Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Έγιναν οι κρίσεις ανωτέρων αξιωματικών του Λιμενικού

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 30/03/2019

16 πλοίαρχοι (3 Υγειονομικοί), 25 αντιπλοίαρχοι (1 Υγειονομικός), 1 αντιπλοίαρχος, 76 πλωτάρχες

|> Στις 28 Μαρτίου συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 υπό την προεδρία του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και προέβη σε κρίσεις ανωτέρων αξιωματικών και κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2019:

  • 16 Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • 3 Πλοίαρχοι Υγειονομικοί
  • 25 Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • 1 Αντιπλοίαρχος Υγειονομικός
  • 76 Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • Η κρίση 4 Πλωταρχών ανεστάλη για το έτος 2019.
  • Η κρίση 1 Πλωτάρχη ανεβλήθη για το έτος 2019.
  • 1 Πλωτάρχης εξαιρέθηκε από την κρίση  για το έτος 2019.

Εκ του συνόλου των κριθέντων:

α) Δεκαέξι (16) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι παρακάτω αρχαιότεροι εξ αυτών:

1. Πανταζόγλου Αριστείδης του Αποστόλου (Α.Μ. 884)
2. Προκόπης Παναγιώτης του Μιχαήλ (Α.Μ. 885)
3. Κούρκουλος Θεοφάνης του Βασιλείου (Α.Μ. 889)
4. Πασσάδης Νικόλαος του Αθανασίου (Α.Μ. 890)
5. Κανάλης Εμμανουήλ του Πέτρου (Α.Μ. 891)
6. Σιγούρος Ευάγγελος του Χαρίλαου (Α.Μ. 892)
7. Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 893)
8. Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)
9. Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)

προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

β)  Τρεις (03) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

 γ) Δεκαεννέα (19) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και έξι (06) κρίθηκαν  ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», εκ των οποίων ένας (01) τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

δ) Μία (01) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  Υγειονομικός κρίθηκε ως «Προακτέα».

ε) Εξήντα τέσσερις (64) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και δώδεκα (12) ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ των κριθέντων ως «Προακτέων», προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενής οργανικής θέσεως.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: