Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Υπερψηφίστηκε σήμερα η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης κατοικίδιων ζώων

ΕU στις 25/02/2016

Από το Ευρωκοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε σήμερα Πέμπτη 25/2 το αίτημα για την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν την καταγραφή των κατοικίδιων ζώων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των ζώων συντροφιάς που συχνά εκτρέφονται με ανορθολογικό τρόπο και αποτελούν κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών. Το λαθρεμπόριο κατοικίδιων ζώων συνδέεται όλο και περισσότερο με το οργανωμένο έγκλημα και αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές.

Με ένα μη νομοθετικό ψήφισμα, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν συμβατές βάσεις δεδομένων για τις γάτες και τους σκύλους και να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας βάσεων δεδομένων και για άλλα κατοικίδια ζώα. Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι η υποχρεωτική καταχώρηση όλων των κατοικίδιων και η ανταλλαγή δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα μειώσει την παραποίηση εγγράφων, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και τον εντοπισμό των πηγών νοσημάτων και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της κακοποίησης και κακής μεταχείρισης των ζώων.

Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή υποχρεωτικά συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιούν το ίδιο είδος πληροφοριών, σημειώνει το ψήφισμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνουν συμβατές όλες οι εθνικές βάσεις δεδομένων. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών και πωλητών των κατοικίδιων ζώων σε αυτές τις βάσεις δεδομένων θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς.

Καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των κατοικίδιων και άγριων ζώων

Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να υιοθετήσει ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς, καθώς και των άγριων ζώων, τα οποία συχνά καταλήγουν να κρατούνται ως κατοικίδια ζώα.

Κακομεταχείριση των ζώων που αποτελούν αντικείμενο παράνομου εμπορίου

Τα κατοικίδια ζώα που αποτελούν αντικείμενο παράνομου εμπορίου συχνά εκτρέφονται με ανορθολογικό τρόπο και αποτελούν κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών, προσθέτει το ψήφισμα, επισημαίνοντας ότι το 70% των νέων ασθενειών που επηρέασαν τους ανθρώπους κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι ζωικής προέλευσης.

Ιστορικό

Το σχέδιο νομοθετικού κανονισμού σχετικά με την υγεία των ζώων, το οποίο έχει ανεπισήμως συμφωνηθεί από τους ευρωβουλευτές και τους υπουργούς της ΕΕ τον Ιούνιο του περασμένου έτους και αναμένεται να υπερψηφιστεί από το Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Μαρτίου, εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές βάσεις δεδομένων για όλα τα κατοικίδια ζώα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αποτελεσματική πρόληψη των ασθενειών και την ανίχνευσή τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο νόμος προβλέπει επίσης την υποχρεωτική καταγραφή και καταχώρηση όλων των κατόχων ζώων συντροφιάς και των επαγγελματιών πωλητών.

Απάντηση