Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προς συζήτηση και ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο η επιχορήγηση για το “Κανάλι Ένα”

Χωρίς κατηγορία στις 10/02/2017

Πρόσκληση από Δαβάκη

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά την Δευτέρα 13/2 (ώρα 16:30) με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη, για τα οποία έχουν προσκληθεί από τον πρόεδρο του δ.σ. Γιώργο Δαβάκη, οι δημοτικοί σύμβουλοι για να συζητήσουν και να αποφασίσουν. Μάλιστα το ένα θέμα αφορά την επιχορήγηση στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.) για το 2017, με ποσόν 1.450.000 €.

Συγκεκριμένα τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση είναι τα παρακάτω 33:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη καταρχήν απόφασης για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία των Δημητρίου, Γεωργίου και Ανδρέα Κουγιά , επί της Ομηρίδου Σκυλίτση αρ. 34 στο ΟΤ 168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση καθορισμού κοινοχρήστων χώρων εκτόνωσης δεσποζομένων σκύλων στις Γ’, Δ’& Ε’  Δημ. Κοινότητες».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για τη μετονομασία του Γυμνασίου Ν. Φαλήρου σε «Γυμνάσιο Ν. Φαλήρου -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ 4ο: «Τοποθέτηση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού τύπου DAVIS στη στέγη του σχολικού συγκροτήματος επί των οδών Λεωφ. Χατζηκυριακού και Μ. Χατζηκυριακού 27».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016».

ΘΕΜΑ 6ο: «Μετατόπιση-χωροθέτηση του περιπτέρου της κας ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφ. Χατζηκυριακού αρ.2 & Σαχτούρη (μετατόπιση προς την οδό Τομπάζη)».

ΘΕΜΑ 7ο: «Μετατόπιση-χωροθέτηση  περιπτέρου του κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , από τη Λεωφ. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αρ. 55, επί της Ακτής Μουτσοπούλου & 2ας Μεραρχίας».

ΘΕΜΑ 8ο: «Χωροθέτηση των πιο κάτω περιπτέρων:1) Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 117 (ενοικιαστής Μπαφίτης Νικόλαος), 2) 2ας Μεραρχίας αρ. 7 (ενοικιαστής Σαμαρογιάννης Νικόλαος) & 3) Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 140 (ενοικιαστής Bashir Sabir)».

ΘΕΜΑ 9ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου στην Ακτή Μουτσοπούλου αρ. 2 (ιδιοκτήτρια Rohiati Imas Rina».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πεπραγμένων έτους 2016 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».

ΘΕΜΑ 11ο: «Επιχορήγηση του Δήμου Πειραιά προς τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.) οικονομικού έτους 2017, ποσού 1.450.000,00 € και καταβολή της σε οκτώ μηνιαίες δόσεις».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση και αποδοχή των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής  & Δήμου Πειραιά για το έργο: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Πειραιά (Σ.Σ. της Α.Α.Ε. 8/2011)”, συνολικού προϋπολογισμού 705.690,10 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του επί  της Προγραμματικής Σύμβασης».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 12.286,00 € προς ΔΕΠΑ, από λογαριασμό του Δήμου Πειραιά  στην Τράπεζα Πειραιώς».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση σκοπιμότητας εκπόνησης μελέτης των προς ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής: 1) Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά προϋπ/σμού με Φ.Π.Α. 1.255.000,00 € & 2) Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικού συγκροτήματος Ραλλείων Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, προϋπ/σμού 191.000,00 €».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 16ο«Έγκριση απονομής τιμητικού μεταλλίου και διπλώματος στον Πειραιώτη ήρωα Υποπλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού Κωνσταντίνο Πανανά, που έπεσε ηρωικώς εν ώρα υπηρεσίας στη νήσο Κίναρο στις 11/2/16 με το ελικόπτερο         Π.Ν. 28».

ΘΕΜΑ 17ο«Διάθεση πίστωσης ποσού 47,10 € για δύο δάφνινα στεφάνια στο Μνημόσυνο του ήρωα των Ιμίων Αντ/χου Παναγιώτη Βλαχάκου».

ΘΕΜΑ 18ο:  «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογ/σμού της  υπαλλήλου της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑΣ  από 01-01-2017 έως και 31-12-2017  για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 19ο:  «Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 39/18-1-2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στη Θεσσαλονίκη (18-1-17 έως 19-1-17), λόγω μη πραγματοποίησης του ταξιδιού».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 24-11-16, σύμφωνα με τις οποίες συμβιβάστηκαν δύο υπόχρεοι για παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων και ένας υπόχρεος για μια παράβαση διαφήμισης».

ΘΕΜΑ 21ο: «Διαγραφή ποσού, αντίστοιχου αυτών που έχει εξοφλήσει, από τις υπόλοιπες υπάρχουσες οφειλές και αναπροσαρμογή της ρύθμισης στην οποία είχε ενταχτεί 1 οφειλέτης του Δήμου μας που αναφέρεται στη  με αριθμό 859/19-12-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 22ο: «Διαγραφή ποσών, αντίστοιχων αυτών που έχουν εξοφλήσει, από τις υπόλοιπες υπάρχουσες οφειλές και αναπροσαρμογή της ρύθμισης στην οποία είχαν ενταχτεί 2 οφειλέτες του Δήμου μας που αναφέρονται στη με αριθμό 826/07-12-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 23ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.917,11 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 24ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 2.880,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 25ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 2.634,52 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 26ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.506,78 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού κυκλοφορίας».

ΘΕΜΑ 27ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.041,78 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού κυκλοφορίας».

ΘΕΜΑ 28ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 2.350,56 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού κυκλοφορίας».

ΘΕΜΑ 29ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Κωνσταντόπουλου Μαρίνου, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 762,30 €».

ΘΕΜΑ 30ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Χαριτόπουλου Γεωργίου, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 425,72 €».

ΘΕΜΑ 31ο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, επί της Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου έμπροσθεν της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, επί του αριθμού 25, με εξαίρεση τα ασθενοφόρα οχήματα μόνο για στάση».

ΘΕΜΑ 32ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΖΗΜ 2874 αυτοκίνητο επί της οδού Ανδρούτσου έμπροσθεν του αρ. 41».

ΘΕΜΑ 33ο: «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 66/2003 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Καρατζά έμπροσθεν του αρ. 20, λόγω αγοράς νέου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΙΤΙ 7827».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: