Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στη Βουλή η έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΕΠΙΣΤΗΜΗ στις 16/12/2021

Υποβλήθηκε στον Κ. Τασούλα από τον πρόεδρο της Αρχής καθ. Π. Μήτκα, με τα πεπραγμένα του πρώτου χρόνου λειτουργίας της

|> Την πρώτη Έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2020, υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρόεδρος της Αρχής, καθηγητής Περικλής Μήτκας, παρουσία του προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων Βασιλείου Διγαλάκη.

Ο κ. Διγαλάκης δήλωσε σχετικά με την υποβολή της έκθεσης της ΕΘΑΑΕ στον Πρόεδρο της Βουλής:

«Με μεγάλη χαρά παραλάβαμε σήμερα την Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2020, η οποία είναι και η πρώτη έκθεση περιόδου υπό τη νέα και με αυξημένες αρμοδιότητες Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4653/2020. Η έκθεση περιλαμβάνει πολύ σημαντικά στοιχεία και συμπεράσματα για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας, υλοποιώντας μια ιδιαίτερα χρήσιμη χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης όπως αυτή προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Σκοπός είναι, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, να διαμορφωθεί μια σταθερή και επωφελής εθνική στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα».

Η πρώτη χρονιά λειτουργίας της νεοσυσταθείσας Αρχής συνέπεσε με την αιφνίδια εμφάνιση και ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας covid-19. Ωστόσο, η ΕΘΑΑΕ, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά στις νέες συνθήκες, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, προσάρμοσε τάχιστα, με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, τη διαδικασία της πιστοποίησης για επιθεώρηση με ηλεκτρονικά μέσα, ώστε το έργο της να προχωρήσει απρόσκοπτα, χωρίς την ανάγκη της φυσικής παρουσίας των εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτόν διασφάλισε την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού της, χωρίς να υστερήσει ποσοτικά και ποιοτικά στην παροχή των υπηρεσιών της και στη συνεργασία της με τους εμπλεκόμενους φορείς, συνδράμοντας στη βελτίωση της εικόνας των ελληνικών πανεπιστημίων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: