Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η ζημιά που υπέστη ο κλάδος της Εστίασης κατά την πανδημία…

Χωρίς κατηγορία στις 18/11/2021

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παρουσιάζει την πλήρη εικόνα με πίνακες, αριθμούς και στατιστικά στοιχεία

|> Σχετικά με την ζημιά που υπέστη ο κλάδος της Εστίασης στη διάρκεια της πανδημίας, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών εκδόθηκε η παρακάτω  ανακοίνωση με πλήρη στατιστικά στοιχεία και πίνακες:

Ο κλάδος της εστίασης συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που χτυπήθηκαν με σφοδρότητα από την πανδημία. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών κατά την διάρκεια της πανδημίας, αλλά και εκείνα των ερευνών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τα οποία και παρατίθενται παρακάτω, δείχνουν ανάγλυφα τη δραματική θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις εστίασης.

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) αναφέρει:

Δυστυχώς, μετά από ένα καλό τετράμηνο, που ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να καλύψει τις απώλειες 16 μηνών, ο κλάδος της εστίασης βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με μέτρα που περιορίζουν τη δραστηριότητα του.

Για μια ακόμη φορά καλούμαστε να λειτουργήσουμε χωρίς κέρδη ή και με ζημιές, έχοντας μάλιστα συσσωρεύσει υποχρεώσεις που αδυνατούμε πλέον να εξυπηρετήσουμε.

Για μία ακόμη φορά  εργαλειοποιείται ο κλάδος ως μοχλός πίεσης για την αύξηση της συμμετοχής στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά του κορωνοϊού, παρόλο που έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην κοινή αυτή προσπάθεια που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε απευθύνει κάλεσμα σε όλους του συναδέλφους για κλείσιμο των επιχειρήσεων τους την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, ως ένδειξη των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και της ανάγκης λήψης επαρκών μέτρων από τη μεριά της κυβέρνησης για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εστίασης.

 Τα αιτήματά μας για την επιβίωση των επιχειρήσεων εστίασης είναι:

 • Αναπροσαρμογή (μείωση) των προστίμων.
 • Μετατροπή των επιστρεπτέων προκαταβολών σε ΜΗ επιστρεπτέες.
 • Συμμετοχή της ΠΟΕΣΕ στις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές πριν την λήψη των αποφάσεων.
 • Επιδότηση ενεργειακού κόστους και ενοικίου.
 • Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών ή αναστολή των συμβάσεων εργασίας.
 • Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών.
 • Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
 • Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων.
 • Νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του 2020 και των αρχών του 2021.

Τέλος, για μια ακόμη φορά τονίζουμε πως είναι αυτονόητη υποχρέωση των πολιτών αλλά και των εργαζόμενων του κλάδου να εμβολιαστούν, όμως είναι παράλληλα αναγκαίο η κυβέρνηση να στηρίξει με πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα τις επιχειρήσεις εστίασης από τη στιγμή που έχει θέσει τον κλάδο σε ένα νέο mini lockdown.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛAΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΑΣΗΣ

Α) Εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου της εστίασης με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

 • Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 ο κύκλος εργασιών του κλάδου της εστίασης το 2020 κατέγραψε μείωση σε σχέση με το 2019 κατά 2.418.172.833 € ή κατά 37,2%.
Πίνακας 1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΩΝ 2019 -2020

ΕΤΟΣ 2019 2020 Μεταβολή 2020/2019 σε απόλυτα νούμερα Ποσοστιαία μεταβολή 2020-2019
ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.502.400.713 4.084.227.880 -2.418.172.833 -37,2

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Χρονοσειρά: Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου Υπηρεσιών Εστίασης, ανά Περιφερειακή ενότητα

Επεξεργασία – Πίνακας: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Στον Πίνακα 2 φαίνεται οι απώλειες του κλάδου της εστίασης όσον αφορά τον κύκλο εργασιών με βάση τα δυο πρώτα τρίμηνα των ετών 2019,2020 και 2021 για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία αυτά ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης συνέχιζε να καταγράφει απώλειες τόσο σε σύγκριση με τα τρίμηνα του προηγούμενο έτους όσο και πολύ περισσότερο σε σχέση με τα προ πανδημίας τρίμηνα.

Πίνακας 2

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΊΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΈΣ ΕΤΩΝ

2019 (Α & Β ΤΡΙΜΗΝΟ) 2.616.620.322
2020 (Α & Β ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.612.487.913
2021 (Α  & Β ΤΡΙΜΗΝΟ) 1.502.888.433
ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΑ 2020/2019 -1.004.132.408
ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΑ 2021/2020 -109.599.481
ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΑ 2021/2019 -1.113.731.889
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΩΝ 2020/2019 -38,4
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΩΝ 2021/2020 -6,8
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΩΝ 2021/2019 -42,6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Χρονοσειρά: Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου Υπηρεσιών Εστίασης, ανά Περιφερειακή ενότητα.

Επεξεργασία – Πίνακας: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Β) Η κατάσταση των επιχειρήσεων εστίασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας με βάση της εξαμηνιαίες έρευνες οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 :

 • το Α εξάμηνο του 2020 το 85,7% των επιχειρήσεων εστίασης δήλωση μείωση του κύκλου εργασιών. Η μεσοσταθμική μείωση του τζίρου για τις επιχειρήσεις αυτές ήταν 60,1%.
 • το Β εξάμηνο του 2020 το 77,9% των επιχειρήσεων εστίασης δήλωση μείωση του κύκλου εργασιών. Η μεσοσταθμική μείωση του τζίρου για τις επιχειρήσεις αυτές ήταν 59,4%.
 • το Α εξάμηνο του 2021 το 68% των επιχειρήσεων εστίασης δήλωση μείωση του κύκλου εργασιών. Η μεσοσταθμική μείωση του τζίρου για τις επιχειρήσεις αυτές ήταν 51,8%.

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι η πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εστίασης καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας κατέγραφε πολύ υψηλά ποσοστά μείωσης του κύκλου εργασιών του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 85,7 77,9 68,0
ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΖΙΡΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΜΕΙΩΣΗ -60,1 -59,4 -51,8
 1. Ταμειακά διαθέσιμα (ρευστότητα) επιχειρήσεων εστίασης

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι επιχειρήσεις εστίασης με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας (μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα) εκτινάχθηκαν. Από 16,5% που ήταν στις αρχές της πανδημικής κρίσης υπερδιπλασιαστηκαν στο 44,1% τον Φεβρουάριο του 2021. Τον Ιούλιο του 2021 υποχώρησαν στο 28,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, ωστόσο το ποσοστό ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως τα μέτρα στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων βοήθησαν ένα μέρος των επιχειρήσεων εστίασης να αποκαταστήσει τη ρευστότητα του, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων αυτών φαίνεται πως δεν ωφελήθηκε συνεχίζοντας να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Πίνακας 2

Επάρκεια Ταμειακών διαθεσίμων  ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ)

Ιούνιος 2020 Φεβρουάριος 2021 Ιούλιος 2021
Δεν υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα 16,5 44,1 28,9
Λιγότερο από μήνα 17,1 7,4 10,3
Ένα μήνα 17,1 11,8 11,8
Δύο μήνες 10,1 11,8 11,8
Τρεις μήνες και πάνω 20,3 16,2 16,2

 

 1. Υποχρεώσεις/Οφειλές

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1 οι ληξιπρόθεσμες όφειλες των επιχειρήσεων εστίασης αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στην τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2021) τα μεγαλύτερα ποσοστά επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές καταγράφονται στις κατηγορίες των ασφαλιστικών εισφορών προς τον πρώην ΟΑΕΕ και προς τη φορολογική διοίκηση. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι εκεί που δεν εφαρμόστηκαν μέτρα ή δεν εφαρμόστηκαν επαρκή μέτρα για τη διαχείριση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταγράφεται σοβαρή αύξηση. Σε κάθε ωστόσο περίπτωση φαίνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν σημαντικά σε όλες τις κατηγορίες υποχρεώσεων, κάτι που καταδεικνύει τόσο την ιδιαίτερα δυσμενή θέση στην οποία βρέθηκαν οι επιχειρήσεις εστίασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και την ανεπάρκεια των μέτρων που ελήφθησαν για την στήριξη τους.

 1. Φόβος για ενδεχόμενο κλείσιμο επιχειρήσεων εστίασης

Υψηλά ποσοστά καταγράφουν σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι επιχειρήσεις εστίασης για τον φόβο ενδεχόμενης διακοπής της δραστηριότητας (Γράφημα 1). Αυτό δείχνει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και τη γενικευμένη ανασφάλεια που κυριαρχεί ως προς τη μελλοντική βιωσιμότητα τους.

 1. Τιμές αγαθών/υπηρεσιών

Οι επιχειρήσεις εστίασης φαίνεται πως διατήρησαν τις τιμές τους σταθερές παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα, το Α εξάμηνο του 2021 μόλις το 6,2% των επιχειρήσεων εστίασης αυξησε τις τιμές του εναντι του 12,4% που τις μείωσε και του 79,4% που τις διατήρησε σταθερές. Για το τρέχον ωστόσο εξάμηνο (Β 2021) φαίνεται ότι θα υπάρξει μια σχετική αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων εστίασης που θα αυξήσουν τις τιμές τους, προφανώς λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Παρόλα αυτά όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της έρευνας η συντριπτική πλειονότητα (74,2%) των επχειρήσεων εστίασης είχε δηλώσει πως θα διατηρήσει τις τιμές του σταθερές.

Επιχειρήσεις εστίασης

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Οι τιμές των αγαθών/υπηρεσιών το τελευταίο εξάμηνο: Οι τιμές των αγαθών/υπηρεσιών το επόμενο εξάμηνο
Αυξήθηκαν 6,2 Θα αυξηθούν 11,3
Μειώθηκαν 12,4 Θα μειωθούν 7,2
Παρέμειναν αμετάβλητες 79,4 Θα παραμείνουν αμετάβλητες 74,2

 

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: