Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

“Βροχή” έπεσαν το 2015 τα χρηματικά πρόστιμα, αλλά άγνωστο πόσα εισπράχθηκαν

Χωρίς κατηγορία στις 18/03/2016

Από την γ.γ. Καταναλωτή

H γ.γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει ότι, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, μετά από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνάς της, επέβαλε κατά το έτος 2015 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.231.400 ευρώ.

Αυτό που δεν ανακοινώθηκε είναι για το πόσα εξ αυτών των  προστίμων έχουν εισπραχθεί ή έχουν διακανονιστεί. Διότι, στην περίπτωση που ακολουθείται η γραφειοκρατική, τότε δύσκολα θα δουν παράδες τα κρατικά ταμεία.

Κατά την ανακοίνωση της γ.γ. Καταναλωτή, για παραβάσεις του Ν. 2251/94, όπως ισχύει, για συναλλαγές κατά την αγορά αγαθών, επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους  463.000 € σε οκτώ εταιρείες για παραβάσεις του δικαίου για την Προστασία του Καταναλωτή που αφορούν σε εγγυήσεις, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, διατάξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καταχρηστικούς όρους συναλλαγών, καθώς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς για δήθεν θεραπευτικές ιδιότητες συγκεκριμένων προϊόντων.

Επίσης, πρόστιμα συνολικού ύψους 526.000 € κλήθηκαν να πληρώσουν τρεις αεροπορικές εταιρείες, λόγω του ότι επέβαλλαν επιπρόσθετη χρέωση στον καταναλωτή, όταν η πληρωμή γινόταν με πιστωτική κάρτα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Για παραβάσεις του Ν. 2251/94, επεβλήθη συνολικά σε ακόμη έντεκα εταιρείες, πρόστιμο ύψους 146.600 € για παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προς πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, παράλειψη παροχής ουσιωδών πληροφοριών στον καταναλωτή, όπως π.χ. μη ενημέρωση για προαιρετικά πρόσθετα κόστη, παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων, καθώς και μη ικανοποίηση αιτήματος καταναλωτή για υπαναχώρηση εντός 14 ημερών από σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Πρόστιμο επεβλήθη επίσης και για μη επιστροφή χρημάτων λόγω αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής συναυλίας.

Επιπρόσθετα, για παραβάσεις του νόμου 3758/2009 σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών επεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 155.000,00 ευρώ σε πέντε περιπτώσεις. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως στη συχνότητα των επιτρεπόμενων κλήσεων (πέραν της μιας κλήσης ανά δεύτερη ημέρα), όχληση σε τηλεφωνικό αριθμό εργασίας, μη πλήρη και σαφή ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία της εταιρείας και των υπαλλήλων, μη ταυτοποίηση οφειλέτη, καθώς και ανάθεση εντολής ενημέρωσης παρά το γεγονός ότι οι οφειλές του δανειολήπτη είχαν υποβληθεί σε ρύθμιση.

Για παραβάσεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νόμος Κατσέλη) σε τέσσερις τράπεζες επεβλήθησαν εντός του 2015 πρόστιμα συνολικού ύψους 31.000 ευρώ λόγω μη παράδοσης της βεβαίωσης οφειλών εντός 10 ημερών, όπως ορίζει ο νόμος. Σχετικά με το θέμα αυτό οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συνεχίζουν αδιάλειπτα τον έλεγχο των καταγγελιών αυτών και μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 74 πρόστιμα ύψους 435.000,00 ευρώ.

Επιπλέον,  πρόστιμο ύψους 10.000. ευρώ επεβλήθη σε ασφαλιστική, επειδή αρνήθηκε να καταβάλει εξ΄ολοκλήρου το ποσό που αντιστοιχούσε σε νοσοκομειακές δαπάνες παρά το γεγονός ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορούσε απεριόριστη κάλυψη. Επίσης,  πρόστιμο ύψους 50.000, ευρώ επεβλήθη και σε τραπεζικό ίδρυμα διότι  έκανε παραπλανητική παρουσίαση της ωφέλειας για πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας mobile banking, ιδίως σε ό,τι αφορούσε την πιο συμφέρουσα τιμή.

Για παραβάσεις των «Κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών» (Ν.4177/2013) επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 667.000 ευρώ, για 762 παραβάσεις, ενώ για παραβάσεις του Ν.4264/2014 (Λαϊκές Αγορές και Υπαίθριο Πλανόδιο και Στάσιμο Εμπόριο) επεβλήθησαν πρόστιμα σε 161 περιπτώσεις συνολικού ύψους 182.800 €.

Απάντηση