Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΕ: Κονδύλια για την υγιεινή διατροφή των μαθητών!

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 28/03/2019

Χορηγία 250 εκατ. ευρώ για τη σχολική χρονιά 2019-20 που αφορά 20 εκατ. μαθητές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

|> Εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ θα λάβουν γάλα, φρούτα και λαχανικά στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία την περίοδο 2019-2020. Πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την ΕΕ ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Χθες εγκρίθηκε η κατανομή του προϋπολογισμού των προγραμμάτων της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία στα κράτη μέλη για το σχολικό έτος 2019-2020. Θα διατεθούν 145 εκατ. ευρώ για φρούτα και λαχανικά και 105 εκατ. ευρώ για γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το πρόγραμμα διανομής συμπληρώνεται από μέτρα για την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τη γεωργία και για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν δήλωσε τα εξής: «Χάρη στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία, οι μικροί πολίτες μας μπορούν να απολαμβάνουν τα θρεπτικά, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα που παράγουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, μαθαίνοντας παράλληλα από πού προέρχονται. Η Επιτροπή είναι περήφανη για τη συμβολή της σε αυτό το σημαντικό εκπαιδευτικό ταξίδι για την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης χθες έκθεση αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία περίπου 159 000 σχολεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διανεμήθηκαν 255 500 τόνοι φρέσκων φρούτων και λαχανικών και 178 εκατ. λίτρα γάλακτος σε παιδιά στην Ευρώπη, χάρη σε κονδύλια άνω των 182 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ιστορικό

Οι χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από το τέλος Ιανουαρίου υποβάλλοντας αίτημα στήριξης. Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος βασίζεται στον αριθμό των μαθητών σε κάθε χώρα και, για το γάλα, στην απορρόφηση του προηγούμενου προγράμματος. Οι εθνικές αρχές είναι ελεύθερες να μεταφέρουν ποσοστό (20 %-25 %) του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί από τον ένα τομέα στον άλλο. Μπορούν επίσης να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους να δαπανήσουν ποσό υψηλότερο από αυτό της αιτούμενης ενίσχυσης, εφόσον άλλα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να απορροφήσουν το σύνολο του κονδυλίου τους.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων που θα λάβουν τα παιδιά και των θεμάτων των εκπαιδευτικών μέτρων που θα εφαρμόσουν. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα κονδύλια της ΕΕ με εθνικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Η επιλογή των προϊόντων που διανέμονται βασίζεται σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον, την εποχικότητα, την ποικιλία και τη διαθεσιμότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα.

Κράτος μέλος Φρούτα και λαχανικά στα σχολεία

σε ευρώ

Γάλα στα σχολεία

σε ευρώ

Βέλγιο 3 405 459 1 613 200
Βουλγαρία 2 592 914 1 156 473
Τσεχική Δημοκρατία 3 974 570 1 832 711
Δανία 1 807 661 1 460 645
Γερμανία 24 899 150 10 821 840
Εσθονία 549 208 730 298
Ιρλανδία 2 266 887 1 039 137
Ελλάδα 3 218 885 1 550 685
Ισπανία 16 498 394 6 302 784
Γαλλία 17 990 469 17 123 194
Κροατία 1 660 486 800 354
Ιταλία 20 811 379 9 120 871
Κύπρος 390 044 400 177
Λετονία 782 082 740 753
Λιθουανία 1 100 497 1 086 853
Λουξεμβούργο 336 518 200 000
Ουγγαρία 3 730 788 1 947 865
Μάλτα 290 000 201 358
Κάτω Χώρες 6 775 648 2 401 061
Αυστρία 2 834 481 1 263 019
Πολωνία 14 579 625 11 005 606
Πορτογαλία 3 283 397 2 220 981
Ρουμανία 6 866 848 10 815 474
Σλοβενία 708 635 362 276
Σλοβακία 2 115 888 1 011 357
Φινλανδία 1 599 047 3 824 689
Σουηδία 0 8 998 717
Ηνωμένο Βασίλειο 0 4 898 661
Σύνολο 145 068 962 104 931 038

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: