Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Έως τέλος του μηνός η χορήγηση των δελτίων δωρεάν μετακίνησης των ΑμεΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 07/01/2016

Τα δικαιολογητικά

Έως τις 31 Ιανουαρίου θα διαρκέσει η χορήγηση των δελτίων για την δωρεάν μετακίνηση των ΑμεΑ, από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Οι δικαιούχοι των δελτίων που ανέρχονται στους 32.000 και ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους, μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ή στις Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων, από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος
6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας οικ. Έτους 2014
7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ
8. Για όλους τους δικαιούχους 2 πρόσφατες φωτογραφίες ή 3 για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης).

Απάντηση