Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νέοι αντιδήμαρχοι από σήμερα οι Στέλιος Γαϊτανάρος και Κυριάκος Σιγαλάκος

Χωρίς κατηγορία στις 15/01/2016

Με θητεία έως Μάρτιο ΄17

Με απόφαση του δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη ορίζονται ως αντιδήμαρχοι με θητεία έως 4/3/2017, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

  1. Ο Στέλιος Γαϊτανάρος (φωτογραφία), ως αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου και Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού, με τις αρμοδιότητες:

α. Της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου
β. Της Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού

  1. Ο Κυριάκος Σιγαλάκος, ως αντιδήμαρχος Δόμησης & Γ.Σ.Π. και Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. με τις αρμοδιότητες:

α. Της  Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π.
β. Της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.

Σημειώνεται ότι ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Καλογερόγιαννης  θα ασκεί τα καθήκοντα της δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και ο αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Αργουδέλης  θα ασκεί τα καθήκοντα της δ/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης και του τομέα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων.

Επιπλέον, ο αντιδήμαρχος των δ/νσεων  Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού & Κατάρτισης και Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης Νίκος Καρβουνάς ορίζεται και αντιδήμαρχος της δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Απάντηση