Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία συμμετέχει ενεργά η Interamerican

Χωρίς κατηγορία στις 07/01/2016

Διακήρυξη “Enterprise 2020”

Την ενσωμάτωση της εταιρικής υπευθυνότητας στη στρατηγική της ενισχύει η Interamerican, προσυπογράφοντας ως μέλος του Δικτύου CSR Hellas την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη “Enterprise 2020”, μία δυναμική πρωτοβουλία του Δικτύου CSR Europe και των 40 εθνικών εταίρων του.

Η πρωτοβουλία, που παρουσιάστηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής πολιτειακών, κυβερνητικών και ευρωπαϊκών αρχών στις Βρυξέλλες τον περασμένο Νοέμβριο, εστιάζει στην ανάπτυξη και προώθηση στρατηγικών και πολιτικών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR), ώστε να προετοιμαστεί “το μέλλον που η Ευρώπη έχει ανάγκη“.

Σε αυτό το θεματικό πλαίσιο, η Interamerican συμμετέχει ενεργά στο “European Pact for Youth” (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία), το οποίο αποτελεί σύμπραξη των εθνικών Δικτύων CSR με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ένταξης των νέων στην εργασία στην Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία 100 χιλιάδων θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης.

Η Interamerican συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης για την αντιμετώπιση της ανεργίας στον τομέα των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και της ανάγκης να δοθούν πραγματικές δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις νέες γενιές” επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Κώτσαλος (φωτό). “Πρόθεση είναι” -όπως διευκρινίζει ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων και εταιρικής υπευθυνότητας Γιάννης Ρούντος (φωτό)- “να προσφέρει η εταιρεία, στο πλαίσιο του Συμφώνου, ένα σταθερό, ποιοτικό και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας σε νέους ανθρώπους κατά την υλοποίηση του τριετούς (2016-2018) σχεδίου ανάπτυξης “Genesis” για το Δίκτυο Ασφαλιστικών Συμβούλων της Interamerican, στο οποίο σχέδιο προβλέπεται η ενσωμάτωση 1.300 νέων συνεργατών, με συνεχή εκπαίδευση, υποστήριξη και ενθαρρυντικές παροχές – ιδιαίτερα στο ξεκίνημα“.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία υποστηρίζουν -έως στιγμής- ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η Global Sustain και μαζί με την Interamerican, πέντε ακόμη ελληνικές επιχειρήσεις (Ελληνικά Πετρέλαια, Manpower Group, McCain Hellas, Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, Όμιλος Τitan).

Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020 για την ΕΚΕ
Οι βασικές δεσμεύσεις για τους επιχειρηματικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στη Διακήρυξη “Enterprise 2020” συνίστανται:
• στη διαφάνεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την προώθηση της αειφόρου επιχειρηματικής ανάπτυξης
• στον περιορισμό του οικολογικού αποτυπώματος και τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές
• στη βέλτιστη απασχολησιμότητα, με κοινωνικά οφέλη
• στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την κοινωνική ευημερία.
Πέρα από το σχέδιο “Genesis”, με το οποίο απαντά στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την απασχολησιμότητα των νέων, η Iinteramerican έχει έμπρακτη αναφορά και στα υπόλοιπα τέσσερα σημεία της Διακήρυξης με:
• εταιρική κουλτούρα υπευθυνότητας και σχετική εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργίες και υποστήριξη οργανισμών, ανταποκρινόμενη στις αρχές της διαφάνειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως εταιρεία μέλος του Global Compact (Οικουμενικού Συμφώνου) του ΟΗΕ
• επενδύσεις και ευρύτατη ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, με στόχο να είναι ο πρώτος απόλυτος digital insurer στην Ευρώπη έως το 2020
• συμμετοχή στο United Nations Environment Program Finance Initiative και ιδρυτική σύμπραξη στις Αρχές της Αειφόρου Ασφάλισης (ΟΗΕ), συστηματική μέτρηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και καινοτόμα προϊόντα αιχμής για την αστική ευθύνη περιβάλλοντος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• πλήθος συνεργασιών με επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς, κοινωνικούς οργανισμούς, τοπικές αρχές-κοινωνίες, μέσα επικοινωνίας, λοιπές επιχειρήσεις, για τη δημιουργία μετρήσιμης κοινωνικής αξίας.
Οι σχετικές επιδόσεις της Interamerican καταγράφονται με βάση οδηγίες διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, επαληθεύονται και αξιολογούνται στον διακεκριμένο ετήσιο απολογισμό της για την εταιρική υπευθυνότητα από το 2008 και εντεύθεν (www.interamerican.gr). Η εταιρεία υλοποιεί, πρωτοποριακά και υποδειγματικά για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, ένα πολυδιάστατο σχέδιο εταιρικής υπευθυνότητας για την κοινωνία από το 2003, προσθέτοντας εμφαντικά τη διακυβέρνηση, το ανθρώπινο δυναμικό και το περιβάλλον από το 2006.

Απάντηση