Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το ΕΒΕΠ για τους βασικούς δείκτες της οικονομίας τους επόμενους μήνες του 2016

Χωρίς κατηγορία στις 01/03/2016

Πίνακες

Με αφορμή τη συνεχιζόμενη, από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα καθοδική πορεία των βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας, που αφορούν στο εμπορικό ισοζύγιο, την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, το χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές και στον τζίρο των καταστημάτων λιανικής, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε να αποτραπεί η επιδείνωση της εν λόγω κρίσιμης κατάστασης και τους επόμενους μήνες του 2016.

Ειδικότερα, παρατηρώντας την εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών, κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2011-2016 (Πίνακας 1), σύμφωνα και με εκτιμήσεις του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε., τον Φεβρουάριο 2016, οι εισαγωγές αναμένεται να καταγράψουν την μεγαλύτερη πτώση (18,3%) και οι εξαγωγές πτώση 7,4%. Όσον αφορά στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των καταστημάτων λιανικής τον Φεβρουάριο 2011-2016 (Πίνακες 2, 3), εκτιμάται ότι η πτώση θα κυμανθεί από 12%-18% (2,33 έως 2,50 δις ευρώ), ξεπερνώντας δηλαδή την πτώση 13%, που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2013. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών των καυσίμων, για τον Φεβρουάριο 2016 παρουσιάζει την μεγαλύτερη πτώση (25,7%), συγκριτικά με τα προηγούμενα  ποσοστά του ίδιου μήνα. Ο τζίρος του κλάδου των τροφίμων ανέρχεται σε -6,4%, της ένδυσης-υπόδησης σε -9,8% και των επίπλων-ηλεκτρικών ειδών εξοπλισμού σε -11,7%.

Συμπερασματικά, η συνεχιζόμενη υποχώρηση του προϊόντος και του εισοδήματος, η ρευστή οικονομική κατάσταση, η υψηλή ανεργία, η συρρίκνωση των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικά η επιβολή του ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της αξίας των εισαγωγών και τους επόμενους μήνες. Η μείωση όμως των διεθνών τιμών πετρελαίου επηρεάζει αρνητικά την αξία και των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών. Επιπρόσθετα, εκτός από τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, καθοδικές πιέσεις στις εξαγωγές θα έχει και η συντήρηση της αρνητικής εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων και καθυστερήσεων στην αποστολή των προϊόντων. Ωστόσο, η επιβράδυνση των εξαγωγών εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερη της αντίστοιχης των εισαγωγών, βελτιώνοντας έστω και έμμεσα, το εμπορικό ισοζύγιο.

Τέλος, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία  παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2016  μείωση,   κατά   7,3%,   σε   σύγκριση   με   τον   αντίστοιχο   δείκτη   του Ιανουαρίου 2015, ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2015, υποχώρησε κατά 3,2%. Aπό τον σχετικό πίνακα (4) του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. που επισυνάπτεται και απεικονίζει την κατάσταση των κλάδων της οικονομίας κατά τον Φεβρουάριο των τελευταίων έξι ετών, προκύπτουν, στους τρείς βασικούς κλάδους, της Βιομηχανίας, του Εμπορίου και των Κατασκευών, οι παρακάτω προκλήσεις:

Βιομηχανία

 • Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 1ης Αξιολόγησης και αδύναμες προοπτικές της οικονομίας.
 • Στρεβλό σύστημα κινήτρων για εργασία και επενδύσεις.
 • Συνέχιση δημοσιονομικής προσαρμογής με νέα αύξηση φορολογικών συντελεστών και όχι μέσω επέκτασης της φορολογικής βάσης και περικοπών δαπανών.
 • Αποεπένδυση και διεύρυνση της τεχνολογικής υστέρησης συγκριτικά με ανταγωνιστές.
 • Αναταράξεις από την επιβολή ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων.
 • Δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
 • Έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων.
 • Υψηλό κόστος ενέργειας

Εμπόριο

 • Συνεχείς πιέσεις στον υποκλάδο του εμπορίου, οι οποίες εντάθηκαν με την επιβολή των capital controls.
 • Αδύναμη εγχώρια ζήτηση και περαιτέρω συρρίκνωσή της, καθώς η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίζεται.
 • Ιδιαίτερα υψηλή ανεργία, μεγάλο παραγωγικό κενό και κόπωση/ συρρίκνωση των εξαγωγών.
 • Ολοκλήρωση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού στη διαχείριση των αποθεμάτων και στην εξυπηρέτηση πελατών σε περιόδους ελλιπούς χρηματοδότησης.

Κατασκευές

 • Υψηλή φορολογική επιβάρυνση.
 • Ρευστό μακροοικονομικό περιβάλλον και αδύναμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
 • Έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων.
 • Χαμηλές αποδόσεις επενδύσεων σε ακίνητα στην ελληνική αγορά.
 • Ισχυρά γραφειοκρατικά εμπόδια (έκδοση αδειών, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, υψηλό κτηριακό απόθεμα, χρονοβόρες διαδικασίες στα δημόσια έργα, καθυστερήσεις στο περιουσιολόγιο, άκαμπτο σύστημα αντικειμενικών αξιών κ.λπ.).
 • Συρρίκνωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συνέχιση των πιέσεων από τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασ. Κορκίδης, δήλωσε:

«Για όσο διάστημα διατηρείται η αβεβαιότητα στην πραγματική οικονομία και καθυστερεί η διευθέτηση σημαντικών προκλήσεων στην ελληνική οικονομία – φορολογικό, ασφαλιστικό κ. ά.  θα διογκώνονται οι πιέσεις, τόσο στο ελληνικό Εμπόριο, όσο και στη Βιομηχανία για τους ίδιους φυσικά λόγους.

Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές, είναι ό, τι χωρίς την αξιολόγηση για την ομαλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, η πρωτοβουλία ανάληψης επενδύσεων θα αποθαρρύνεται, ενώ θα συρρικνώνεται και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Συνδυαστικά, επειδή, ίσως έχουμε για την ελληνική αγορά, τον χειρότερο Φεβρουάριο της επταετούς πλέον ελληνικής κρίσης, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση των βασικών δεικτών της οικονομίας τους επόμενους μήνες του 2016. Καλό μήνα!…».

Πίνακας 1: Εξέλιξη Εισαγωγών και Εξαγωγών αγαθών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011-2016*, σε εκατ. ευρώ και ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές (%)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Φεβ. 2011 Φεβ. 2012 Φεβ. 2013 Φεβ. 2014 Φεβ. 2015 Φεβ. 2016*
3.898,3 3.693,2 3.984,5 4.066,1 3.490,8 2.852,0
-1,8% -5,3% 7,9% 2,0% -14,1% -18,3%
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Φεβ. 2011 Φεβ. 2012 Φεβ. 2013 Φεβ. 2014 Φεβ. 2015 Φεβ. 2016*
1.663,9 2.006,1 2.106,2 2.076,1 2.046,5 1.895,1
15,3% 20,6% 5,0% -1,4% -1,4% -7,4%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

*: Τα στοιχεία για το Φεβ. 2016 είναι εκτιμήσεις του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ

Πίνακας 2: Εξέλιξη κύκλου εργασιών (τζίρου) καταστημάτων λιανικής τον Φεβρουάριο, 2011-2016*, σε δισ. ευρώ και ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές (%)
Φεβ. 2011 Φεβ. 2012 Φεβ. 2013  Φεβ. 2014 Φεβ. 2015 Φεβ. 2016*
Κύκλος εργασιών (δισ. €) 3,78 3,39 2,95 2,91 2,84 2,33 έως 2,50
Μεταβολές (%) -7,1% -10,3% -13,0% -1,4% -2,4% -12% έως -18%

Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ., Εκτιμήσεις και υπολογισμοί του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ

*: Τα στοιχεία για το 2016 είναι αποτέλεσμα εκτιμήσεων του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ και περιλαμβάνουν και τις πολύ μικρές και μικρές εμπορικές επιχειρήσεις

Πίνακας 3: Εξέλιξη κύκλου εργασιών (τζίρου) καταστημάτων λιανικής τον Φεβρουάριο, 2011-2016*, (ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές %)
Φεβ. 2011 Φεβ. 2012 Φεβ. 2013  Φεβ. 2014 Φεβ. 2015 Φεβ. 2016*
Σύνολο -7,1% -10,3% -13,0% -1,4% -2,4% -12% έως -18%
Καύσιμα 4,9% -9,3% -13,6% 0,3% -12,6% -25,7%
Τρόφιμα -1,1% -5,6% -13,0% -0,4% -0,6% -6,4%
Ένδυση-Υπόδηση -21,3% -25,7% -2,0% -5,0% 8,5% -9,8%
Έπιπλα, Ηλ. Είδη εξοπλισμός -22,6% -17,8% -13,9% -5,5% -4,6% -11,7%

Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ., Εκτιμήσεις και υπολογισμοί του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ

*: Τα στοιχεία για το 2016 είναι αποτέλεσμα εκτιμήσεων του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ και περιλαμβάνουν και τις πολύ μικρές και μικρές εμπορικές επιχειρήσεις

Πίνακας 4: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, το Χονδρικό Εμπόριο και τις Κατασκευές κατά το μήνα Φεβρουάριο 2010-2015  ή το ά τρίμηνο του έτους, σε ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές (%)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Φεβ. 2010 Φεβ. 2011 Φεβ.

2012

Φεβ.

2013

Φεβ.

2014

Φεβ.

2015

Φεβ.

2016

0,7% 6,4% 6,2% -7,2% 0,8% -9,8% %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ*
Φεβ. 2010 Φεβ. 2011 Φεβ.

2012

Φεβ.

2013

Φεβ.

2014

Φεβ.

2015

Φεβ.

2016

2,8% 16,1% 34,6% 4,0% 11,5% -14,2% %
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ά τρίμηνο 2010 Ά τρίμηνο 2011 Ά τρίμηνο 2012 Ά τρίμηνο 2013 Ά τρίμηνο 2014 Ά τρίμηνο 2015 Ά τρίμηνο 2016
4,2% -13,4% -16,6% -13,8% -0,7% -1,6% %
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ά τρίμηνο 2010 Ά τρίμηνο 2011 Ά τρίμηνο 2012 Ά τρίμηνο 2013 Ά τρίμηνο 2014 Ά τρίμηνο 2015 Ά τρίμηνο 2016
-18,5% -47,1% -27,9% -23,0% -8,7% 46,2% %

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. *: Αφορά το μη εγχώριο Κύκλο Εργασιών της Βιομηχανίας.

Απάντηση