Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προτομή του “Μαραμπού” κάπου στο λιμάνι του Πειραιά…

Χωρίς κατηγορία στις 21/04/2019

Το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά αποφασίζει αύριο για προτομή του Νίκου Καββαδία, αλλά και για να πάρει το όνομά του το 4ο ΕΠΑΛ

|> Διπλή τιμή για τον “Μαραμπού” ετοιμάζει να αποδώσει ο Πειραιάς. Ο αξέχαστος Νίκος Καββαδίας, που ήταν απόφοιτος του Saint Paul, θα “δει” να στήνεται προτομή του σε χώρο της λιμενικής ζώνης, ενώ το 4ο ΕΠΑΛ Πειραιά, θα μετονομαστεί σε 4ο ΕΠΑΛ Πειραιά Ναυτικής Κατεύθυνσης Νίκος Καββαδίας.

Ακόμη δεν εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από τον δήμο Πειραιά και δεν είναι σίγουρο εάν γίνει πριν τις εκλογές η διπλή τιμή στον Νίκο Καββαδία. Πάντως αύριο Μ. Δευτέρα 22/4, τα δύο αυτά θέματα εισάγονται προς συζήτηση και λήψη απόφασης, από το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά.

Συγκεκριμένα από τα 72 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, το 18ο αφορά την μετονομασία του 4ου ΕΠΑΛ και το 45ο την έγκριση για τοποθέτηση της προτομής του “Μαραμπού”.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τα οποία καλούνται αύριο στις 5 μμ, από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά Γιώργο Δαβάκη, να συζητήσουν και αποφασίσουν τα μέλη του δ.σ., είναι:

Ενημέρωση του Σώματος για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 2014-2019». Και…

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019».

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για α) τη σημειακή τροποποίηση του Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά για την αλλαγή της χρήσης γης του Κοιμητηρίου ¨Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ¨ από «Αθλητισμός- Εκπαίδευση» σε περιοχή χρήσης γης «Ειδικές χρήσεις – Κοιμητήρια», αποκλειστικά για τον ενταφιασμό σε οικογενειακούς τάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13β, του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016 και β) την έγκριση της από Μαρτίου 2019 Τεχνικής  Έκθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρ. 107017/06 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ –ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006»

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 73/Τ.26, που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Γεωργίου Α΄- Φίλωνος – Δημ. Πουρή- Ακτή Μιαούλη, για τον καθορισμό περιγράμματος εντός κοινόχρηστου χώρου (ΤΙΝΑΝΕΙΟΣ ΚΗΠΟΣ),για την ανέγερση αναψυκτηρίου και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης».

ΘΕΜΑ 4ο : «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για: α) την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήματα των με κτηματολογικό αριθμό (2) και (3) ιδιοκτησιών των Κων/νου Θειάσπρα, Σοφίας Γιαλωψού, Μαρίας Καλαϊτζή, Αικ. Παπουτσή, Εμμαν. Δήμου, στο ΟΤ91 του Τομέα 22 του Δήμου Πειραιά, β) την άρση και επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις με κτηματολογικό αριθμό (1), (7) και (9) ιδιοκτησίες των Κων/νου Θειάσπρα, Σοφίας Γιαλωψού, Μαρίας Καλαϊτζή, Αικ. Παπουτσή, Εμμαν. Δήμου, στα ΟΤ 58Α, 58Β, του Τομέα 25, με αλλαγή του σκοπού της, σε συμμόρφωση με τις 2057/2005 και 4042/2009 Αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, γ) την έγκριση της οδού Κέας, μεταξύ της οδού Μουτσοπούλου και των Σιδηροδρομικών γραμμών, δ) την έγκριση οδού μεταξύ των οδών Κέας και Σερίφου, ε) τη μετατόπιση Ρ.Γ και Ο.Γ. στα Ο.Τ.58Α και 58Β/Τ.25, την έγκριση πεζοδρόμου, τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων (Κ.Χ.),κοινοχρήστων χώρων πρασίνου (Κ.Χ.-πράσινο), χώρου παιδικής χαράς και τον καθορισμό κόκκινου περιγράμματος για την ανέγερση αναψυκτηρίου, και στ) τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης».

ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 4/Τ.21, στο Ν. Φάληρο για:

Α) Την άρση και επανεπιβολή της δικαστικά αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στα ακίνητα: α) στη συμβολή των οδών Ζερβού και Λεωφ. Εθν. Μακαρίου, β) επί της Λεωφ. Εθν. Μακαρίου και γ) στη συμβολή των οδών Ειρήνης και Λεωφ. Εθν. Μακαρίου, έμπροσθεν του Ο.Τ.4/Τ.21, στο Ν. Φάληρο, σε συμμόρφωση με τις υπ΄αρ. 1738/2005 και 3519/2016 δικαστικές αποφάσεις.

