονιακών περικοπών στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες της χώρας, αφαιρούνται χιλιάδες ζωτικοί χώροι που ήταν σε χρήση των δημοτών ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από αυτούς, αποκλείοντας ενδεχομένως ακόμα και την πρόσβασή τους με την έναρξη της εκμετάλλευσής τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην εκχώρηση ακινήτων του δημοσίου και ζητούμε την επιστροφή της δημόσιας περιουσίας στις τοπικές κοινωνίες και τους δημότες μας“.

Απάντηση