Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κατατέθηκε ερώτηση για “Πόθεν Έσχες” εκδοτών και καναλαρχών

ΕΛΛΑΔΑ στις 17/12/2015

Από τον Στ. Παναγούλη

Ερώτηση και αίτηση για κατάθεση εγγράφων, υπέβαλε στη Βουλή ο βουλευτής Στάθης Παναγούλης, προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Επικρατείας Αρμόδιο για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με θέμα το “Πόθεν Έσχες” καναλαρχών και εκδοτών.

Στην ερώτησή του ο κ. Παναγούλης, αναφέρει:

Βάσει του Νόμου 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4281/2014 και ισχύει, εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, τους ταμίες των κομμάτων, τα στελέχη των τραπεζών, τους δημόσιους λειτουργούς και ορισμένα άλλα πρόσωπα του δημοσίου βίου, υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης με αναφορά του τρόπου κτήσης κάθε κατηγορίας εισοδήματος, κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, έχουν και οι καναλάρχες και οι εκδότες. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 προβλέπεται ρητά ότι «Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν: «ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ραδιοφωνικών σταθμών, όπως και των βασικών μετόχων αυτών» και  «ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών». 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί :

– Έχουν συμμορφωθεί με την παραπάνω νομική υποχρέωση οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών και οι εκδότες εφημερίδων για το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)  ;

– Ποια τα αποτελέσματα του ελέγχου ως προς τους υπόχρεους που υπέβαλαν δήλωση πόθεν έσχες; Εντοπίστηκαν τυχόν λάθη ή παραλείψεις; Υπήρξαν  παραπομπές σε έρευνα από το ΣΔΟΕ ή τους οικονομικούς εισαγγελείς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή άλλα φορολογικά αδικήματα;

– Ποιοι υπόχρεοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με το νόμο; Σε ποιες ενέργειες προβήκατε για την εφαρμογή του νόμου και ποιες κυρώσεις επιβλήθηκαν σε βάρος τους;

Αιτούμαι να κατατεθούν στη Βουλή

– Ονομαστικός κατάλογος των υπόχρεων ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών και εκδοτών εφημερίδων που υπέβαλαν δήλωση Πόθεν Έσχες για το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014) με τα αποτελέσματα του ελέγχου των δηλώσεών τους, τα τυχόν λάθη ή τις παραλείψεις που εντοπίστηκαν  και τις τυχόν παραπομπές σε έρευνα από το ΣΔΟΕ ή τους οικονομικούς εισαγγελείς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή άλλα φορολογικά αδικήματα.

– Ονομαστικός κατάλογος των υπόχρεων ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών και εκδοτών εφημερίδων που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με το νόμο με αναφορά στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος τους.

 

Απάντηση