Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πέντε χρόνια είχε να συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή! – Και… τι δουλειά κάνανε;

Χωρίς κατηγορία στις 18/12/2015

Είδηση-σοκ!

Συνεδρίασε σήμερα, ύστερα από 5 χρόνια (!), το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης να προτάξει την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, όπως:

Καθιέρωση Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.
Δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής για την αξιολόγηση της περιουσίας των οφειλετών.
Ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου πληροφόρησης δανειοληπτών.
Θεσμοθέτηση ενός από τα αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια για την αγορά δανείων στην Ευρώπη.

Αμέσως μετά, ο γ.γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, που προεδρεύει του συμβουλίου, περιέγραψε τα βασικά θέματα που με τα οποία θα ασχοληθεί το Συμβούλιο το επόμενο διάστημα.

Σχετικά με το θέμα της επί πενταετία μη συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, ίσως θα πρέπει να δοθεί κάποια εξήγηση, εκτός και αν πρόκειται για κεκτημένο… δικαίωμα!

Απάντηση