Β) 1) Τον χαρακτηρισμό του χώρου στη συμβολή των οδών Εθν. Μακαρίου – Ζερβού- Γιαννοπούλου σε “Θεματικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (εκπαίδευση στην ανακύκλωση)”.

2) Την κατάργηση πρασιάς 7,00 μ. σε τμήμα του Ο.Τ.4/Τ.21.

3) Τον καθορισμό περιγράμματος για ανέγερση κοινωφελούς κτιρίου πολλαπλών χρήσεων και την έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης.

4) Την έγκριση πεζόδρομου

5)Τον καθορισμό χώρου περιβαλλοντικών παιχνιδιών, πρασίνου,   αθλοπαιδιών και γωνιάς ανακύκλωσης.

6) Την προσαρμογή των Ο.Γ. & Ρ.Γ. επί της οδού Ειρήνης στο Ο.Τ.  4/Τ.21 στην υφιστάμενη κατάσταση».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την Υπηρεσία της εκτίμησης της αξίας οικοπέδων, στο Ν. Φάληρο στη συμβολή των οδών Ζερβού και Γιαννοπούλου στο Ο.Τ. 4 και στη συμβολή των οδών Παπαγεωργακοπούλου και Μουτσοπούλου στα Καμίνια».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της απευθείας αγοράς οικοπέδου επί των οδών Μουτσοπούλου 84 και Παπαγεωργακοπούλου περιοχής Καμινίων φερόμενης ιδιοκτησίας Ρουσουνέλλου για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού  Σταθμού».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της απευθείας αγοράς οικοπέδου επί των οδών Εθν. Μακαρίου – Ζερβού  και Γιαννοπούλου περιοχής Ν. Φαλήρου φερόμενης ιδιοκτησίας Δασκαλόπουλου Ανδρέα, Μελετόπουλου Αναστ., Σπ και Αλέξ , Αρβανιτίδη Μιλτ,  κ.λ.π. συνιδιοκτητών για τη δημιουργία θεματικού Πάρκου Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της Προμελέτης του έργου: “Διαμόρφωση Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες κρουαζιέρας – Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο” και χαρακτηρισμός αυτού ως αξιόλογου, σύμφωνα με το Νέο Πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών και διενέργειας ανοιχτού σύνθετου διαγωνισμού Προσχεδίων μελέτης υλοποίησης ενός σταδίου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού – έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) οικονομικού έτους  2018».

ΘΕΜΑ 11ο: «Επανακαθορισμός και διευθέτηση χώρου της λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς κάθε Δευτέρα, στην περιοχή Νέου Φαλήρου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Αλλαγή εκ περιτροπής ανά μήνα στάθμευσης στην οδό Κολοκοτρώνη από Μπουμπουλίνας έως Λεωφ. Βασ. Γεωργίου σε απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μόνο στην αριστερή πλευρά της οδού, κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση α) τροποποίησης του  Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Πειραιά  (ΣΕΜ) ως προς την επωνυμία  και ως προς το άρθρο 1 (παρ.2, 4) ,άρθρο 3 (παρ. θ) και άρθρο 9 ( παρ. δ) και έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού, β) νέας σύνθεσης των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & γ) ορισμού Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών».

ΘΕΜΑ 14ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 716/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά για την έγκριση της οριοθέτησης του κληροδοτήματος Σπυρόπουλου με τις όμορες ιδιοκτησίες Βαρβ. Κεντάρχου και Ελίνας Κοκονά επί των πραγματικών ορίων, όπως αυτά  ορίζονται στο από 1958 τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση της πράξης μίσθωσης οικοπεδικής έκτασης στη περιοχή της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας ιδιοκτησίας Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 17ο: «Μετονομασία του 6ου ΕΠΑ.Λ Πειραιά σε Ζάννειο Επαγγελματικό Λύκειο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 18ο: «Μετονομασία του 4ου ΕΠΑ.Λ Πειραιά σε 4ο ΕΠΑ.Λ Πειραιά Ναυτικής Κατεύθυνσης  ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 19ο: «Μετονομασία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αυτιστικών Πειραιά σε Ειδικό Δημοτικό  Σχολείο Πειραιά για παιδιά με Αυτισμό».

ΘΕΜΑ 20ο: «Μεταστέγαση του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά για να συστεγαστεί με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 21ο: «Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 22ο: «Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 23ο: «Κατάργηση θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου σχολάζοντος – κενού περιπτέρου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη αρ. 1 και Σαχτούρη αρ. 7Β».

ΘΕΜΑ 24ο: «Κατάργηση τριών (3) θέσεων σχολαζόντων περιπτέρων, επί των οδών: 1) Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 15 και Νικήτα, 2) 2ας Μεραρχίας και Νοταρά και 3) Ακτής Μιαούλη αρ. 61 και Φιλελλήλων».

ΘΕΜΑ 25ο: «Κατάργηση  θέσης σχολάζοντος περιπτέρου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73 & Φιλελλήνων».

ΘΕΜΑ 26ο: «Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 30».

ΘΕΜΑ 27ο: «Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 35».

ΘΕΜΑ 28ο: «Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου, από την Ακτή Μουτσοπούλου στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου (έμπροσθεν Νοσοκομείου Μετροπόλιταν)».

ΘΕΜΑ 29ο: «Μετατόπιση περιπτέρου από τη Λεωφόρο Χατζηκυριακού αρ.117, στην ήδη χωροθετημένη θέση, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 37».

ΘΕΜΑ 30ο: «Μετατόπιση περιπτέρου από την Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75, στην ήδη χωροθετημένη θέση, επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73 & Φιλελλήνων»

ΘΕΜΑ 31ο: «Μετατόπιση τριών (3)  περιπτέρων σε ήδη χωροθετημένες θέσεις: 1) από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 14 στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 15 & Νικήτα, 2) από την Γρηγ. Λαμπράκη αρ.118 στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας αρ. 20 & Νοταρά και 3) από την οδό Θήρας 13 στην Ακτή Μιαούλη αρ. 61 & Φιλελλήνων».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση εργασιών και τροποποιήσεων στα πλαίσια της αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Θεμιστόκλειου Σταδίου για το έργο  “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ” προϋπολογισμού 1.373.721,70 € με Φ.Π.Α αναδόχου AEROSTAT A.E.».

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ Δήμου Πειραιά και ΕΔΑ Αττικής, για τη σύνδεση του Κλειστού Συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ και του κτηρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης με το δίκτυο φυσικού  αερίου».

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: “Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε για το έργο “Εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων ζημιών σε δημοτικά κτίρια 2018-2019”, δαπάνης συνολικού ποσού 47.139,20 €».

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες υδραυλικών & αποχ/κών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των Δημοτικών κτιρίων (έτους 2018)».

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου:“ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.  Α.Α.Ε. 8/2015»

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.  του έργου: “Γενικές Επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2018”».

ΘΕΜΑ 39ο: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»  κατά έξι (6) μήνες”».

ΘΕΜΑ 40ο: «Παράταση περαίωσης του έργου: “Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ Δήμου Πειραιά” με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες».

ΘΕΜΑ 41ο: «Παράταση περαίωσης του έργου: “Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δήμου Πειραιά” με αναθεώρηση, κατά τρείς (3) μήνες».

ΘΕΜΑ 42ο: «Παράταση περαίωσης του έργου: “Δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου” με αναθεώρηση, κατά τρείς (3) μήνες».

ΘΕΜΑ 43ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου  της παροχής υπηρεσίας: “Ενέργειες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου με τίτλο: Κινητικότητα για σχεδόν μηδενικές εκπομπές CO2 σε τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου και Ακρώνυμο Mobilitas”, για τρείς (3) μήνες, έως 31 Ιουλίου 2019».

ΘΕΜΑ 44ο: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ”  κατά πέντε (5) μήνες».

ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση τοποθέτησης της προτομής του ποιητή Νίκου Καβαδία σε χώρο της χερσαίας λιμενικής ζώνης.

ΘΕΜΑ 46ο: «Κατανομή ποσού 327.358,22 €, ως Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2019, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

ΘΕΜΑ 47ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Π (ΣΑΤΑ) Α.Α.Ε. 3/2015».

ΘΕΜΑ 48ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης της εργασίας “ Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πειραιά”».

ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος του συμβατικού αντικειμένου «Σέρβις μηχανής καταμέτρησης BUIC LD-1000 ΜΕ  S/N BVDA 151330158, Σέρβις μηχανής καταμέτρησης IHUNTER ΜΕ S/N 2P766C435».

ΘΕΜΑ 50ο: «Έγκριση του αιτήματος της εταιρείας ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΙΡΑΙΑ για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Σωτήρος Διός και Καραϊσκου, για την πραγματοποίηση πασχαλινού BAZAAR από 19-21/4/2019».

ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση μετάβασης αντιπροσώπου του Δήμου Πειραιά στη Νίκαια της Γαλλίας, από 9 έως 12 Ιουλίου, για τη συμμετοχή στην 7η διακρατική συνάντηση για το έργο “MOBILITAS”».

ΘΕΜΑ 52ο: «Έγκριση πραγματοποίησης Ημερίδας που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά από κοινού με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, την Τρίτη 14/5/2019 στον Πειραϊκό Σύνδεσμο Πειραιά με θεματικό αντικείμενο το νέο θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

ΘΕΜΑ 53ο: «Έγκριση πραγματοποίησης έκθεσης Φωτογραφίας & Νέων Μέσων στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Πειραιά ποσού 20.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 54ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 981,43 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Ρίμινι της Ιταλίας, για την 6η διακρατική συνάντηση του έργου “MOBILITAS”».

ΘΕΜΑ 55ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 605,10 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης  διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στο Παρίσι της Γαλλίας, από 2-5/4/2019, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο σεμινάριο που διοργάνωσε το πρόγραμμα URBACT III, με στόχο την εκπαίδευση των επικεφαλής εταίρων των δικτύων που εγκρίθηκαν».

ΘΕΜΑ 56ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 597,68 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 53/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 57ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 74,40 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 54/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 58ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 589,00 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 290/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 59ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 170,00 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 111/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 60ο: «Ακύρωση και διαγραφή ονομάτων υπόχρεων για την καταβολή αποζημίωσης ως παρόδιων ιδιοκτητών, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης ως προς τα πρόσωπα των πραγματικών φορολογούμενων-ιδιοκτητών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/06».

ΘΕΜΑ 61ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 134,16 €, λόγω είσπραξής τους με το με αρ. 535/31-12-18 γραμμάτιο είσπραξης».

ΘΕΜΑ 62ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 170,00 €, λόγω είσπραξής τους με το με αρ. 535/31-12-18 γραμμάτιο είσπραξης».

ΘΕΜΑ 63ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 17.238,98 € σε υπόχρεους του Δήμου μας, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 64ο: «Διαγραφή της με αρ. 21289/9-11-1999 παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 5035/23-9-2008 συνολικού  ποσού 29,35€,  λόγω λάθους στην καταχώρηση».

ΘΕΜΑ 65ο: «Διαγραφή ποσού 156,90 € από πρόστιμο ΤΑΠ ετών 2013-2016 από τον κ. Γκίκα Νικηφόρο λόγω αδυναμίας διαγραφής του παραπάνω ποσού μέσω της ρύθμισης του Ν.4483/2017 μετά την απαλλαγή του υπόχρεου από τα ΔΤ».

ΘΕΜΑ 66ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 80,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

ΘΕΜΑ 67ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 350,00 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 68ο: «Διαγραφή 8 βεβαιωμένων παραβάσεων παράνομης στάθμευσης του με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΝ 4225 οχήματος ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ του Ευαγγέλου (θανών)».

ΘΕΜΑ 69ο: «Καθιέρωση χώρου στάθμευσης για υπηρεσιακά οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά επί της οδού Κάστορος στη συμβολή της με την οδό Αιγάλεω αρ.5 κατά τις εργάσιμες ημέρες &  ώρες – οριοθέτηση χώρου στάθμευσης δικύκλων».

ΘΕΜΑ 70ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/21-01-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, ως προς το είδος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, λόγω αγοράς νέου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΒΚΑ6857 και κατάργηση της θέσεως του παλαιού με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΗ 2305, επί της οδού Ακτής Μουτσοπούλου-Τρίγωνο-Ρολογιού και εντός υπάρχουσας εσοχής».

ΘΕΜΑ 71ο: «Υλοτομία ενός πεύκου επί της οδού Λαμπελέτ 19 στα Καμίνια».

ΘΕΜΑ 72ο: «Υλοτομία ενός δένδρου ευκαλύπτου εντός του πρώην στρατοπέδου Παπαδογιωργή στη συμβολή των οδών Αγίου Σπυρίδωνος 2 & Μαντινείας στα Καμίνια».

Εξ άλλου νωρίτερα, στις 4 μμ το δ.σ. Πειραιά θα συζητήσει και θα αποφασίσει με θέμα: 

«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. εγκύκλιο 24923/4-4-2019/ΥΠ.ΕΣ. ».

Αργότερα στις 4:30 μμ καλούνται τα μέλη του δ.σ. για τα θέματα: «Έγκριση απολογισμού του Δήμου χρήσης οικονομικού έτους 2017» και «Έγκριση του ισολογισμού του Δήμου (με τον Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης και το προσάρτημά του καθώς και με το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης) οικονομικού έτους 2017».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: