Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το ευρώ κάνει καλό στην οικονομία, πιστεύουν τα εκτός ευρωζώνης κράτη-μέλη  

ΕU στις 01/07/2023

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη τον περασμένο Απρίλιο σε  Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία

|> Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η πλειονότητα των πολιτών (60%) των κρατών-μελών της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ, πιστεύουν ότι το κοινό νόμισμα είχε θετικό αντίκτυπο στα κράτη-μέλη που το χρησιμοποιούν ήδη. Η πλειοψηφία πιστεύει επίσης ότι η υιοθέτηση του ευρώ θα είχε θετικές συνέπειες για τη χώρα τους (53%) και για τους ίδιους προσωπικά (56%).

Συνολικά, το 58% όσων απάντησαν είναι υπέρ του να υιοθετήσει η χώρα τους το ευρώ.

Η στήριξη είναι υψηλότερη στην Ουγγαρία (72% υπέρ) και στη Ρουμανία (71%), ακολουθούμενες από την Πολωνία (55%), τη Σουηδία (54%), τη Βουλγαρία (49%) και την Τσεχία (44%).

Σε όλες τις χώρες -εκτός της Ρουμανίας- τουλάχιστον οι μισοί απ’ όσους απάντησαν αισθάνονται πως είναι ενημερωμένοι για το ευρώ, ενώ περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες (83%), κατά μέσο όρο, ανέφεραν ότι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τραπεζογραμμάτια ή κέρματα ευρώ.

Η έρευνα αυτή διεξήχθη τον Απρίλιο του 2023 στα έξι κράτη-μέλη εκτός της ευρωζώνης που έχουν δεσμευτεί νομικά για την υιοθέτηση του ευρώ: Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την πρόοδο που σημείωσαν τα εν λόγω κράτη όσον αφορά την ένταξή τους στην ευρωζώνη τον περασμένο Ιούνιο.

Η πλήρης έκθεση, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών αποτελεσμάτων ανά κράτος μέλος, είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Απάντηση