Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σύνθημα της Κομισιόν: “Μαζί για μια ισχυρότερη Ευρώπη”

ΕU στις 20/10/2021

Το πρόγραμμα λειτουργίας της ΕΕ για το 2022: Πιο πράσινη, πιο δίκαιη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη μετά την επιδημία

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες το πρόγραμμα εργασίας της για το 2022, στο οποίο καθορίζονται τα επόμενα βήματα στο τολμηρό και μετασχηματιστικό της θεματολόγιο προς μια πιο πράσινη, πιο δίκαιη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη μετά την επιδημία.

Αυτό το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει 42 νέες πρωτοβουλίες πολιτικής και στις έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες των πολιτικών κατευθύνσεων της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με βάση την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης του 2021. Αποτυπώνει επίσης τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση που προκάλεσε η πανδημία, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη νέα γενιά μας χάρη στο προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Κατά το περασμένο έτος φάνηκε τι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τι μπορούμε να επιτύχουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες όταν δρούμε ενωμένοι. Πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα κατά το επόμενο έτος, για παράδειγμα να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας για την κλιματική ουδετερότητα στην Ευρώπη έως το 2050, να διαμορφώσουμε το ψηφιακό μας μέλλον, να ενισχύσουμε τη μοναδική μας κοινωνική οικονομία της αγοράς και να υπερασπιστούμε τις αξίες και τα συμφέροντά μας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η συνδυασμένη ικανότητα παρέμβασης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και του NextGenerationEU, που μαζί αντιπροσωπεύουν ποσό 2.018 τρισεκατομμυρίων ευρώ, θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας καλύτερης και πιο σύγχρονης Ευρώπης».

Ο αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε: «Δεν αρκεί να ανακάμψουμε απλώς από μια κρίση αυτού του μεγέθους. Πρέπει να βγούμε από την κρίση ισχυρότεροι και ανθεκτικότεροι. Στο πνεύμα αυτό παρουσιάσαμε το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2022. Τονίζει την αποφασιστικότητά μας να αφήσουμε πίσω μας την πανδημία, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που προσφέρουν η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Προσβλέπω τώρα σε ταχεία συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με βασικές νομοθετικές προτάσεις, ώστε να μπορέσουμε συλλογικά να υλοποιήσουμε τους στόχους μας προς όφελος των πολιτών μας, των επιχειρήσεών μας και των ενδιαφερόμενων μερών μας».

Υλοποίηση των έξι πρωταρχικών φιλοδοξιών

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να μετατρέπει την Ευρώπη στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο έως το 2050. Εκτός από την πρωτοποριακή «δέσμη προσαρμογής στον στόχο 55 %», που παρουσιάστηκε το 2021 στο πλαίσιο της καινοτόμου ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, η Επιτροπή θα προτείνει κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα. Θα προβεί επίσης στα εξής: θα λάβει περαιτέρω μέτρα για την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, για παράδειγμα μέσω της επανεξέτασης των προτύπων εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα· θα δώσει συνέχεια στο σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και του αέρα· θα καθορίσει νέους κανόνες για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων· και θα προωθήσει την κυκλική οικονομία με την ενίσχυση του δικαιώματος επισκευής των προϊόντων αντί της αντικατάστασής τους. Επίσης, η Επιτροπή θα κινητοποιήσει πόρους, παράλληλα με το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, που έχει ήδη προταθεί, διπλασιάζοντας την εξωτερική χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα. Τα πράσινα ομόλογα θα διαδραματίζουν επίσης ολοένα σημαντικότερο ρόλο και εκφράζουν τη δέσμευσή μας να θέσουμε τη βιώσιμη χρηματοδότηση στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας ανάκαμψης της ΕΕ.

