Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Χάρης Θεοχάρης: Ποιοί είναι οι τέσσερις πυλώνες μετασχηματισμού της χώρας

Χωρίς κατηγορία στις 14/08/2016
Άρθρο: “Βήμα της Κυριακής”

Ημίμετρα, συμβιβασμοί και πρόχειρες λύσεις δεν οδηγούν πουθενά. Είναι οι ίδιες  τακτικές που δεν απέτρεψαν  την κρίση (ποιος θυμάται την ήπια προσαρμογή των Καραμανλή – Αλογοσκούφη), είναι  οι ίδιες  τακτικές που δεν βγάζουν τη χώρα από την κρίση.

Μήπως  το γκρέμισμα είναι βαρύ για τους ώμους μας; Όχι. Αν δεν γκρεμίσουμε μία μία τις πέτρες του οικοδομήματος, τότε αυτές θα μας πλακώσουν, όπως έχουν ήδη συνθλίψει  τους πιο αδύναμους της κοινωνίας μας,  όπως ήδη μετασχηματίζουν ανοικτές μέχρι πρότινος κοινωνίες σε κοινωνίες μίσους και φόβου.

Η Δημοκρατική Ευθύνη θέτει τέσσερις πυλώνες ως προϋπόθεση της Εθνικής Ανασυγκρότησης.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Πρώτον, ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να  επαναπροσδιορίσουμε τα έξοδα του δημοσίου και να μειώσουμε τη σπατάλη προς όφελος του κοινωνικού κράτους. Προτείνουμε:

 • Τη συγκέντρωση όλων των μεταβιβάσεων σε χρήμα σε έναν οργανισμό για να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας αλλά και να χτυπηθούν φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης.
 • Την εκκίνηση προγράμματος μείωσης εξόδων και βελτίωσης αποτελεσματικότητας όλων των υπηρεσιών με το 20%να επανεπενδύεται στις ίδιες τις υπηρεσίες σε εκπαίδευση και εξοπλισμό και το 40% να πηγαίνει στη στήριξη του κοινωνικού κράτους.
 • Το σχεδιασμό πολιτικών για τη μείωση όλων των δεικτών ανισότητας από την πρόσβαση στα νοσοκομεία μέχρι τους δείκτες φτώχειας.

Δεύτερον, απελευθέρωση της δημιουργικής δύναμης του Έλληνα,της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας.

Προτείνουμε:

 • Την υιοθέτηση του 20-20-20 (20% σε φυσικά πρόσωπα, εταιρίες και ΦΠΑ).
 • Το 40% του ποσού που εξοικονομείται από τις δράσεις μείωσης εξόδων να αξιοποιείται για τη μείωση της φορολογίας.
 • Σχέδιο επαναπατρισμού επιχειρήσεων με «κλείδωμα»της φορολογίας στο 15%για τρία χρόνια σε όσες επιστρέψουν στη χώρα μας.
 • Άμεσο σχέδιο δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση 4 δισ. ετησίως. 
 • Ενοποίηση όλων των φορέων είσπραξης εσόδων (εφορίες και κοινωνική ασφάλιση).Στόχος η μείωση του κόστους των επιχειρήσεων αλλά και του δημοσίου.
 • Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας για πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο μέχρι €30.000)και απλοποίηση στις μεσαίες (μέχρι €150.000)για να στηρίξουμε τη μικρομεσαία δραστηριότητα και να απελευθερώσουμε τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.
 • Δράσεις ενεργητικής διαχείρισης της ανεργίας όπως η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της συνεργασίας κράτους, ανέργων και συμβούλων επιχειρήσεων.

Τρίτος πυλώνας είναι η θεσμική θωράκιση της χώρας, ώστε να αποκτήσουμε πραγματική διάκριση εξουσιών και η εκτελεστική εξουσία να λογοδοτεί στο λαό.Ησύγχρονηδημοκρατίααποτελείται από 3 πυλώνες: δίκαιες εκλογικές διαδικασίες (με την έννοια της μη νόθευσης του αποτελέσματος), διάκριση εξουσιών και κράτος δικαίου.

Η μεταπολίτευση μας παραδίδει ένα κοινοβουλευτικό σύστημα με μόνο την πρώτη προϋπόθεση θωρακισμένη. Κατά την προσωπική μου άποψη μόνο ένα προεδρικό σύστημα μπορεί να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση στις προκλήσεις της διακυβέρνησης της χώρας. Ακόμη όμως και στο πλαίσιο μιας πιο μετριοπαθούς ανασυγκρότησης, η Δημοκρατική ευθύνη προτείνει:

 • Καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας και μη δυνατότητα υποψηφιότητας για βουλευτή αμέσως μετά από υπουργική θητεία.
 • Δημιουργία δεύτερου σώματος για την τοπική και περιφερειακή εκπροσώπηση στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και για την βελτίωση της νομοθέτησης.
 • Επιλογή των ανώτατων δικαστικών λειτουργών και των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για περαιτέρω ανεξαρτητοποίησή τους.
 • Κεντρικό στρατηγικό στόχο την ανοικτή διακυβέρνηση ώστε η λογοδοσία στους πολίτες να είναι συνεχής και να μην περιορίζεται στις εκλογικές διαδικασίες.

Τέταρτος πυλώνας, η διοικητική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. ‘Ενα λειτουργικό, παραγωγικό, μη διεφθαρμένο δημόσιο είναι αναγκαίο για το κοινωνικό κράτος που χρειαζόμαστε, για την ανοικτή οικονομία που θέλουμε. Προτείνουμε:

 • Άμεση δημιουργία του επιτελικού κράτους των 5.000 υπαλλήλων.
 • Ριζική αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών του δημοσίου με ενοποίησή τους εκεί που υπάρχουνσυνέργειες.
 • Εντατικές δράσεις ενεργοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του που θα οδηγήσουν σε ένα δημόσιοπου  είναι η ατμομηχανή της χώρας.
 • Συγκέντρωση κοινών υπηρεσιών για οικονομίες κλίμακας.

Αυτές  οι προτάσεις που επεξεργαζόμαστε στη Δημοκρατική Ευθύνη, στο Κίνημα που πιστεύει πως ήρθε η ώρα να ξαναχτίσουμε τη χώρα από την αρχή,  πως ήρθε η ώρα της πραγματικής αλλαγής.

Τα πρόσωπα είναι σημαντικά μόνο ως φορείς εμπιστοσύνης. Υπάρχουμε για να υπηρετούμε τις πολιτικές που πιστεύουμε. Όμως η ιστορία μας και  η διαδρομή μας πρέπει να πιστοποιεί πως θα κάνουμε όσα πούμε. Όταν το 2014 παραιτήθηκα από ΓΓΔΕ ήταν ακριβώς γιατί το όνειρο μου για μια χειραφετημένη και παραγωγική φορολογική διοίκηση δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Σήμερα, όταν μιλώ για το επιτελικό κράτος τον ίδιο σκοπό υπηρετώ από την άλλη πλευρά της εξίσωσης.

Η Δημοκρατική Ευθύνη είναι υπόθεση όλων. Η ανανέωση σε νοοτροπίες και ιδέες θα έρθει, αν φέρουμε ανανέωση και στα πρόσωπα. Γι΄αυτό καλούμε κοντά μας όλες τις υγιείς δυνάμεις  της κοινωνίας.
Είναι καιρός να αλλάξουν τα πάντα. Είναι καιρός μια νέα γενιά να αναλάβει την Ευθύνη.

Απάντηση