Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στην… αντεπίθεση η Αττικό Μετρό για τα περιουσιακά της στοιχεία και για παραπληροφόρηση

Αγορα/Επιχειρειν στις 24/02/2017

Ανακοίνωση

Αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση, η οποία αφορά την των εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων τής Αττικό Μετρό ΑΕ, η εταιρεία με ανακοίνωσή της προβαίνει σε διευκρινίσεις, ενώ παράλληλα μιλάει για “παραπληροφόρηση που έχει αναπτυχθεί”. Η Αττικό Μετρό (ΑΜ) στην ανακοίνωσή της, αναφέρει:

  1. Το δίκτυο των γραμμών 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας αποτελεί, στο σύνολό του, περιουσιακό στοιχείο της ΑΜ.
  2. Η κατασκευή του δικτύου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. και με δανειοδότηση της ΕΤΕπ. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων της ΕΤΕπ γίνεται μέσω της χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε., ενώ η αποπληρωμή των τόκων και των εγγυήσεων προβλέπεται από τη λειτουργία του δικτύου και τη γενικότερη εμπορική εκμετάλλευση των χώρων του Μετρό.
  3. Για προφανείς λόγους συνέργειας, με το Νόμο 3920, Άρθρο 1, παράγραφος 4(β) δόθηκε η δυνατότητα στην ΑΜ να παραχωρεί, κατόπιν συμφωνίας, χώρους στη ΣΤΑΣΥ για εκμετάλλευση. Τέτοια συμφωνία βρίσκεται σε εκκρεμότητα, όχι εξαιτίας της ΑΜ, και η ΣΤΑΣΥ εκμεταλλεύεται μέχρι σήμερα το δίκτυο της ΑΜ χωρίς θεσμική βάση.
  4. Για επίσης προφανείς λόγους συνέργειας, με την πρόσφατη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα στην ΑΜ να παραχωρεί, κατόπιν συμφωνίας, χώρους και στον ΟΑΣΑ, όπως προβλέπεται και για τη ΣΤΑΣΥ.
  5. Η ΑΜ δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση μέσω του Π.Δ.Ε. ή άλλης πηγής εκτός από ποσά που αντιστοιχούνται σε παραχθέν έργο. Η αποπληρωμή των λοιπών υποχρεώσεων (κυρίως τόκοι και εγγυήσεις) δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μέσα από την αξιοποίηση του συνόλου της περιουσίας της. Η προσφυγή στη δυνατότητα που δίνουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για συνέργειες με ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ, αποτελεί αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της ΑΜ και – σε όποιο βαθμό γίνει – θα προβλέπει έσοδα και για την ΑΜ. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση αποτελεί έμμεση επιδότηση της λειτουργίας είτε της ΣΤΑΣΥ είτε του ΟΑΣΑ, σε βάρος της ΑΜ, στην οποία δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Απάντηση