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή

Καθώς η πανδημία λειτουργεί ως καταλύτης για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του κόσμου, η Επιτροπή θα συνεχίσει την πορεία της προς την ψηφιακή δεκαετία για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ έως το 2030. Η ενιαία αγορά εξακολουθεί να είναι καίριας σημασίας για την καινοτομία της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει εκ νέου την πολιτική ανταγωνισμού και θα προτείνει ένα μέσο έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά με σκοπό την πρόληψη μελλοντικών διαταραχών. Για την αντιμετώπιση των πιεστικών ανησυχιών σχετικά με την προμήθεια ημιαγωγών που τροφοδοτούν ψηφιακές λύσεις, θα εγκρίνουμε μια ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα με σκοπό την προώθηση ενός υπερσύγχρονου οικοσυστήματος και την ανάπτυξη νέων αγορών για την πρωτοποριακή ευρωπαϊκή τεχνολογία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει μια ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα με σκοπό τη θέσπιση κοινών προτύπων κυβερνοασφάλειας και θα αρχίσει την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου ασφαλούς διαστημικού συστήματος επικοινωνιών της ΕΕ, με σκοπό την παροχή ευρυζωνικής συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και ασφαλών ανεξάρτητων επικοινωνιών στα κράτη μέλη. Τα μέτρα για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αποτελούν επίσης σημαντική προτεραιότητα.

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

Καθώς η ανάκαμψη επιταχύνεται και η οικονομική δραστηριότητα επανέρχεται στα προ της κρίσης επίπεδα, πρέπει τώρα να αναζητήσουμε τρόπους για να καταστήσουμε την κοινωνική οικονομία της αγοράς πιο ανθεκτική. Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως οδηγό για ποιοτικές θέσεις εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας και καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θα υποβάλει πρόταση για τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Προκειμένου να στηρίξει τις πολιτικές των κρατών μελών, η Επιτροπή θα ενισχύσει τα κοινωνικά δίχτυα ασφαλείας, που είναι ζωτικής σημασίας για την απορρόφηση των οικονομικών κλυδωνισμών, παρουσιάζοντας μια πρωτοβουλία σχετικά με το επαρκές ελάχιστο εισόδημα. Δεδομένου ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι καίριας σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη, θα υποβάλουμε επίσης προτάσεις για τις άμεσες πληρωμές, ώστε να προωθηθεί η πλήρης υιοθέτησή τους και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ σε κεφάλαια. Μόλις οριστικοποιηθεί μια παγκόσμια λύση για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς πλαισίου φορολογίας των εταιρειών, η Επιτροπή θα διασφαλίσει την ταχεία και συνεπή εφαρμογή του σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

Η Επιτροπή εξακολουθεί να ενισχύει το μοναδικό μοντέλο παγκόσμιας ηγεσίας της ΕΕ. Κατά το επόμενο έτος, η Επιτροπή θα καθορίσει μια νέα στρατηγική παγκόσμιας πύλης για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων συνδεσιμότητας σε ολόκληρο τον κόσμο με σκοπό την τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων. Έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, θα πραγματοποιηθεί νέα κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ, ενώ η Επιτροπή θα επιδιώξει να επιταχύνει τις εργασίες για μια πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Προς επίτευξη της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης και της βελτίωσης της υγείας των ωκεανών, θα υποβληθούν νέα στρατηγική για τη διεθνή δέσμευση στον τομέα της ενέργειας και σχέδιο δράσης για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών.

