Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

SetelHellas και Endress + Hauser συμμετέχουν από κοινού στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυτιλίας

Ναυτιλια στις 22/02/2017

Με e-πλατφόρμα τηλεμετρίας 

Η SetelHellas, από κοινού με την εταιρεία της Endress + Hauser συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυτιλίας, της οποίας το κεντρικό συνέδριο, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1/3 στις Βρυξέλλες. Στόχος του Συνεδρίου είναι η συζήτηση των βασικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα η ευρωπαϊκή και παγκόσμια ναυτιλία.

Σημαντικοί παράγοντες του ναυτιλιακού κλάδου θα παρευρεθούν, ώστε να προωθήσουν προς τα αρμόδια και νομοθετικά όργανα του κλάδου της  ναυτιλίας, τις προτάσεις τους για τα τρέχοντα θέματα και να τονίσουν την σημαντικότητα σύμπλευσης των θεσμών και της αγοράς στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η SetelHellas θα έχει δυναμική παρουσία  στο περίπτερο της Endress + Hauser. Εκεί, στελέχη και των δύο εταιρειών θα συναντηθούν και θ’ ανταλλάξουν απόψεις με όλους τους παρευρισκόμενους, παρουσιάζοντάς τους, την καινοτόμο λύση SeeMBox-V©, της SetelHellas, μιας ανοιχτής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεμετρίας, η οποία  αποτελεί μια ολική και βιώσιμη λύση διαχείρισης καυσίμων και ενέργειας, σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον με τα συστήματα της Endress + Hauser.

Απάντηση