Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ε-δίκτυο στήνεται από το ΥΠΕΞ για διαχείριση των αρχών Εξωτερικού

ΕΛΛΑΔΑ στις 04/04/2022

Το νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R από την ΚτΠ για το υπουργείο Εξωτερικών και είναι προϋπολογισμού γύρω στο ένα εκατομμύριο ευρώ

|> Την υλοποίηση του έργου “Εκσυγχρονισμός της Οικονομικής Διαχείρισης Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ μέσω Απλοποίησης Διαδικασιών και Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος”, ανέλαβε η ένωση “QUALITY & RELIABILITY A.E. – TCS TOOLBOX IKE” από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), συνολικού προϋπολογισμού 878.866 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στην ένωση η Q&R συμμετέχει με 90% και η “Toolbox” με 10%.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και υλοποίησης πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Λειτουργιών των αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες και την εκτέλεση των διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση των αρχών Εξωτερικού.

Σήμερα οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες γίνονται χειρόγραφα ή με χρήση τοπικών εφαρμογών γραφείου με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών καθώς και πρόβλημα  διαχείρισης της πληροφορίας. Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής θα υποβοηθήσει τόσο τους χρήστες των Προξενικών Αρχών στις καθημερινές τους εργασίες όσο και τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου στην on line συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας.

Τα κυριότερα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του παρόντος Έργου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία διακριτά επίπεδα:

Σε επίπεδο οργάνωσης της εργασίας, λειτουργιών και διαδικασιών των αρχών Εξωτερικού :

  • Ταχύτητα στην διεκπεραίωση των συναλλαγών τόσο σε επίπεδο Προξενικών Αρχών όσο και σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας.
  • Μείωση κόστους λειτουργίας.
  • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το ΥΠΕΞ προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

Σε επίπεδο αξιοποίησης των στοιχείων της εφαρμογής:

  • Αναμένεται να προκύψει μεγάλο όφελος από το γεγονός ότι το Σύστημα θα παράγει οικονομικές αναφορές (Financial Reports), τα στοιχεία των οποίων θα αξιοποιούνται από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου:

Σε επίπεδο διοικητικής δράσης και στρατηγικού σχεδιασμού του υπουργείου Εξωτερικών:

  • Ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης του ΥΠΕΞ.
  • Ένταξη εργαλείων λήψης αποφάσεων για υποβοήθηση των Κεντρικών Υπηρεσιών και της Πολιτικής Ηγεσίας.
  • Υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης πολιτικών στα πεδία αρμοδιότητας του ΥΠΕΞ.
  • Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους Απόδημους Έλληνες.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 13 μήνες

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.

Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Απάντηση