Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κορκίδης: Κατάφωρα αδικημένοι από τον ΕΦΚΑ, είναι οι μισθωτοί που έχουν παράλληλα μπλοκάκι

Χωρίς κατηγορία στις 05/02/2017
 Πίνακας του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ

Με λάθη και αδικίες είναι ο νέος λογαριασμός του ΕΦΚΑ,τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης και καταθέτει σχετικό πίνακα από την έρευνα και τους υπολογισμούς του ΙΝΕΜΥ. Να τι λέει ο κ. Κορκίδης:

“Αναστάτωση έχουν προκαλέσει σε χιλιάδες ασφαλισμένους ο λογαριασμός του ΕΦΚΑ με τις νέες εισφορές, που άρχισαν από τη Παρασκευή να ανεβαίνουν διαδικτυακά στο Taxis, καθώς διαπιστώνουν ότι θα πληρώνουν υπερδιπλάσια ποσά, από τις εισφορές που πλήρωναν. Η έρευνα και οι υπολογισμοί του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ αναφορικά με τις νέες εισφορές των εμπόρων και γενικά για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ επαληθεύτηκαν σε κάθε περίπτωση. Για τα υψηλά εισοδήματα είναι αυξημένος, για τα μεσαία εισοδήματα έως 20.000€ στα ίδια επίπεδα και ευνοϊκός για τα χαμηλότερα εισοδήματα και για όσους είχαν ζημιογόνο χρήση το 2014, που αποτυπώθηκε στη φορολογική τους δήλωση του 2015. Η καταβολή της μηνιαίας εισφοράς σε αυτές τις περιπτώσεις περιορίζεται στη κατώτατη μηνιαία βάση των 167,95€. Βεβαίως όμως υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις με ανώτατη μηνιαία εισφορά τα 1.589,49€ όταν με τις προηγούμενες ασφαλιστικές κατηγορίες το ύψος της μηνιαίας εισφοράς δεν υπερέβαινε τα 724,01€.
Κατάφωρα αδικημένοι, είναι όσοι μισθωτοί με ασφάλιση ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο μισθωτών ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, έχουν παράλληλα μπλοκάκι, αφού χωρίς να υπάρξουν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, τους ζητείται να καταβάλουν εισφορές του 2017, με βάση το εισόδημα που απέκτησαν το 2015 από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Αδίκως, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν μπλοκάκι καλούνται να πληρώσουν διπλές εισφορές, βάσει του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 ως αυτοαπασχολούμενοι και μία δεύτερη βάσει του άρθρου 38 μέσω της παρακράτησης από τον εργοδότη. Επίσης, πρέπει να διορθωθεί η βάση υπολογισμού των εισφορών για όσους έχουν μπλοκάκι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και είναι σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς μπορεί για μια χρονιά να πήραν μεγάλο ποσό ενισχύσεων και να κληθούν να πληρώσουν υψηλή εισφορά, ενώ οι εισφορές θα πρέπει να βγαίνουν ανάλογα με τις δόσεις των ενισχύσεων. Τέλος πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα με τα μπλοκάκια, να λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των επαγγελματιών σε έως δύο εργοδότες και να καταστεί δυνατή η έγκαιρη υποβολή Α.Π.Δ., για την αποκατάσταση λαθών και αδικιών”.

Ενημερωτικό Σημείωμα

ΘΕΜΑ: Μεταβολή του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων (επιτηδευματίες), από την εφαρμογή του νέου ΕΦΚΑ

Επισημάνσεις:

  • Για κάθε έτος από εδώ και πέρα οι ασφαλιστικές εισφορές (σύνταξης και υγείας με γενικό κανόνα 26,95% επί των καθαρών κερδών +10€/μήνα υπέρ ΟΑΕΔ) θα υπολογίζονται επί του εισοδήματος (καθαρά κέρδη) του προ προηγούμενου έτους, και στη συνέχεια μετά την εκκαθάριση του εισοδήματος του προηγούμενου έτους θα γίνεται ο απαραίτητος συμψηφισμός.  Για τον υπολογισμό των εισφορών του 2017 θα ληφθεί υπόψη σαν βάση το εισόδημα του 2015 (καθαρά κέρδη) και όταν οριστικοποιηθεί το εισόδημα του 2016 (καθαρά κέρδη) θα γίνεται επανυπολογισμός. Τυχόν διαφορές θα συμψηφιστούν ισομερώς κατανεμημένες σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Τούτων δοθέντων, οι ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ με βάση το νέο Ασφαλιστικό καταργούνται και στην ουσία προωθείται μία μορφή ασφαλιστικής φορολόγησης του Εισοδήματος. Συνεπώς από εδώ και στο εξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα προκύπτουν από τα εκκαθαρισμένα εισοδήματα των υπόχρεων (διασύνδεση με εισόδημα) και δεν θα καθορίζονται με βάση τα έτη ασφάλισης.
  • Για καλύτερη κατανόηση των νέων αλλαγών, έχει γίνει η παραδοχή/υπόθεση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 204,4 € ετησίως, αναφορικά με το Φορολογικό έτος 2016 (4η Ασφαλιστική κλάση νέων ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ: (670,74€ * 6) + (30€ * 6 υπέρ ΟΑΕΔ-ΟΕΕ).
  • Οι υπολογισμοί του παραπάνω πίνακα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικά πρόσωπα).
  • Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 € (Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 €). Η εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ανέρχεται στο 20% και  στο 6,95% για υγειονομική περίθαλψη, ενώ ταυτόχρονα θα αποδίδεται και εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, η οποία στην περίπτωση των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ είναι 10 €/μήνα. Συνεπώς η  κατώτατη εισφορά για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες υπολογίζεται στα 167,95 € (117,22 € για σύνταξη, 40,73 € για υγεία και 10 € υπέρ ΟΑΕΔ). Την ανωτέρω εισφορά θα καταβάλλει μέχρι το ετήσιο εισόδημά του από την επαγγελματική του δραστηριότητα να ξεπεράσει το ποσό των032,96 ευρώ.
  • Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,8 € (Ετήσιο 5.860,8 * 12= 70.329,6 €). Ως εκ τούτου η ανώτατη εισφορά εκτιμάται στα 589,49 € (1.172,16 € για σύνταξη, 407,33 € για υγεία και 10 € υπέρ ΟΑΕΔ).

Απάντηση