Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Επανεκπαίδευση εν όψει της επαναπιστοποίησης των Διαμεσολαβητών

Χωρίς κατηγορία στις 27/05/2016

Από την Interamerican

Εκπαιδευτικό σεμινάριο οργανώνει η Interamerican, με την έγκριση του προγράμματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, για την επανεκπαίδευση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο της  επαναπιστοποίησής τους.

Θεματικά, το νέο σεμινάριο αφορά σε «Τεχνικές Συμβουλευτικών Πωλήσεων» με ειδική αναφορά στο πρότυπο της Interamerican.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Το πιστοποιημένο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, θα έχει διάρκεια 10 ωρών και απευθύνεται σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές του Δικτύου Πωλήσεων (Agency) της εταιρείας, σε συνεργαζόμενα Δίκτυα Πωλήσεων Πρακτόρων και Μεσιτών, σε  Indepented Financial Advisors, καθώς και σε άλλους ανεξάρτητους ή μη συνεργαζόμενους Διαμεσολαβητές.

Το σεμινάριο προσθέτει αντίστοιχο χρόνο πιστοποιημένης επανεκπαίδευσης, στο πλαίσιο των διαδικασιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (πράξη 45/21.11.14) για την επαναπιστοποίηση κάθε επαγγελματία ασφαλιστή.

Ήδη, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Interamerican αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς των επαγγελματιών του κλάδου. Το νέο σεμινάριο για τις τεχνικές συμβουλευτικών πωλήσεων θα πραγματοποιηθεί τόσο σε περιβάλλον «δια ζώσης» εκπαίδευσης, στις εγκαταστάσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης της εταιρείας όσο και σε ψηφιακό περιβάλλον τηλεκπαίδευσης, webinar και e-testing, ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση.

Απάντηση