Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ευρωπαϊκό σχέδιο “REPowerEU”: Οι προσδοκίες και οι δυσκολίες…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 19/05/2022

Το ΕΒΕΠ εκτιμά πως, το σχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στην ενίσχυση για την εσωτερική παραγωγή με εισαγωγές υδρογόνου/βιομεθανίου

|> Το ΕΒΕΠ ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το λεπτομερές σχέδιό της, “REPowerEU“, ακολουθώντας τις γενικές ιδέες που συζητήθηκαν τον Μάρτιο. Οι ευρωπαϊκές επιχειρηματικές οργανώσεις, με τις πρώτες ανακοινώσεις τους, προειδοποιούν για τις δυσκολίες επίτευξης άλλης μιας αλλαγής των στόχων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, όπως προτείνονται στο σχέδιο. Σημειωτέον πως, οι νέες αλλαγές που προτείνονται από την ΕΕ για το 2030 είναι να αυξηθεί ο στόχος ενεργειακής απόδοσης από 9% σε 13% και ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από 40% σε 45%. Είναι γεγονός πως οι ΜμΕ, σε μια δύσκολη περίοδο, χρειάζονται επενδυτική σταθερότητα και απαιτούν ρεαλιστικό προγραμματισμό. Άλλωστε, η ίδια η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επεσήμανε ότι, αυτές οι αλλαγές, απαιτούν τεράστιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, κινητοποιώντας κοντά στα 300 δισ. ευρώ με περίπου 72 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 225 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Η ευρωπαϊκή οργάνωση του εμπορίου EuroCommerce χαιρέτισε τις ιδέες της Επιτροπής, αλλά τόνισε την ανάγκη υποστήριξης στο οικοσύστημα λιανικής και χονδρικής για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων και την απομάκρυνση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Επίσης, τόνισε ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία, για εμπόριο και logistics, οι προτάσεις για δέσμευση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή οργάνωση των ΜμΕ, SMEunited, παρά τις επιφυλάξεις της, υποστηρίζει αρκετά σημεία του σχεδίου REPowerEU που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας της ΕΕ, τόσο με εθνικά, όσο και με ευρωπαϊκά μέτρα. Η εξασφάλιση νέων και αξιόπιστων πηγών ενέργειας αυτή την περίοδο αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, αλλά οι ΜμΕ πρέπει να έχουν ένα σταθερό νομοθετικό περιβάλλον, το οποίο να παρέχει σαφείς προοπτικές και σχεδιασμό για τις επενδύσεις τους. Σχολιάζοντας η SMEunited το σχέδιο REPowerEU τονίζει πως, ο βασικός λόγος που τάσσεται ξανά κατά της αλλαγής των στόχων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, είναι ότι οι δύο οδηγίες, μέρος του πακέτου Fit for 55“, βρίσκονται, επί του παρόντος, υπό αναθεώρηση μετά από επικαιροποίηση πριν από λίγα χρόνια. Η νέα αλλαγή στόχων δείχνει έλλειψη κατανόησης ότι οι ΜμΕ είναι δεσμευμένες σε επενδυτικούς κύκλους και επισημαίνει πως, τώρα που περνούν από την πανδημία στην ενεργειακή κρίση, εξαντλούνται από ρευστότητα.

Από την πλευρά της ελληνικής επιχειρηματικότητας, συγκεκριμένα στοιχεία του σχεδίου REPowerEU κρίνονται θετικά και, ιδίως, οι ενέργειες για την αύξηση της ίδιας της παραγωγής της ΕΕ και οι διαφοροποιημένες εισαγωγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εναλλακτικών καυσίμων.

Σε γενικές γραμμές, το ΕΒΕΠ εκτιμά πως, το σχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στην ενίσχυση για την εσωτερική παραγωγή και τις εισαγωγές υδρογόνου και βιομεθανίου.

Σημαντικό είναι πως το ευρωπαϊκό σχέδιο προωθεί την ελληνική πρόταση για ενεργειακή διπλωματία στη διαφοροποίηση των ενεργειακών εταίρων της ΕΕ, προτείνοντας μια επιχειρησιακή πορεία με κοινό μηχανισμό προμηθειών και κοινή προσέγγιση στις προμηθεύτριες χώρες. Με αυτό τον τρόπο, θα υλοποιηθούν όσα συμφώνησαν οι ηγέτες των κυβερνήσεων της ΕΕ-27 στο να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για την κοινή αγορά φυσικού αερίου, LNG και υδρογόνου.

Ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχουν οι προτάσεις της Κομισιόν για περισσότερη ηλιακή ενέργεια που αναφέρονται σε μαζικά προγράμματα φωτοβολταϊκών στις στέγες με αδειοδοτήσεις εντός 3μήνου και κίνητρα κατασκευής πάνελ στην ΕΕ, ώστε να σταματήσει η εξάρτηση κατά 75% από κινέζικες εξαγωγές προς τις 27 ευρωπαϊκές χώρες, αξίας ετησίως 8 δις ευρώ. Ενθαρρύνεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή και εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών που, επίσης, ευνοεί τη νησιωτικότητα της χώρας μας. Στόχος του σχεδίου είναι το 25% της ζήτησης ρεύματος στην Ε.Ε. να καλύπτεται, τα επόμενα χρόνια, από φωτοβολταϊκά πάνελ και, από τα 136GW, να αυξηθεί η ισχύς στα 300GW.

Τέλος, επειδή η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο πιο γρήγορος και φθηνός τρόπος αντιμετώπισης της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, η πλέον άμεση αντίδραση είναι τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν φορολογικά κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, μόνωση κτιρίων, συσκευές και προϊόντα, σύμφωνα την ανακοίνωση EU Save Energy.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά:

«Υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή πρόταση τροποποίησης των κατευθυντήριων γραμμών του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας RRF για την παροχή χρηματοδότησης επενδύσεων σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και ζητάμε να έχει πρόσβαση, κάθε επιχειρηματικός κλάδος, στην ευρωπαϊκή υποστήριξη. Λειτουργώντας όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους, χρειαζόμαστε βοήθεια για κάθε επένδυση στις τεχνολογίες που μπορούν να επιφέρουν ενεργειακές αλλαγές. Οι υποχρεώσεις επένδυσης, χωρίς αντίστοιχη υποστήριξη, θα οδηγήσουν σε κόστη που κανένας κλάδος δεν μπορεί να απορροφήσει και, επομένως, θα αναγκάζεται να μετακυλίεται στους καταναλωτές, δημιουργώντας νέες πληθωριστικές πιέσεις. Στο πλαίσιο της Ηλιακής Στρατηγικής, το ΥΠΕΝ έχει ήδη εξαγγείλει σειρά πρωτοβουλιών για την ταχύτερη διείσδυση της ηλιακής τεχνολογίας που ταιριάζει με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, όπως η υποχρεωτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες δημοσίων κτιρίων μέχρι το 2025. Ας ελπίσουμε πως η Πρωτοβουλία Solar Rooftops θα χρηματοδοτηθεί επαρκώς και θα επεκταθεί τάχιστα στις ελληνικές στέγες.».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: