Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η ΕΕ στην καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου

ΕU,ΥΓΕΙΑ στις 07/12/2018

Υιοθετήθηκε η τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας για καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες

|> Στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, τα κράτη μέλη υιοθέτησαν χθες μια γενική προσέγγιση τόσο για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όσο και για την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης επί μιας σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, και η επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, Mαριάν Τίσεν, χαιρέτισαν τις συμφωνίες με την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την κοινωνική Ευρώπη. Η συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έχει ζωτική σημασία για το έργο ενίσχυσης του δίκαιου χαρακτήρα της εσωτερικής αγοράς και ενδυνάμωσης της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ. Με την Αρχή, η συνεργασία μεταξύ των εθνικών συντελεστών και η καταπολέμηση των περιπτώσεων κατάχρησης θα γίνουν πιο αποτελεσματικές. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όταν εργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της επικείμενης ρουμανικής Προεδρίας, ώστε η Αρχή να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να λειτουργεί το 2019 — προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εθνικών αρχών.

Με μεγάλη χαρά παρατηρούμε, επίσης, ότι οι εργασίες μας για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τον κίνδυνο καρκίνου σημειώνουν πρόοδο. Στη διάρκεια της τρέχουσας εντολής μας έχουν ήδη επιτευχθεί συμφωνίες για τον περιορισμό της έκθεσης σε 21 καρκινογόνες χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας, ενώ με τη σημερινή συμφωνία είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη βελτίωση της προστασίας του ενός εκατομμυρίου εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε άλλες πέντε ευρέως χρησιμοποιούμενες καρκινογόνες χημικές ουσίες. Αυτή είναι η Ευρώπη στην καλύτερη μορφή της: η Ευρώπη που προστατεύει.

Ένα άλλο σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι η συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με τη σύστασή μας για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Με τη σύσταση, τα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν μια κοινή κατανόηση των βασικών κοινωνικών προκλήσεων που συνεπάγεται ο νέος κόσμος της εργασίας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι δεσμεύονται να παρέχουν επαρκή και αποτελεσματική κάλυψη, μεταξύ άλλων μέσω της εργασίας για τη δυνατότητα μεταφοράς και τη διαφάνεια των δικαιωμάτων όταν οι άνθρωποι μετακινούνται από μια θέση εργασίας στην επόμενη. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας σήμερα και στο μέλλον. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συνεργαστούν για τη βελτίωση της βάσης γνώσεών μας και για την ανάπτυξη ισχυρού πλαισίου παρακολούθησης. Η πρόοδος θα έχει συνέχεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ευχαριστούμε την αυστριακή Προεδρία για το αδιάκοπο έργο της και ελπίζουμε ότι το θετικό έργο θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων, ώστε να γίνει δυνατό να αρχίσουν να παράγονται αποτελέσματα σε αυτά τα ζωτικής σημασίας θέματα για τους πολίτες το ταχύτερο δυνατόν».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: