Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Απάντηση του Ναυτιλίας στην καταγγελία της ΠΕΜΕΝ για τους αποφοίτους Α.Τ.Ε.Ι.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 08/01/2016

Τι ανακοινώθηκε

Σε διευκρινίσεις προχώρησε σήμερα το υπουργείο Ναυτιλίας, σχετικά με την  δημόσια καταγγελία καταγγελία της ΠΕΜΕΝ (04/01/16), για τους αποφοίτους ΑΤΕΙ. Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Μετά από λίγους μήνες εφαρμογής του Π.Δ. 141/2014 (ΦΕΚ 232Α΄/20-10-2014) και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2015, το υπουργείο διαπίστωσε ότι υπήρχαν σημεία του εν λόγω Π.Δ. που απαιτούσαν επαναξιολόγηση και βελτίωση. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο προέβη άμεσα σε δύο ενέργειες:

1) Την καταρχήν καταγραφή των σημείων αυτών και
2) την απόφαση του υπουργού (17/08/2015 με αριθ. πρωτ. 2233.4-1/348/15) σύμφωνα με την οποία, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας στην οποία συμμετείχαν οι αρμόδιοι φορείς, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωπος της ΠΕΜΕΝ, με κύριο έργο της Ομάδας Εργασίας τη διαμόρφωση προτάσεων προς τον Υπουργό για την τροποποίηση του Π.Δ. 141/2014.

Η Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε διαδοχικά από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι και την 15-12-2015. Ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα Εργασίας ήταν να επανεξετάσει όλες τις ειδικότητες διπλωματούχων/πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο ναυτικό επάγγελμα και ειδικότερα να αποκτήσουν το Α.Ν.Ι. Μηχανικού Γ΄Ε.Ν.

Στις 15-12-2015, η Ομάδα Εργασίας υπέβαλε την έκθεσή της στον υπουργό, προτείνοντας τις απαιτούμενες τροποποιήσεις για συγκεκριμένα σημεία του Π.Δ. 141/2014, μεταξύ των οποίων και το σημείο που αφορά στους απόφοιτους από τα ΑΤΕΙ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία πριν την έκδοση του ΠΔ 141/2014.

Κατόπιν τούτου, ο υπουργός ενέκρινε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του ΠΔ 141/2014 και έδωσε άμεσα οδηγίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ για την επίσπευση των διαδικασιών τροποποίησης του Π.Δ. 141/2014 προκειμένου να επιλυθούν οριστικά τα θέματα που ανέκυψαν, τόσο για όσους είχαν ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 141/2014, όσο και για εκείνους που θα θελήσουν να ακολουθήσουν στο μέλλον το ναυτικό επάγγελμα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: