Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Υποβολή αιτήσεων για τα DesignEuropa: Ανάδειξη σχεδίων/υποδειγμάτων της ΕΕ

ΕU στις 01/02/2016

Από σήμερα έως 15/7

Άρχισε σήμερα 1/2 και λήγει στις 15/7 η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, για τα βραβεία DesignEuropa, που  επιβραβεύουν την αριστεία στα σχέδια και τα υποδείγματα, καθώς και τη διαχείρισή τους από τους κατόχους καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων (ΚΚΣΥ), είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για  ΜμΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας καθώς και οι σχετικοί κανόνες και όροι διατίθενται στην ενότητα Βραβεία DesignEuropa στον δικτυακό τόπο του ΓΕΕΑ. Τα ονόματα των επικρατέστερων υποψηφίων θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2016 και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 30 Νοεμβρίου 2016. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε συνεργασία με το ιταλικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Τα βραβεία DesignEuropa διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: βιομηχανία (εταιρείες με περισσότερους από 50 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ), μικρές και νεοσύστατες εταιρείες (εταιρείες με λιγότερους από 50 υπαλλήλους και /ή κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ή εταιρείες συσταθείσες μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) και ειδικό βραβείο για το σύνολο των επιτευγμάτων.

Το σχέδιο ή υπόδειγμα αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Στην έκθεση που εκπόνησαν από κοινού το ΓΕΕΑ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) αναφέρεται ότι οι κλάδοι που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό σχέδια και υποδείγματα δημιουργούν το 12% του συνόλου των θέσεων εργασίας στην ΕΕ και παράγουν σχεδόν το 13% του ΑΕγχΠ της ενώ οι επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι σχεδίων ή υποδειγμάτων εμφανίζουν κατά μέσο όρο, έσοδα κατά 31% υψηλότερα ανά υπάλληλο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

 Σχετικά με το ΓΕΕΑ

Το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία της ΕΕ σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Το ΓΕΕΑ, το οποίο ιδρύθηκε το 1994, είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των δύο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε επίπεδο ΕΕ, ήτοι του κοινοτικού σήματος (ΚΣ) και του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (ΚΚΣΥ). Το ΚΚΣΥ, το οποίο θεσπίστηκε το 2003, έχει ισχύ και στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις 23 Μαρτίου 2016 το Γραφείο μετονομάζεται σε Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Απάντηση