Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συζητούνται στο ΕΚ τα νέα σχέδια για φύλαξη των εξωτερικών συνόρων (ΕΕ)

ΕU στις 15/12/2015

ALERT

Τα σχέδια για την ενίσχυση του διασυνοριακού οργανισμού της ΕΕ Frontex και για τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σώματος συνοριοφυλάκων και ακτοφυλακής που, σε επείγουσες περιπτώσεις, θα μπορούσε να αναπτύσσεται ακόμη και χωρίς την έγκριση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, παρουσιάζονται αυτή την ώρα (4μμ ώρα Ελλάδας) από τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς και θα συζητηθούν με τους ευρωβουλευτές στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα σχέδια για την ενίσχυση των πόρων και των κανόνων διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση την οποία κατέθεσε στις 13 Μαΐου 2015.

Οι ευρωβουλευτές είχαν ζητήσει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή με ψήφισμά τους τον Οκτώβριο του 2013 να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής για την αντιμετώπιση των μεταναστατευτικών ροών στη Μεσόγειο. Στις 2 Απριλίου 2014 το Κοινοβούλιο υποστήριξε επίσης ότι “τα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο μέλλον να φυλάσσονται με τη στήριξη ευρωπαίων συνοριοφυλάκων, η εκπαίδευση των οποίων θα περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα”.

Με ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 το ΕΚ ζήτησε από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τον Frontex διατάξεις για τη δημιουργία μηχανισμού επεξεργασίας των ατομικών καταγγελιών σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφέρουν τα εξής:

Ο Frontex θα πρέπει να γίνει ένας ευρωπαϊκός οργανισμός συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, ο οποίος με δικό του προσωπικό 1.500-2.000 ατόμων αλλά και δικό του εξοπλισμό, δεν θα χρειάζεται πλέον να βασίζεται εξ ολοκλήρου στις συνεισφορές των κρατών μελών και θα μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις, να αναπτύσσεται χωρίς την έγκριση του κράτους μέλους που το αφορά η περίσταση (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίζει για την ανάπτυξή του μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη).

Απάντηση