Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το υπουργείο Πολιτισμού περιμένει αιτήσεις για υποψηφιότητα ταινίας μας για OSCAR

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στις 06/08/2023

Ποια είναι η διαδικασία για επιλογή ενός έργου, από επιτροπή, προκειμένου να διεκδικήσει το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους

|> Το υπουργείο Πολιτισμού απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του κινηματογραφικού έργου με το οποίο η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στην 96η διοργάνωση των βραβείων OSCAR της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, διεκδικώντας το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους (πρώην βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας).

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η πρόσκληση αφορά στους Έλληνες κινηματογραφιστές που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό της φετινής διοργάνωσης των OSCAR, και ειδικότερα τα κριτήρια του κανόνα 15 (RULE FIFTEEN SPECIAL RULES FOR THE INTERNATIONAL FEATURE FILM AWARD) υπό τους τίτλους Α. ΟΡΙΣΜΟΣ και Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ.

>>> Οι κανόνες της 96ης διοργάνωσης είναι διαθέσιμοι: https://www.oscars.org/sites/oscars/files/96o_complete_rules.pdf

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Πολιτισμού έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής, καθώς και για την υποβολή στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου του ελληνικού κινηματογραφικού έργου το οποίο προτείνεται από τη χώρα μας ως υποψήφιο για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία οφείλουν να υποβάλουν την υποψηφιότητα της ταινίας τους απευθείας στο ΥΠΠΟ, προκειμένου να αξιολογηθεί από την Επιτροπή που συγκροτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η Επιτροπή ακολούθως γνωμοδοτεί στον υφυπουργό Πολιτισμού, ο οποίος και εκδίδει την τελική Απόφαση. Διευκρινίζεται ότι τυχόν προτάσεις τρίτων φορέων δεν παράγουν οποιεσδήποτε συνέπειες ούτε συνιστούν δέσμευση για την Επιτροπή του ΥΠΠΟ.

Η διαδικασία για την επιλογή του κινηματογραφικού έργου το οποίο προτείνεται από την Ελλάδα ως υποψήφιο για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους καθορίζεται στο άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και εξειδικεύεται στη με αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/53689/01.06.2012 απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Εκπροσώπηση της Ελλάδος στις διαδικασίες του βραβείου OSCAR» (ΦΕΚ Β’ 1829).

Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη και έγκυρη η συμμετοχή κινηματογραφικής ταινίας στη διαδικασία επιλογής της ελληνικής υποψηφιότητας για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, θα πρέπει να υποβληθούν στο υπουργείο Πολιτισμού τα ακόλουθα:

  • Αίτηση του παραγωγού, με πρωτότυπη υπογραφή, η οποία περιλαμβάνει τον ακριβή τίτλο της ταινίας, τη διάρκεια (οπωσδήποτε άνω των 40 λεπτών), το είδος (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, ταινία κινουμένων σχεδίων), καθώς και στοιχεία των συντελεστών.
  • Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας (το οποίο εκδίδεται, μετά από σχετική αίτηση, από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου).
  • Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η πρώτη, επίσημη κυκλοφορία της ταινίας έγινε για επτά συνεχείς ημέρες σε αίθουσα εμπορικού κινηματογράφου με εισιτήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Κινηματογραφίας και Ο/Α Μέσων της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟ: tmkom@culture.gr , από την Παρασκευή 4 Αυγούστου έως και την Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2023.

> Περισσότερες πληροφορίες: κα Χαντζή, τηλ. 210.3239670

Απάντηση