Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Την αποποίηση ασφαλιστικού χρόνου, για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ ζητάει η ΕΣΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 09/02/2016

Από το νέο Ασφαλιστικό

Εν όψει της συζήτησης που γίνεται για το ασφαλιστικό, η ΕΣΕΕ απέστειλε εκ νέου στον υπουργό και τον υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο του Πρωθυπουργού την πρόταση της Συνομοσπονδίας για κεφαλαιοποίηση και «πάγωμα» των οφειλών στον ΟΑΕΕ για ποσά άνω των 20.000 ευρώ,  με δυνατότητα αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΣΕΕ, αναφέρει τα εξής:

Η διατυπωθείσα ήδη από το 2012 πρόταση της ΕΣΕΕ μπορεί να δώσει μία διέξοδο επανένταξης στο ασφαλιστικό σύστημα για τους «εντός κρίσης μικρομεσαίους επιχειρηματίες», που δεν είχαν χρέη προ του 2009 και οι οφειλές τους είναι σε άμεση συνάρτηση με την κρίση και την επταετή ήδη ύφεση. Ταυτόχρονα, είναι και η μόνη που μπορεί να επαναφέρει ρευστότητα στο ταμείο μας, επανενεργοποιώντας χιλιάδες ανενεργούς ασφαλιστικά ελεύθερους επαγγελματίες.

Η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ ύψους 10,2 δισ. ευρώ, καταδεικνύει την ανεπάρκεια της υφιστάμενης ρύθμισης για ποσά έως 20.000 ευρώ (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις), καθιστώντας ως επιτακτική ανάγκη τη διεύρυνση του προαναφερθέντος ορίου και για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ. Η τεκμηριωμένη και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς πρόταση της ΕΣΕΕ για κεφαλαιοποίηση και «πάγωμα» των οφειλών στον ΟΑΕΕ, με δυνατότητα αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου, περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με ένα στοιχειώδες και τυπικό επιτόκιο ύψους 1-1,5%, ενώ στην ουσία οι επιλογές που θα βρίσκονται στη διάθεση του εκάστοτε ενδιαφερομένου, εξειδικεύονται ως εξής:

  • Κατά την περίοδο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, να δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συσσωρευμένου χρέους (κεφάλαιο), είτε μέσω της εφάπαξ καταβολής του απαιτούμενου ποσού είτε μέσω αναλογικής παρακράτησης της χορηγούμενης σύνταξης για χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη διαγραφή του χρέους, οπότε και θα επέρχεται αναπροσαρμογή των αποδοχών στα προβλεπόμενα επίπεδα.
  • Η δεύτερη εναλλακτική λύση στην οποία η ΕΣΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτυπώνεται στο δικαίωμα που θα πρέπει να παρέχεται στον προς συνταξιοδότηση επιτηδευματία για αποποίηση του ασφαλιστικού χρόνου που θα αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή, μία δυνατότητα που θα έχει ανάλογες επιπτώσεις στις συντάξιμες αποδοχές του (αναλογική μείωση συντάξεων).

Η παραπάνω πρόταση εδράζεται στην αρχή ότι ο ασφαλισμένος, ως συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών που έχει δώσει προς τον ΟΑΕΕ και τα οφειλόμενα ποσά θα συνυπολογιστούν στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα λάβει. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση για  την απρόσκοπτη εφαρμογή της εν λόγω θέσης συνιστά η άμεση επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών εισφορών από τους οφειλέτες που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης,  με ταυτόχρονη όμως παροχή δικαιώματος για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης σε αυτούς.

Η βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας του ΟΑΕΕ θα συνδράμει καθοριστικά στη βιωσιμότητα ενός ενιαίου Ταμείου, η οποία μπορεί να επιτελεστεί μέσω ανεύρεσης λύσεων που διασφαλίζουν την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και διευκολύνουν ουσιαστικά τους υπόχρεους στη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, το «πάγωμα», η  κεφαλαιοποίηση και η μετατροπή οφειλών  άνω των 20.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ (περίπου 7 δισ. ευρώ), μέσω της δυνατότητας αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου, ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιάζουσες επικρατούσες συνθήκες, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και διαχρονικό  αίτημα του εμπορικού κόσμου.

Στην σχετική επιστολή, η ΕΣΕΕ επισύναψε και σχετική ανάλυση αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης στον ΟΑΕΕ, ενώ έχει αποστείλει ήδη οικονομετρικές προβολές που αποτυπώνουν τα θετικά αποτελέσματα της πρότασής μας.

Η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι η υιοθέτηση και η υλοποίηση της πρότασής της θα είναι κέρδος για όλους και θα βοηθήσει τον ΟΑΕΕ να καλύψει σημαντικό τμήμα των υποχρεώσεών του, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στους οφειλέτες του να επανενταχθούν στον ασφαλιστικό χάρτη της χώρας με το νέο ασφαλιστικό.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά:

«Η ΕΣΕΕ εξετάζει προσεκτικά τη νέα πρόταση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που περιλαμβάνει κλιμακωτά έκπτωση στις εισφορές μέχρι και 50% για μία τριετία, καθώς και το ειδικό καθεστώς εισόδου και εξόδου μειωμένων εισφορών, που υπολογίζεται να ωφελήσει τα 2/3 των ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών και να διευρύνει τη φορολογική βάση. Το κουαρτέτο, εάν πράγματι έχει την πρόθεση να μειώσει την επιβάρυνση των ασφαλισμένων από τις εισφορές, θα πρέπει να δεχτεί την πρόταση που έχουμε επανειλημμένως διατυπώσει για το δικαίωμα της «αποποίησης» του οφειλόμενου ασφαλιστικού χρόνου και να αποδεχθεί το διαχρονικό αίτημά μας. Η ΕΣΕΕ συμφωνεί οι ασφαλισμένοι να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής κάθε εισφοράς, προστίμων και προσαυξήσεων, όταν με αίτησή τους, αναστέλλουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους και θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ θα συνεχίσει να επιμένει σε βελτιωτικές αλλαγές βάσει των προτάσεών της».

Συνοπτική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης στον ΟΑΕΕ

Πίνακας 1

(Οκτώβριος 2015)

Νέοι Ασφαλισμένοι Παλαιοί Ασφαλισμένοι Σύνολο Ασφαλισμένων
Σύνολο Ενεργών Ασφαλισμένων 396.587 321.303 717.890
Κατηγορίες με τους περισσότερους ενεργούς ασφαλισμένους   1η : 171.811

2η:   74.394

3η:   73.018

4η:   31.585

7η :  89.192

4η:   58.168

1η:   42.576

5η:   35.681

3η:   31.521

Πίνακας 2*

(Οκτώβριος 2015)

Κλιμάκια οφειλών Αριθμός οφειλετών Σύνολο οφειλόμενων ποσών
·      έως 5.000 € 95.869 163,04 εκ. €
·      5.001 – 10.000 € 26.410 198,2 εκ. €
·      10.001 – 50.000 € 150.092 3,96 δις  €
·      50.001 – 100.000 € 41.544 2,78 δις  €
·      άνω των 100.000 € 8.717 1,1 δις €
       Σύνολο 322.632 8,2 δις
Οφειλέτες/Οφειλές σε ΟΑΕΕ

(δεν περιλαμβάνονται όσοι οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση)

Σύνολο οφειλετών σε ΟΑΕΕ Οφειλόμενα ποσά
530.117

(ενεργοί: 297.827)

(διακοπέντες: 232.290)

10,21 δις

(ενεργοί: 7,79 δις )

(διακοπέντες: 2,42 δις )

Κατηγορίες με τη μεγαλύτερη αναλογία ενεργών οφειλετών/ενεργών ασφαλισμένων Νέοι Ασφαλισμένοι Παλαιοί Ασφαλισμένοι
  6η : 75,7%

7η:  70,4%

3η & 5η :  61,3%

2η:   51,6%

4η:   50,0%

1η:   23,7%

  6η : 66,6%

7η:  66,2%

10η : 46,6%

5η : 40,3%

2η:  38,6%

3η:  36,0%

4η:  32,6%

1η:  22,1%

Κατηγορίες με τα μεγαλύτερα οφειλόμενα ποσά (συνολικά ποσά)   3η : 917,3 εκ. €

7η:  495,6 εκ. €

4η:  462,5 εκ. €

5η:  422,9 εκ. €

                   7η:   2,6 δις €

6η:  701,0 εκ. €

4η:  552,8 εκ. €

5η:  502,6 εκ. €

Κλιμάκια οφειλής με τους περισσότερους υπόχρεους    Κλιμάκια οφειλών                       Υπόχρεοι
·     501 – 1.000 €                                                27.893
·     10.001 – 15.000 €                                       27.519
·      15.001 – 20.000 €                                       27.248
·      1.001 – 2.000 €                                           25.743
Κλιμάκια με τα υψηλότερα καταγεγραμμένα οφειλόμενα ποσά    Κλιμάκια οφειλών Οφειλόμενα

ποσά

·      100.000 και άνω                                         1,1 δις €
·    35.001 – 40.000 €                                      562,9 εκ. €
·     40.001 – 45.000 €                                    547,05 εκ. €
·      30.001 – 35.000 €                                     544,0 εκ. €
·      25.001 – 30.000 €                                    516,83 εκ. €

*Υποσημείωση για τα στοιχεία του Πίνακα 2:

  1. Για τους οφειλέτες τα χρέη των οποίων έχουν βεβαιωθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. τα στοιχεία περιλαμβάνουν και 24.805 ενεργές ρυθμίσεις με αντίστοιχο κεφαλαιοποιημένο ποσό 420,7 εκ. – Εξαίρεση τα στοιχεία οφειλετών/οφειλών σε ΟΑΕΕ στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι υπαχθέντες σε ρύθμιση.
  2. Οι ενεργοί οφειλέτες του Ταμείου αποτελούν περίπου το 42% (δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση) του συνόλου των ενεργών ασφαλισμένων, ενώ το υπόλοιπο 58% είναι συνεπές με τις τρέχουσες υποχρεώσεις του και δε διαθέτει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι διακοπέντες οφειλέτες (232.290), με ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,4 δις €, δεν θα πρέπει να θεωρούνται μέρος των ενεργών ασφαλισμένων (717.890) αλλά αντίθετα θα πρέπει να λογίζονται επιπρόσθετα στον εν λόγω αριθμό.
Πίνακας 3
Αιτήσεις υπαγωγής σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία (έως 7/1/2016)
Συνολικός αριθμός: 220.027:

–          εκ των οποίων 110.427 (50,2%) για μετάταξη στη 2η χαμηλότερη κατηγορία

–          εκ των οποίων 62.842 (28,6%)  για μετάταξη στη 3η χαμηλότερη κατηγορία

–          εκ των οποίων 46.758 (21,2%) για μετάταξη στην αμέσως προηγούμενη κατηγορία

Πίνακας 4: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ΟΑΕΕ

(έως 13/11/2015)

Ν. 4321/2015

(έως 100 δόσεις)

Ν. 4305/2014

(έως 12 δόσεις)

Ν. 4152/2013
Νέα Αρχή Πάγια Ρύθμιση
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή  (α) 1,23 δις 275,0 εκ. € 323,7 εκ. € 245,6 εκ. €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή (β) 0,84 δις € 58,8 εκ. € 16,1 εκ. € 23,2 εκ. €
Πλήθος ρυθμίσεων (γ) 106.694 30.832 40.291 51.954
Πλήθος Ενεργών ρυθμίσεων (δ) 84.778 13.576 14.087 13.823
Εφάπαξ εξόφληση (ε) 27,3 εκ. € 15,1 εκ. € 28,8 εκ. € 20,0 εκ. €
Εξόφληση μέσω δόσεων (ζ) 68,0 εκ. € 21,7 εκ. € 59,8 εκ. € 68,7 εκ. €
Απώλειες (πλήθος) (η) 21.916 17.256 26.204 38.131
Απώλειες (θ) 295,7 εκ. € 179,4 εκ. € 219,0 εκ. € 133,6 εκ. €

Επεξηγήσεις:

(α) = (β) + (ε) + (ζ) + (θ)

(γ)  = (δ) + (η)

Απάντηση