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας

Για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το μέλλον, η Επιτροπή πρότεινε να ανακηρυχθεί το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και θα αναπτύξει μια νέα πρωτοβουλία, την ALMA [Aim, Learn, Master, Achieve (στόχος, μάθηση, τελειοποίηση, επιτυχία)], η οποία θα βοηθά τους μειονεκτούντες νέους Ευρωπαίους που βρίσκονται εκτός οποιουδήποτε είδους απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό με την απαραίτητη κοινωνική στήριξη. Απώτερος στόχος είναι η ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση ή την ποιοτική απασχόληση. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης μια στρατηγική της ΕΕ για τα πανεπιστήμια και θα προτείνει τρόπους για εκτενέστερη και πιο βιώσιμη διακρατική συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξιοποιώντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα με σκοπό τη συνολική βελτίωση της φροντίδας, από την φροντίδα των παιδιών έως τη μακροχρόνια φροντίδα. Για την περαιτέρω οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης Υγείας, η Επιτροπή θα διασφαλίσει την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα υψηλής ποιότητας, προτείνοντας ένα νέο πλαίσιο για έναν δυναμικό φαρμακευτικό τομέα της ΕΕ· θα προτείνει αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα φάρμακα για τα παιδιά και τις σπάνιες νόσους· και θα ενισχύσει τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, που σώζουν ζωές, μέσω σύστασης σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου.

Νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σε συνδυασμό με τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, η ευρωπαϊκή δημοκρατία γίνεται ολοένα και πιο δυναμική. Η Επιτροπή θα λάβει επίσης περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, προτείνοντας μια ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και θα συνεχίσει να προστατεύει το κράτος δικαίου, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΕ. Το κοινό νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική διαβίβαση των ποινικών διαδικασιών μεταξύ των κρατών μελών θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για να ενισχυθεί η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Επίσης, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τον σχεδιασμό του νέου διοργανικού φορέα δεοντολογίας της ΕΕ σε στενή διαβούλευση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότητα για όλους, θα προτείνουμε μέτρα για τη βελτίωση της αναγνώρισης της ιδιότητας του γονέα μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Θα παρουσιαστεί επίσης πρωτοβουλία σχετικά με τη διαρροή εγκεφάλων και τον μετριασμό των προκλήσεων που συνδέονται με τη μείωση του πληθυσμού, στην οποία θα προσδιορίζονται πιθανές λύσεις.

Στο παράρτημα 1 του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2022 παρατίθεται πλήρης κατάλογος των 42 νέων πρωτοβουλιών πολιτικής στο πλαίσιο 32 στόχων πολιτικής και των έξι πρωταρχικών φιλοδοξιών.

Προσέγγιση «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση»

Για να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση που συνδέεται με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ, η Επιτροπή θα εφαρμόσει πλήρως την προσέγγιση «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση» στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι, όταν θεσπίζουμε νέες αναπόφευκτες επιβαρύνσεις, θα μειώνουμε συστηματικά και προδραστικά τις επιβαρύνσεις που συνδέονται με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ στον ίδιο τομέα πολιτικής. Το αναμενόμενο κόστος συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ θα ποσοτικοποιείται με μεγαλύτερη διαφάνεια και θα παρουσιάζεται συστηματικά στις εκτιμήσεις επιπτώσεων, ενώ το διοικητικό κόστος θα αντισταθμίζεται. Η βελτίωση της νομοθεσίας θα εξακολουθήσει επίσης να στηρίζει τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με εστίαση στην αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και στην αρχή του «εξ ορισμού ψηφιακού χαρακτήρα».

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα αρχίσει συζητήσεις με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την κατάρτιση καταλόγου κοινών νομοθετικών προτεραιοτήτων για τις οποίες οι συννομοθέτες συμφωνούν να αναλάβουν ταχεία δράση. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει και να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την εφαρμογή των νέων και των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ και δεν θα διστάσει να επιβάλει την τήρηση του δικαίου της ΕΕ μέσω διαδικασιών επί παραβάσει, όταν αυτό απαιτείται.

Ιστορικό

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει ένα πρόγραμμα εργασίας στο οποίο καθορίζει τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβει κατά το επόμενο έτος. Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει το κοινό και τους συννομοθέτες σχετικά με τις πολιτικές μας δεσμεύσεις όσον αφορά την παρουσίαση νέων πρωτοβουλιών, την απόσυρση εκκρεμών προτάσεων και την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ. Δεν καλύπτει τις τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας ούτε τις τακτικές πρωτοβουλίες που εγκρίνει κάθε έτος. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022 είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: