Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Υπό την νομική προστασία της DAS Hellas οι πελάτες της Interamerican

Χωρίς κατηγορία στις 07/10/2015

Από 1η Οκτωβρίου

Από την 1η Οκτωβρίου υλοποιείται η προαναγγελθείσα συνεργασία της Interamerican με την DAS Hellas για την ανάπτυξη της νομικής προστασίας σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η DAS Hellas θα διαχειρίζεται όλες τις περιπτώσεις της ασφαλιστικής εταιρείας που αφορούν σε νομική προστασία, συμπεριλαμβανομένων και όσων εκκρεμούν από το παρελθόν.

Η Interamerican προχωρεί, ήδη, σε έντυπη και διαδικτυακή ενημέρωση των πελατών της καθώς και με συμπερίληψη της συνεργασίας σε πρωτασφαλιστήρια και ανανεωτήρια συμβόλαια.

Εφεξής, οι πελάτες της εταιρείας θα απευθύνονται για εκκρεμείς ή νέες υποθέσεις ζημιών νομικής προστασίας στην DAS Hellas.

Πρόκειται για μία αμοιβαίου οφέλους σύμπραξη σε ένα σημαντικό τομέα για την ασφαλιστική αγορά και οι συνεργαζόμενες εταιρείες προσβλέπουν στη βέλτιστη ποιότητα νομικής κάλυψης για διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, διαφορές ασφαλισμένου με την ασφαλιστική εταιρεία, απόκρουση ποινικών κατηγοριών, διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις, νομικές συμβουλές και λοιπές υπηρεσίες. Κοινό στόχο της Interamerican και της DAS Hellas αποτελεί, στο πλαίσιο της πολιτικής τους για εστίαση στον πελάτη, η απόδοση υψηλότερης αξίας ασφαλιστικών υπηρεσιών νομικής προστασίας στους ασφαλισμένους.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: