Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ενημέρωση 14 σημείων από την ΕΣΕΕ για ευρωπαϊκά θέματα εμπορίου, που αφορούν τον κλάδο

Χωρίς κατηγορία στις 18/02/2017

Στην ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά θέματα εμπορίου, όπως αυτά αναφέρονται στη σύνοψη εμπιστευτικών νέων της EuroCommerce, και τα οποία απασχολούν τον κλάδο, προχώρησε η ΕΣΕΕ. Συγκεκριμένα, η ενημέρωση έχει ως εξής:

 • Οι λιανέμποροι προβάλλουν την αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων τροφίμων.

Η EuroCommerce συνδιοργάνωσε μία συζήτηση-δείπνο για την προβολή της έκδοσης σχετικά με τα απορρίμματα τροφίμων με τη συμμετοχή του Ευρωβουλευτή και αρμόδιου εισηγητή Borzan. Η εκδήλωση υπογράμμισε την ύπαρξη παρόμοιων πρωτοβουλιών στην Ευρώπη και στις αλυσίδες αξίας ώστε να αποφευχθεί ο μεγάλος όγκος των απορριμμάτων τροφίμων πριν την παράδοσή τους, μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων στα καταστήματα, στους προμηθευτές, στους καταναλωτές και στις κοινότητες. Πολλά μέλη (Sonae, Tesco, Carrefour, Ahold/Delhaize, Metro) παρουσίασαν τις εμπειρίες τους υποστηρίζοντας ότι η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων παραμένει σημαντική προτεραιότητα στον κλάδο μας. Η υπεύθυνη της περιβαλλοντικής πολιτικής της EuroCommerce καλωσόρισε την αναφορά Borzan, η οποία επισημαίνει υπάρχουσες προτεραιότητες και προσκλήσεις στις χώρες της Ε.Ε. σχετικά με φοροαπαλλαγές στις δωρεές φαγητού. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης εκπρόσωπος του επιτρόπου Andriukitis και η Ευρωβουλευτής Julie Girling.

 • H EuroCommerce ενώνει τις δυνάμεις της με τους αγρότες για αυγά ελευθέρας βοσκής και τα πουλερικά

Η επιδημία γρίπης των πουλιών, η οποία επηρέασε τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, έχει μη επαρκώς δημοσιευμένες παρενέργειες για τα αυγά και τους εκτροφείς πουλερικών και μπορεί σύντομα να επιβαρύνει τους εμπόρους λιανικής και χονδρικής με υψηλό κόστος. Οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν ζητήσει από τους εκτροφείς πουλερικών να κρατούν στεγασμένα τα πουλερικά τους ώστε να αποτραπεί η μόλυνσή τους από ελεύθερα πουλιά. Εντούτοις, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει πως οποιοδήποτε πτηνό παραμένει στεγασμένο για περισσότερο από 12 εβδομάδες υποβαθμίζεται από ελευθέρας βοσκής σε «στρωμνής» (ή αχυρώνα), το οποίο και πωλείται αργότερα αρκετά φθηνότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές εθνικές κυβερνήσεις έχουν υποστηρίξει πως τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από αυτές τις εξελίξεις θα πρέπει να επανασυσκευαστούν/ επαναταξινομηθούν ώστε να μην αναφέρονται ως προϊόντα ελευθέρας βοσκής. Αυτή η πρακτική θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν τα παραπάνω αυγά «ελευθέρας βοσκής». Εντούτοις, η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει, εκτός από τους αγρότες, και τους εμπόρους λιανικής στην Ευρώπη, θα στοιχίσει εκατομμύρια ευρώ και θα προκαλέσει σύγχυση και αναταράξεις στην προσφορά. Η EuroCommerce και ένα σύνολο οργανώσεων-μελών σε εθνικό επίπεδο εργάζεται με τους αγρότες και τους συσκευαστές των αυγών ώστε ο κανόνες των 12 εβδομάδων να ανακληθεί προσωρινά μέχρι το τέλος του κινδύνου της προσβολής από την επιδημία, πιθανόν εντός των επόμενων 1-2 μηνών. Η EuroCommerce ήταν μέρος της αποστολής μαζί με τις COPA-COGECA, EUWEP (Ευρωπαίοι συσκευαστές πουλερικών) η οποία συναντήθηκε με τους αρμόδιους Επιτρόπους για την Γεωργία Hogan και για την Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων Andriukaitis, ώστε να βρεθεί μια μακροχρόνια λύση. Η συνεργασία με τους παραπάνω φορείς θα συνεχιστεί.

 • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει ακρόαση για περίπτωση εγκατάστασης λιανικού εμπορίου

Η ακρόαση έλαβε χώρα στις 14 Φεβρουαρίου με αντίδικους από την Ολλανδία (περίπτωση C-31/16). Η υπόθεση θα εγείρει θεμελιώδη ζητήματα για τον κλάδο του λιανικού, μεταξύ άλλων, αν το λιανικό εμπίπτει στον ορισμό των Υπηρεσιών της σχετικής Οδηγίας και αν αυτή η Οδηγία εφαρμόζεται και στον πολεοδομικό σχεδιασμό ή σε εθνικές ή διασυνοριακές περιπτώσεις επένδυσης. Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου σε όλα τα κράτη-μέλη: Αν το λιανικό δεν θεωρηθεί υπηρεσία, τότε δεν θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες. Η EuroCommerce ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς να υποστηρίξουν πως τόσο το λιανικό όσο και το χονδρικό εμπόριο χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες.

 • Πρωτοβουλία Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Initiative-SCI) αναφέρει περαιτέρω πρόοδο για τον τρίτο χρόνο εφαρμογής

Η SCI παρουσίασε την τρίτη της ετήσια έκθεση σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συνδρομή των Ευρωβουλευτών Ivan Štefanec και Dita Charanzová, γεγονός που επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη των εγγεγραμμένων εταιρειών. Ο πρόεδρος του ERRT (European Retail Round Table) F. Muller ζήτησε η συζήτηση να περιλαμβάνει απτά γεγονότα και εξέφρασε την υποστήριξή του για την ενίσχυση της SCI, στο πλαίσιο των προτάσεων του Forum πέρυσι. Ο πρόεδρος του ΑΙΜ (European Brands Association) Α. Galaski, εκπρόσωπος βασικών οίκων, εστίασε στη σημασία των δίκαιων εμπορικών σχέσεων και στο ρόλο της SCI στην υποστήριξη αυτών, μέσω της δέσμευσης των CEO για την εκπαίδευση του προσωπικού.

 • Οι περιβαλλοντική επιτροπή Ευρωβουλευτών ζήτησαν μεγαλύτερη «αισιοδοξία» σχετικά με τη νομοθεσία για τα απορρίμματα.

Η περιβαλλοντική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε υπέρ των προτεινόμενων αναθεωρήσεων (από Ευρωβουλευτή Bonafe) της νομοθεσίας για τα απορρίμματα, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για τις Συσκευασίες και του πλαισίου για τα απορρίμματα. Η έκθεση καταλήγει σε πιο αισιόδοξα αποτελέσματα (περισσότερη ανακύκλωση, λιγότεροι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και λιγότερα απορρίμματα τροφίμων). Οι Ευρωβουλευτές ζήτησαν ο ρυθμός ανακύκλωσης να ανέλθει σε 70% μέχρι του 2030, σε σχέση με το 44% σήμερα και οι χώροι υγειονομικής ταφής να μην ξεπερνούν το 5% του συνόλου των απορριμμάτων, αποκαθιστώντας τους στόχους στα αρχικά τους επίπεδα, όπως δηλαδή είχε ήδη ορίσει η Κομισιόν από το 2014. Για τα υλικά συσκευασίας οι Ευρωβουλευτές πρότειναν το στόχο ανακύκλωσης στο 80% για το 2030. Στα απορρίμματα τροφίμων (οι Ευρωπαίοι παράγουν περίπου 89 εκατ. τόνους το χρόνο) οι Ευρωβουλευτές πρότειναν το στόχο μείωσης κατά 30% μέχρι το 2025 και κατά 50% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2014. Πρότειναν επίσης παρόμοιο στόχο και για τα θαλάσσια απορρίμματα. Η Bonafe σχολίασε πως δεν θα είναι πλέον δυνατό τα μέλη με τις χαμηλότερες επιδόσεις να παρεκκλίνουν των στόχων. Η EuroCommerce θεωρεί πως υπάρχουν θετικά σημεία όπως η διάκριση μεταξύ απορριμμάτων των νοικοκυριών, των δήμων και της εμπορικής χρήσης, ο ευρωπαϊκός ορισμός των απορριμμάτων τροφίμων και η ιεράρχησή τους. Ωστόσο, πολλά βασικά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τις παροχές στο πλαίσιο της Εκτεταμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΕPR). Το ΕυρωΚοινοβούλιο θα ψηφίσει για τις προτάσεις διαχείρισης απορριμμάτων στις 13-16 Μαρτίου ενώ η διεύθυνση απορριμμάτων της EuroCommerce θα συζητήσει το θέμα στην επόμενη συνάντησή της.

 • Μελέτη της ΕΕ υποστηρίζει σημαντική επιβάρυνση της δραστηριότητας από μη εναρμονισμένα Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Μελέτη του JRC (EU Joint Research Center) παρουσιάζει τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και στο εμπόριο του τρέχοντος θεσμικού πλαισίου για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και υποδεικνύει σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η τρέχουσα κατάσταση επιβαρύνει σημαντικά τη σχετική δραστηριότητα, ενώ η μελέτη εντόπισε αρκετά μειονεκτήματα, όπως η έλλειψη κοινής κατεύθυνσης και διαφάνειας στην αξιολόγηση κινδύνου στις χώρες-μέλη. Συγκεκριμένα, η Δήλωση Συμμόρφωσης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι ασυνεπής ενώ τα κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας και της ελεύθερης μετάβασης των πληροφοριών κατά την εφοδιαστική αλυσίδα είναι ανεπαρκή. Τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο βασίζονται σε λίστες που περιλαμβάνουν περίπου 8.000 ουσίες, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών-μελών και οι οποίες οδηγούν σε υψηλές απαιτήσεις για ελέγχους (tests). Οι εναρμονισμένοι έλεγχοι για επιβολή και συμμόρφωση ουσιαστικά δεν υφίστανται, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολο να διασφαλιστεί η ποιότητα τροφίμων. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της μελέτης ώστε να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα. Πιθανά νέα μέτρα θα μπορούσε να είναι οι εναρμονισμένες απαιτήσεις ασφάλειας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και για τα οποία υφίσταται σημαντικός κίνδυνος να μεταβιβάσουν τα συστατικά τους στα ίδια τα τρόφιμα. Η Επιτροπή επίσης ανακοίνωσε πως θα παρουσιάσει ξεχωριστή σχετική πρωτοβουλία εντός του 2017, όπως ζητήθηκε από την EuroCommerce, ενώ η τελευταία θα συνεχίσει να εργάζεται με την Κομισιόν.

 • Η EuroCommerce παρακολουθεί το Εθνικό Συνέδριο Ομοσπονδιών Λιανικής  (NRF) των ΗΠΑ

H EuroCommerce προσεκλήθη να συμμετάσχει στο Συνέδριο της NRF στη Νέα Υόρκη στα μέσα Ιανουαρίου, όπου συμμετείχαν 35.000 σύνεδροι. Οι τελευταίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά παρουσιάσεων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο στις ΗΠΑ, αλλά και της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας σε τομείς πληρωμών, διαχείρισης αποθεμάτων, ρομποτικής, προσωπικής εξυπηρέτησης μέσω της χρήσης δεδομένων κλπ. Ο βασικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο πρόεδρος της Virgin Sir Richard Branson, ο οποίος μίλησε για την επίπτωση της τεχνολογίας στο λιανικό εμπόριο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κλείσιμο της δικής του εταιρείας δισκοπωλείων Virgin, ως αποτέλεσμα του διαδικτύου, αλλά και τη σημασία επέκτασης σε άλλους κλάδους. Η NRF ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία κατάρτισης-RISE UP- ώστε να εξοπλίσει το προσωπικό να μετακινηθεί από τις πωλήσεις στη διοίκηση, και να το εκπαιδεύσει ώστε να χρησιμοποιεί δεδομένα και να παρέχει σωστά τις υπηρεσίες πελατών. Η πρωτοβουλία συνδέεται με επίσημη πιστοποίηση στο τέλος των μαθημάτων. Η εκπρόσωπος της EuroCommerce προσεκλήθη να παρακολουθήσει τις εργασίες σχετικά με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για προστασία των δεδομένων ενώ αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, την προστασία τους αλλά και για θέματα πληρωμών και προμηθευτών.

 • Η EuroCommerce προωθεί το Φυλλάδιο για τα απορρίμματα τροφίμων

Η EuroCommerce δημοσίευσε το Φυλλάδιο με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση των απορριμμάτων τροφίμων» που συνέπεσε με τη συζήτηση στο δείπνο (25 Ιανουαρίου). Αναφέρεται στις άριστες πρακτικές και σε μελέτες περιπτώσεων από τα μέλη της EuroCommerce, τεκμηριώνοντας τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι λιανέμποροι βοηθούν στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων.

 • Οδηγία για το ωράριο: Η Κομισιόν σε διαβούλευση για αναθεώρηση

Η EuroCommerce συμμετείχε σε διαβούλευση με την Κομισιόν, σε μια προσπάθεια της τελευταίας να προωθήσει μη θεσμική δράση σχετικά με την Οδηγία για το ωράριο εργασίας. Αυτό προβλέπει μια σειρά επεξηγηματικών κατευθύνσεων κατά την εφαρμογή της Οδηγίας της Κομισιόν προς τα κράτη μέλη. Η αντιπροσωπεία των εργοδοτών, στην οποία συμμετείχε η EuroCommerce, εξέφρασε ισχυρές αμφιβολίες σχετικά με το αν η επεξηγηματική αυτή προσπάθεια, η οποία και θα εκδοθεί από τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, είναι η κατάλληλη.

 • Η Ευρωβουλή ψηφίζει για την Οδηγία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τους κανόνες της Ε.Ε. για τον κατώτατο μισθό

Η EuroCommerce ενημέρωσε Ευρωβουλευτές πριν την ψήφιση στην ολομέλεια σχετικά με την αναφορά του Ευρωβουλευτή Rodrigues με θέμα τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και προώθησε τις θέσεις της. Πριν την ψήφιση, η EuroCommerce προέβη σε κοινή δήλωση με τη Business Europe, την UEAPME και άλλες 10 περίπου κλαδικές οργανώσεις εργοδοτών με τίτλο: «Περισσότερη ανταγωνιστικότητα ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική διάσταση». Το βάρος δόθηκε στον κρίσιμο ρόλο επιχειρήσεων με υψηλή ανταγωνιστικότητα να βελτιώσουν την ευμάρεια της Ε.Ε. παράγοντας μεγέθυνση και νέες θέσεις απασχόλησης. Η Ευρωβουλή κάλεσε την Κομισιόν να συντάξει Οδηγία σχετικά με τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τα εθνικά επίπεδα των κατώτατων μισθών. Η κοινή δήλωση παρουσιάστηκε από την BusinessEurope σε συνέδριο που συμμετείχε και η EuroCommerce όπως και ο πρόεδρος Jean-Claude Juncker, ένας αριθμός Επιτρόπων, εθνικά  και ευρωπαϊκά ενδιαφερόμενα μέλη και κοινωνικοί εταίροι.

 • ΤΤΙΡ: ΕΕ και ΗΠΑ σε αναμονή μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης Trump

Πριν την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ οι αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ εξέδωσαν μια κοινή αξιολόγηση όπου σημείωσαν τον αριθμό ανεπίλυτων θεμάτων (δημόσιες προμήθειες και προστασία επενδύσεων). Η επίτροπος εμπορίου Malmstrom δήλωσε έτοιμη να συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ η οποία δεν έχει ακόμα υιοθετήσει μια ξεκάθαρη στάση για τις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Τα πρώτα μηνύματα από την πλευρά των ΗΠΑ δεν είναι ενθαρρυντικά (ο πρόεδρος Trump έδωσε εντολή για απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία Trans Pacific Partnership. Επιπλέον ορκίστηκε να ακολουθήσει εμπορική πολιτική προστατευτισμού, θεωρώντας το εμπόριο ως απειλή για την αμερικανική απασχόληση παρά ως ευκαιρία. Παράλληλα, υποσχέθηκε να επιβάλλει φόρο προσαρμογής σε όλα τα εισαγόμενα εμπορεύματα που παράγονται από αμερικανικές επιχειρήσεις εκτός ΗΠΑ, γεγονός που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις λιανικής και εισαγωγείς, και για αυτό οι συνάδελφοί μας στην NRF προσπαθούν να τον καταργήσουν. Η EuroCommerce θα συνεχίσει να εργάζεται προς μία ολοκληρωμένη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

 • Εκδήλωση στις 23 Μαρτίου 2017 για τον «Ρόλο του λιανικού στα κέντρα των πόλεων»

Η EuroCommerce οργανώνει τη συγκεκριμένη εκδήλωση στις Βρυξέλλες ώστε να αναδείξει τη σημασία της συνεισφοράς του λιανικού στη λειτουργία των κέντρων των πόλεων αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έμποροι λιανικής. Θα υπάρξουν panel συζητήσεων με εμπόρους ειδικούς συμβούλους. Ως βασικοί ομιλητές έχουν προσκληθεί ο Ευρωβουλευτής Karas και η I. Schwimann, αναπληρώτρια διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Κομισιόν. Η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα περιλαμβάνει και τις άριστες πρακτικές εγκατάστασης του λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη και του περιορισμού των λειτουργικών εμποδίων για την Ενιαία Αγορά.

 • Προνομιακές εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες.

Η EuroComerce πιέζει για ένα πιο φιλικό Γενικό Σύστημα Προτιμήσεων (GSP) πλαίσιο, το οποίο μειώνει τους δασμούς για εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες ενώ καταργεί τους δασμούς για χώρες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Σε πρόσφατη σχετική συνάντηση, η EuroCommerce πίεσε τη Διεύθυνση Εμπορίου για ένα πιο απλό, σταθερό και προβλέψιμο GSP. Η Κομισιόν δεσμεύτηκε να καταστήσει το GSP πιο ελκυστικό για τις εισαγωγικές ΜμΕ.

 • Η Επιτροπή Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε τη συμφωνία CETA

Η παραπάνω Επιτροπή υποστήριξε την εμπορική συμφωνία μεταξύ Καναδά και ΕΕ (CETA) με διευρυμένη μάλιστα πλειοψηφία (25 – 15). Πριν την ψηφοφορία, η EuroCommerce υποστήριξε τη συμφωνία με προώθηση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών της CETA στους Ευρωβουλευτές, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις ευρωπαϊκού επιπέδου, μέσω του Twitter και του Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών.

Δήλωση προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη:

Η EuroCommerce και η ΕΣΕΕ βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας για όλα τα παραπάνω θέματα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Η ΕΣΕΕ υποστηρίζει πρωτίστως τα εθνικά μας συμφέροντα, ενώ γνωστοποιεί εγκαίρως στον Γενικό διευθυντή κ. C. Verschueren τις πάγιες θέσεις της οργάνωσης μας, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ λαμβάνονται σοβαρά υπόψη της Eurocommerce και συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο κατώτατος μισθός, το ωράριο εργασίας και τα “open malls” στα εμπορικά κέντρα των πόλεων. Όλα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν λεπτομερώς στο ΔΣ της EuroCommerce στις 14 και 15 Μαρτίου στις Βρυξέλλες“.

Απάντηση